Medarbetare

No description
Philip Andreasen

Philip Andreasen arbetar som aktieanalytiker. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

No description
Klara Arvidson

Klara Arvidson arbetar deltid inom fondadministration sedan hösten 2020. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2020.

No description
Anna Asplund

Anna Asplund arbetar som kontorsansvarig på Lannebo. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2018.

No description
Manne Bergh

Manne Bergh ansvarar för Lannebos institutionella försäljning. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2015.

No description
Oskar Berglund

Oskar Berglund arbetar som kreditanalytiker. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2019.

No description
Ann-Charlott Bergman

Ann-Charlott Bergman arbetar som ekonomiansvarig på Lannebo. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2000.

No description
Jesper Björkman

Jesper Björkman arbetar deltid inom compliance parallellt med sina studier. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2020.

No description
Emil Brohlin

Emil Brohlin arbetar inom Lannebos fondadministration. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

No description
Carsten Dehn

Carsten Dehn arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

No description
Hjalmar Ek

Hjalmar Ek arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

No description
Josefine Ekedahl

Josefine Ekedahl arbetar som innehållsansvarig inom marknad och kommunikation. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2015.

No description
Ulrik Ellesgaard

Ulrik Ellesgaard arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

No description
Nathalie Eriksson

Nathalie Eriksson arbetar som ekonomiansvarig på Lannebo. Nathalie har tidigare arbetat inom Lannebos kundservice. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2013.

No description
Charlotta Faxén

Charlotta Faxén arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Hon har varit anställd på Lannebos sedan 2009.

No description
Helen Groth

Helen Groth arbetar som fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

No description
Mats Gustafsson

Mats Gustafsson är ansvarig för Lannebos ägarfrågor och arbetar även övergripande med Lannebos hållbarhetsarbete. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2005.

No description
Sara Hag

Sara Hag arbetar som jurist. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2019.

No description
Philip Hallberg

Philip Hallberg arbetar som fondförvaltare för Lannebo Fastighetsfond och Lannebo Fastighetsfond Select. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

No description
Karin Haraldsson

Karin Haraldsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2001.

No description
Daniel Jern

Daniel Jern arbetar inom Lannebos fondadministration. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

No description
Annica Johansson

Annica Johansson är ansvarig för Lannebos kundservice. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

No description
Per Johnson

Per Johnson jobbar på Lannebos IT-avdelning. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2000.

No description
Tobias Kaj

Tobias Kaj arbetar som fondförvaltare för Lannebo Fastighetsfond och Lannebo Fastighetsfond Select. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

No description
Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

No description
Johan Lannebo

Johan Lannebo arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han är även styrelseordförande för Lannebo. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2000.

No description
Evelina Lindstrand Wahlberg

Evelina Lindstrand Wahlberg arbetar inom Lannebos fondadministration. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

No description
Nina Lovric

Nina Lovric arbetar inom Lannebos kundservice. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

No description
Linda Lundberg

Linda Lundberg arbetar inom Lannebos fondadministration. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2018.

No description
Felix Lundqvist

Felix Lundqvist arbetar deltid inom marknad och kommunikation. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

No description
Jessica Malmfors

Jessica Malmfors arbetar som VD. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

No description
Claes Murander

Claes Murander arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2007.

No description
Eija Mutkala Lindgren

Eija Mutkala Lindgren är ansvarig för Lannebos Middle Office. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

No description
Robin Nestor

Robin Nestor arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2013.

No description
Johan Nilke

Johan Nilke arbetar som fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2018.

No description
Oscar Nordh

Oscar Nordh är ansvarig för Lannebos fondadministration. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

No description
Maria Nordqvist

Maria Nordqvist arbetar som hållbarhetsansvarig. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2006. Föräldraledig till 2022.

Marcus Persson

Marcus Persson arbetar inom Lannebos kundservice. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

No description
Katarina Ponsbach Carlsson

Katarina Ponsbach Carlsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

No description
Fredrik Silfver

Fredrik Silfver är ansvarig för Lannebos riskhanteringsfunktion. Han har arbetat på Lannebo sedan 2011.

No description
Mattias Sparr

Mattias är chef för projekt och IT. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2018.

No description
Viktor Ström

Viktor Ström är ansvarig för marknad och kommunikation. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2019.

No description
Johan Ståhl

Johan Ståhl arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2007.

No description
Daniel Sundqvist

Daniel Sundqvist arbetar som försäljningschef. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

No description
Per Trygg

Per Trygg arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

No description
Emelie Wallin

Emelie Wallin ansvarar för Lannebos tredjepartsdistribution. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2014. Föräldraledig till 2022.

No description
Martin Wallin

Martin Wallin arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

No description
Martin Weiger

Martin Weiger arbetar på Lannebos IT-avdelning. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

No description
Sebastian Åberg

Sebastian Åberg är ansvarig för Lannebos juridik och regelefterlevnad. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

No description
Martin Öqvist

Martin Öqvist arbetar som Administrativ chef. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

Styrelsemedlemmar

No description
Göran Espelund

Styrelseledamot Lannebo. Han är en av grundarna till Lannebo och har tidigare varit VD.

No description
Svante Forsberg

Styrelseledamot Lannebo

No description
Johan Lannebo

Johan Lannebo arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han är även styrelseordförande för Lannebo. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2000.

No description
Helena Levander

Styrelseledamot Lannebo