Faktablad

Här hittar du faktablad för våra fonder. Vi rekommenderar att du läser informationen i faktabladet innan du investerar.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Alla tidigare versioner av våra PRIIP faktablad hittar du här.