Nathalie Eriksson

Kundservice


Nathalie jobbar inom kundservice. Hon har tidigare arbetat inom administrationen som kontorsassistent och även arbetat deltid på kundservice parallellt med sina ekonomistudier.