Kontakta oss

Vi finns alltid nära till hands, hör gärna av dig!

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Lannebo Fonder
Kungsgatan 5, Stockholm
Box 7854
103 99 Stockholm

Växel: 08-5622 5200

Organisationsnummer: 556584-7042

Kundservice

Som kund hos Lannebo är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Våra öppettider är kl. 9-17 på vardagar.

Ring oss på 08-5622 5222

Mejla till info@lannebo.se

Presskontakt

Är du journalist och har frågor som rör Lannebos verksamhet, sparande eller finansmarknaderna? Kontakta gärna vd Jessica Malmfors eller vänd dig direkt till någon av våra förvaltare.

08-5622 5255

Direktkundsansvarig

Vill du investera ett större kapital eller har frågor om våra specialfonder, event eller andra direktkundsförmåner? Varmt välkommen att höra av dig till Karin Jilkén, direktkundsansvarig.

08-5622 52 47
karin.jilken@lannebo.se

No description

Karin Jilkén

Direktkundsansvarig

Läs mer

Ägaransvarig

Har du frågor kring Lannebos ägarstyrningsarbete? Kontakta gärna ägaransvarig Per Trygg.

08-5622 5242
per.trygg@lannebo.se

No description

Per Trygg

Förvaltare och ägaransvarig

Läs mer

Kontakt vid marknadssonderingar

Marknadssonderingar görs bland annat för att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar är av betydelse för att kapitalmarknaden ska fungera väl. Marknadssonderingar kan omfatta en börsintroduktion eller därpå följande erbjudanden av värdepapper, och skiljer sig från den vanliga handeln.

Lannebo är generellt sett intresserat av att delta vid marknadssonderingar.

Om Lannebo inte önskar delta vid framtida marknadssonderingar rörande exempelvis en viss typ av transaktioner eller i förhållande till en viss informationslämnare, kommer detta att kommuniceras i särskild ordning.

I enlighet med de nya marknadsmissbruksreglerna, MAR, har Lannebo utsett särskilda kontaktpersoner vid marknadssonderingar. Information om detta lämnas nedan.

För marknadssonderingar på aktiemarknaden är i första hand Claes Murander och Hjalmar Ek kontaktpersoner. Om ingen av dessa personer är tillgängliga, kan information lämnas till en annan person inom Lannebos förvaltningsavdelning. Informationen bör i sådana fall lämnas till den person inom förvaltningen som, givet de fonder denne förvaltar, kan antas vara mest lämpad för den aktuella marknadssonderingen.

För marknadssonderingar på räntemarknaden är Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach Carlsson kontaktpersoner. För marknadssonderingar gällande Lannebo Europa Småbolag och Lannebo Europe Green Transition är Philip Andreasen kontaktperson.