Medarbetare

No description

Philip Andreasen

Philip arbetar som aktieanalytiker. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

No description

Anna Asplund

Anna Asplund arbetar som kontorsansvarig på Lannebo. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2018.

No description

Manne Bergh

Manne Bergh ansvarar för Lannebos institutionella försäljning. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2015.

No description

Oskar Berglund

Oskar Berglund arbetar som kreditanalytiker. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2019.

No description

Ann-Charlott Bergman

Ann-Charlott Bergman arbetar som ekonomiansvarig på Lannebo. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2000.

No description

Jesper Björkman

Jesper Björkman arbetar deltid inom risk och compliance parallellt med sina studier. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2020.

No description

Helen Broman

Helen Broman arbetar som fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

No description

Carsten Dehn

Carsten Dehn arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

No description

Hjalmar Ek

Hjalmar Ek arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

No description

Josefine Ekedahl

Josefine Ekedahl arbetar som innehållsansvarig inom marknad och kommunikation. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2015.

No description

Ulrik Ellesgaard

Ulrik Ellesgaard arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

No description

Nathalie Eriksson

Nathalie arbetar inom Lannebos kundservice. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2013.

No description

Göran Espelund

Göran Espelund är arbetande styrelseordförande på Lannebo. Han är en av grundarna till Lannebo och har tidigare varit VD.

No description

Nicole Espelund

Nicole Espelund arbetar deltid som riskhanteringsassistent. Hon har arbetat på Lannebo sedan 2015.

No description

Charlotta Faxén

Charlotta Faxén arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Nordic Equities. Hon har varit anställd på Lannebos sedan 2009.

No description

Erik Gebro

Erik Gebro ansvarar för Lannebos internationella försäljning. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2019.

No description

Mats Gustafsson

Mats Gustafsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag Select. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2005.

No description

Sara Hag

Sara Hag arbetar som jurist. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2019.

No description

Karin Haraldsson

Karin Haraldsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2001.

No description

Annica Johansson

Annica Johansson är ansvarig för Lannebos kundservice. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

No description

Per Johnson

Per Johnson ansvarar för Lannebos IT-avdelning. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2000.

No description

Johan Kruse

Johan Kruse arbetar inom Lannebos tredjepartsdistribution. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2018.

No description

Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar, Lannebo Nordic Equities och Lannebo Komplett. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

No description

Johan Lannebo

Johan Lannebo arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II och Lannebo NanoCap. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2000.

No description

Helena Lilja

Helena arbetar inom Lannebos kundservice. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

No description

Evelina Lindstrand Wahlberg

Evelina Lindstrand Wahlberg arbetar inom Lannebos fondadministration. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

No description

Mattias Lindström

Mattias Lindström arbetar som projekt- och processledare. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2018.

No description

Linda Lundberg

Linda Lundberg arbetar inom Lannebos fondadministration. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2018.

No description

Jessica Löwengren

Jessica Löwengren arbetar som chef för fondadministrationen på Lannebo. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2020.

No description

Claes Murander

Claes Murander arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II och Lannebo NanoCap. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2007.

No description

Eija Mutkala Lindgren

Eija Mutkala Lindgren är ansvarig för Lannebos Middle Office. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

No description

Robin Nestor

Robin Nestor arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2013.

No description

Johan Nilke

Johan Nilke arbetar som fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2018.

No description

Lina Nilsson

Lina Nilsson arbetar inom Lannebos fondadministration. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2015.

No description

Maria Nordqvist

Maria Nordqvist arbetar som hållbarhetsansvarig. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2006.

No description

Daniel Norström

Daniel Norström arbetar inom Lannebos fondadministration. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

No description

Katarina Ponsbach Carlsson

Katarina Ponsbach Carlsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

No description

Fredrik Silfver

Fredrik Silfver är ansvarig för Lannebos riskhanteringsfunktion. Han har arbetat på Lannebo sedan 2011.

No description

Viktor Ström

Viktor Ström är kommunikationsansvarig. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2019.

No description

Johan Ståhl

Johan Ståhl arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2007.

No description

Daniel Sundqvist

Daniel Sundqvist arbetar som försäljnings- och marknadschef. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

No description

Emelie Wallin

Emelie Wallin ansvarar för Lannebos tredjepartsdistribution. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

No description

Martin Wallin

Martin Wallin arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

No description

Martin Weiger

Martin Weiger arbetar på Lannebos IT-avdelning. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

No description

Sebastian Åberg

Sebastian Åberg är ansvarig för Lannebos juridik och regelefterlevnad. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

No description

Martin Öqvist

Martin Öqvist arbetar som VD. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

Styrelsemedlemmar

No description

Anna-Karin Eliasson Celsing

Styrelseledamot Lannebo Fonder

No description

Göran Espelund

Göran Espelund är arbetande styrelseordförande på Lannebo. Han är en av grundarna till Lannebo och har tidigare varit VD.

No description

Svante Forsberg

Styrelseledamot Lannebo Fonder

No description

Johan Lannebo

Johan Lannebo arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap, Lannebo MicroCap II och Lannebo NanoCap. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2000.

No description

Helena Levander

Styrelseledamot Lannebo Fonder