Jeanette Kangur

COO


Jeanette arbetar som COO på Lannebo. Tidigare har hon varit Head of Clearing & Settlement, Cash Management, Reconciliation & Control och Administrationen på Avanza Bank, Head of Operations på Svea Bank och Redovisningsansvarig för Advokatfirman Okland & Co. Jeanette är utbildad Statsauktoriserad redovisare på BI, Ekonom på NKI/NITH och Advokatsekreterare på Merkantilt Institut. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2022.