Mina sidor

På mina sidor kan du se och hantera ditt sparande hos oss. Logga in eller läs mer här.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Bli kund

Vill du öppna ett konto hos oss?

Månadssparande

Vill du starta, ändra eller avsluta ditt månadssparande?

Barnsparande

Vill du starta ett barnsparande eller hantera befintligt barnsparande?

Byta fonder

Vill du ändra ditt sparande i våra fonder?

Flytta fonder

Vill du flytta fonder från traditionellt fondkonto till investeringssparkonto?

Sälja fonder

Vill du sälja dina fonder?

Specialfonder

Vill du veta mer om våra specialfonder och hur du går till väga för att köpa och sälja fondandelar i våra specialfonder?

Kundkännedom

Undrar du varför vi ställer frågor till dig? Här förklarar vi anledningen.

Dödsbo

Här samlar vi information som kan vara till hjälp för dig som dödsbodelägare.

Vanliga frågor och svar

Var ser jag mitt innehav?

Innehavet syns under rubriken Fondöversikt när du är inloggad. Välj konto i rullistan Fondkonto/ISK.

Hur gör jag ett köp till mitt fondkonto/ISK?

Köp registreras under fliken Köp/sälj/byte och görs via autogiro. Du måste därför ha ett aktivt autogiromedgivande hos Lannebo för att transaktionen ska kunna utföras. Saknar du ett autogiromedgivande fyller du enkelt i en blankett här för att komma igång med ditt sparande.

Observera att köp tar två bankdagar vilket innebär att order som kommer innan den aktuella dagens slutkurs görs till nästkommande bankdags slutkurs. Transaktionens affärsdatum finns under pågående ordrar.

Hur gör jag för att sälja fondandelar från traditionellt fondkonto?

Fondandelar säljer du under Köp/sälj/byte, välj fondkonto i rullistan och ordertyp sälj. Inlösen som registreras innan bryttid den aktuella bankdagen säljs till den dagens slutkurs.

Affärsdatum syns under pågående ordrar när du registrerat din inlösen. Inlösenbeloppet betalas ut till eget förvalt bankkonto.

Hur gör jag för att sälja fondandelar från mitt ISK?

Andelar inom ISK säljer du under Köp/sälj/byte, välj ISK i rullistan och ordertyp sälj. Inlösen som registreras innan bryttid den aktuella bankdagen säljs till den dagens slutkurs.

Affärsdatum syns under pågående ordrar när du registrerat din inlösen. Inlösenbeloppet syns under likvida medel.

Vad är likvida medel?

Likvida medel är den del av ISK med kontanta medel som inte är placerade. Du kan välja att ta ut ditt innestående belopp till eget bankkonto eller investera i någon av Lannebos fonder.

Var ser jag mina likvida medel?

Informationen finns både i fondöversikten under kundinfo samt under Köp/sälj/byte.

Hur placerar jag likvida medel i fonder?

Under fliken Köp/sälj/byte placerar du likvida medel. Välj ISK i rullistan och köp från likvida medel som ordertyp. Observera att du inte kan köpa för mer än du har i saldo.

Hur tar jag ut mina likvida medel?

Under Köp/sälj/byte kan du överföra valt belopp till ditt eget bankkonto. Välj ISK i rullistan och ordertyp uttag likvida medel. När du valt ordertyp dyker länken ”klicka här” upp under Saldo likvida medel. När du klickar på länken skickas du vidare till ett formulär som du fyller i och signera med ditt BankID.

Vad innebär ett fondbyte?

Ett fondbyte innebär att du byter hela eller delar av ditt innehav i en fond till en annan fond. Observera att ett fondbyte skattemässigt räknas som inlösen inom traditionellt fondsparande (gäller alltså inte ISK-konto) och framkallar kapitalvinst eller förlust.

Var ser jag mina registrerade ordrar?

Ordrar som inte passerat den aktuella bankdagens bryttid finns under Köp/sälj/byte – pågående ordrar.

Var ser jag mina transaktioner?

Genomförda transaktioner finns under Fondöversikt. Kom ihåg att välja vilket konto du vill titta på i rullistan Fondkonto/ISK om du har flera konton.

Jag registrerade en order felaktigt, kan jag ta bort den?

Fram till den aktuella bankdagens bryttid för fondhandel går det bra att ta bort en order. Det gör du genom att klicka på soptunnan till höger om den order du önskar ta bort.

Observera att bryttiden och /eller stängda marknader kan variera för fonderna.

Hur anmäler jag ett nytt autogiromedgivande eller byte av bank?

Det enklaste sättet är att starta ett autogiromedgivande här. Formuläret signeras med BankID. Observera att det kan ta upp till fem bankdagar innan ett nytt autogiromedgivande blir godkänt hos Bankgirocentralen.

Hur ändrar jag mitt förvalda likvidkonto?

Inlösen sker endast till eget förvalt bankkonto. Om bankbyte har skett går det bra att ändra förvalt bankkonto genom att fylla i en ny kundanmälan.

Hur kan jag ändra mina kontaktuppgifter?

Mejla oss på info@lannebo.se så hjälper vi till att ändra.

Kundservice

Som kund hos Lannebo är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Våra öppettider är kl. 9-17 på vardagar.

Ring oss på 08-5622 5222

Mejla till info@lannebo.se

Direktkundsansvarig

Vill du investera ett större kapital eller har frågor om våra specialfonder, event eller andra direktkundsförmåner? Varmt välkommen att höra av dig till Karin Jilkén, direktkundsansvarig.

08-5622 5247

karin.jilken@lannebo.se

No description

Karin Jilkén

Direktkundsansvarig

Läs mer