Rasmus Persson

Complianceassistent


Rasmus Persson arbetar deltid som assistent inom funktionen för regelefterlevnad och juridik parallellt med sina studier på juristprogrammet vid Stockholms universitet. Rasmus kommer senast från Carnegie Fonder där han arbetat som kundspecialist.