Administration

No description
Anna Asplund

Anna Asplund arbetar som kontorsansvarig på Lannebo. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2018.

No description
Emil Brohlin

Emil Brohlin arbetar inom Lannebos fondadministration. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

Albin Eriksson

Albin Eriksson arbetar deltid inom Lannebos kundservice. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2022.

No description
Nathalie Eriksson

Nathalie Eriksson arbetar som ekonomiansvarig på Lannebo. Nathalie har tidigare arbetat inom Lannebos kundservice. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2013.

No description
Hannes Hejdebäck

Hannes Hejdebäck arbetar deltid inom Lannebos fondadministration. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2022.

No description
Daniel Jern

Daniel Jern arbetar inom Lannebos fondadministration. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

No description
Annica Johansson

Annica Johansson är ansvarig för Lannebos kundservice. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

No description
Per Johnson

Per Johnson jobbar på Lannebos IT-avdelning. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2000.

No description
Nina Lovric

Nina Lovric arbetar inom Lannebos kundservice. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

No description
Linda Lundberg Rosén

Linda Lundberg arbetar inom Lannebos fondadministration. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2018.

No description
Filip Lundin

Filip Lundin arbetar deltid inom Lannebos fondadministration. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2022.

Lisa Mannheimer

Lisa Mannheimer arbetar deltid inom Lannebos kundservice. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2022.

No description
Eija Mutkala Lindgren

Eija Mutkala Lindgren är ansvarig för Lannebos Middle Office. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

No description
Oscar Nordh

Oscar Nordh är ansvarig för Lannebos fondadministration. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

No description
Marcus Persson

Marcus Persson arbetar inom Lannebos kundservice. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

No description
Miguel Sacristan

Jobbar på Lannebos IT-avdelning. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2023.

No description
Anna Sjögren

Anna Sjögren arbetar som konsult inom Lannebos fondadministration. Hon har varit på Lannebo sedan 2021.

No description
Patrik Skoglund

Patrik Skoglund arbetar som ekonomichef. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2023.

No description
Martin Weiger

Martin Weiger arbetar på Lannebos IT-avdelning. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

Försäljning & Marknad

No description
Josefine Ekedahl

Josefine Ekedahl arbetar som digital strateg och UX designer. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2015.

No description
Nora Ekerfelt

Nora arbetar som marknadskoordinator på Lannebo. Hon har varit anställd sedan 2022.

No description
Philip Garde

Philip Garde arbetar som ansvarig för institutionell försäljning i Danmark. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2022.

No description
Christian Herold

Christian arbetar med Tredjepartsdistribution på Lannebo. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2022.

No description
Karin Jilkén

Karin Jilkén arbetar som direktkundsansvarig. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2022.

No description
Emelie Wallin

Emelie Wallin ansvarar för Lannebos tredjepartsdistribution. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Företagsledning

No description
Jeanette Kangur

Jeanette arbetar som COO. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2022.

No description
Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

No description
Jessica Malmfors

Jessica Malmfors arbetar som VD. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

No description
Viktor Ström

Viktor Ström är ansvarig för marknad och kommunikation. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2019.

No description
Daniel Sundqvist

Daniel Sundqvist arbetar som försäljningschef. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

No description
Sebastian Åberg

Sebastian Åberg är ansvarig för Lannebos juridik och regelefterlevnad. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

Förvaltning

No description
Philip Andreasen

Philip Andreasen arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag och Lannebo Europe Green Transition. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

No description
Carsten Dehn

Carsten Dehn arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag och Lannebo Europe Green Transition. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

No description
Hjalmar Ek

Hjalmar Ek arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

No description
Ulrik Ellesgaard

Ulrik Ellesgaard arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag och Lannebo Europe Green Transition. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

No description
Charlotta Faxén

Charlotta Faxén arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2009.

No description
Helen Groth

Helen Groth arbetar som fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

No description
Philip Hallberg

Philip Hallberg arbetar som fondförvaltare för Lannebo Fastighetsfond och Lannebo Fastighetsfond Select. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

No description
Adam Hansson

Adam Hansson arbetar som aktieanalytiker för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2022.

No description
Karin Haraldsson

Karin Haraldsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Sustainable Corporate Bond och Lannebo High Yield. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2001.

No description
Tobias Kaj

Tobias Kaj arbetar som fondförvaltare för Lannebo Fastighetsfond och Lannebo Fastighetsfond Select. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

No description
Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

No description
Hanna Lange

Hanna Lange arbetar deltid som förvaltningsassistent. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2022.

No description
Johan Lannebo

Johan Lannebo arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han är även styrelseordförande för Lannebo. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2000.

No description
Felix Lundqvist

Felix Lundqvist arbetar deltid som analytiker för Lannebos teknikfonder. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

No description
Claes Murander

Claes Murander arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2007.

No description
Robin Nestor

Robin Nestor arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2013.

No description
Johan Nilke

Johan Nilke arbetar som fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2018.

No description
Maria Nordqvist

Maria Nordqvist arbetar som senior hållbarhetsexpert. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2006.

No description
Katarina Ponsbach Carlsson

Katarina Ponsbach Carlsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Sustainable Corporate Bond och Lannebo High Yield. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

No description
Love Redin

Love Redin arbetar deltid som förvaltningsassistent. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2022.

No description
Emil Ronby Olsen

Emil Ronby Olsen arbetar deltid som förvaltningsassistent. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2022.

No description
Per Trygg

Per Trygg arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

No description
Martin Wallin

Martin Wallin arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

Risk, Legal & Compliance

No description
Stina Gustavsson

Stina Gustavsson arbetar deltid inom riskhanteringsfunktionen. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2022.

No description
Sara Hag

Sara Hag arbetar som jurist. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2019.

No description
Evelina Lindstrand Wahlberg

Evelina Lindstrand Wahlberg arbetar inom Lannebos riskhanteringsfunktion. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

No description
Rasmus Persson

Rasmus Persson arbetar deltid inom compliance parallellt med sina studier. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2022.

No description
Fredrik Silfver

Fredrik Silfver är ansvarig för Lannebos riskhanteringsfunktion. Han har arbetat på Lannebo sedan 2011.

Styrelse

No description
Göran Espelund

Styrelseledamot Lannebo. Han är en av grundarna till Lannebo och har tidigare varit VD.

No description
Svante Forsberg

Styrelseledamot Lannebo

No description
Johan Lannebo

Johan Lannebo arbetar som fondförvaltare för Lannebo MicroCap och Lannebo NanoCap. Han är även styrelseordförande för Lannebo. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2000.

No description
Sara Mattsson

Styrelseledamot Lannebo