Lannebo Sustainable Corporate Bond

En grön obligationsfond för dig som vill investera hållbart och ha möjlighet till högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,9%
Risk/avkastningsprofil
3
Sedan start
0,68%
Föregående dag
0

Översikt

Lannebo Sustainable Corporate Bond - Grön obligationsfond

Att investera i en företagsobligationsfond innebär att investera i lån till företag. Fonden lånar ut pengar till företag som betalar ränta till fonden och därmed dess andelsägare. Lannebo Sustainable Corporate Bond investerar i gröna obligationer, obligationer utgivna av hållbara företag och företag vars tjänster och produkter är direkt kopplade till framtidens utmaningar. Fonden investerar, liksom Lannebos övriga företagsobligationsfonder, i lån med rörlig ränta. Detta gör att fonderna inte påverkas i någon större utsträckning av förändringar i marknadsräntorna utan fokus ligger på varje företags förmåga att betala tillbaka lånen.

Placeringsinriktning

Lannebo Sustainable Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer utgivna av företag i Norden och till viss del i övriga Europa. Fonden investerar i gröna obligationer*, obligationer utgivna av företag som bedöms vara hållbara eller som producerar varor eller tjänster som syftar till att lösa hållbarhetsutmaningar. Det bedömda genomsnittliga kreditbetyget för fondens placeringar är som lägst investment grade, BBB-.

* En grön obligation är en obligation där kapitalet är öronmärkt för att användas till miljöprojekt och som certifierats av en tredjepartsaktör.

Riktar sig till dig som

 • Vill ha en högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande
 • Tror på aktiv förvaltning där noggrann företagsanalys skapar långsiktig avkastning
 • Vill investera hållbart för en bättre miljö och framtid

Förvaltare

No description

Karin Haraldsson

Karin Haraldsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2001.

No description

Katarina Ponsbach Carlsson

Katarina Ponsbach Carlsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Varje investering utvärderas enskilt och vi investerar enbart i obligationer utgivna av företag vars affärsmodell och ledning vi är väl förtrogna med. Vi bygger en väl sammansatt fond av företagsobligationer från olika sektorer och geografier med såväl börsnoterade som onoterade bolag. Vi köper obligationer utgivna av stabila bolag med starka balansräkningar. Målsättningen är att fonden ska generera en stabil avkastning över tid.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Samtliga av Lannebos fonder integrerar hållbarhet i investeringsbesluten, men för den här fonden har hållbarhet en avgörande roll.

 • Fonden investerar utifrån fyra huvudteman:
  1. Gröna obligationer
  2. Bättre miljö (återvinning, förnybar energi, energieffektivitet etc.)
  3. Friskare liv (hälsovård, friluftsliv, hälsosam mat/hållbar matindustri, läkemedel etc.)
  4. Hållbart samhälle (gröna byggnader, hållbara städer etc.)
 • Högt hållbarhetsbetyg
  Fonden investerar även i bolag med högt hållbarhetsbetyg i Lannebos interna hållbarhetsanalys som även inkluderar hållbarhetsanalys från Sustainalytics.
 • Exkludering
  Lannebo Sustainable Corporate Bond investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet.

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Fondfakta

Startdatum2020-02-18
Bankgiro5441-9569
ISINSE0013646866
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,9%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.