Norden Hållbar (2)

Norden Hållbar – Nordenfond

En Nordenfond för dig som vill investera i aktier från kvalitetsbolag över hela Skandinavien.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Historisk avkastning

1 dag

-1,59%

Sedan start

86,89%

I år

10,15%

5 år

79,98%

Fondfakta

Startdatum2018-06-14
Bankgiro5280-1693
ISINSE0011311281
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Löpande kostnader *1,8%
Risk4/7

*Löpande kostnader utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

Om fonden

För fonden har hållbarhet en avgörande roll. En investering i fonden ger en fokuserad inriktning mot nordiska börsnoterade bolag inom områden som bedöms viktiga för att skapa en mer hållbar framtid. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam som kan investera i såväl små som stora nordiska bolag. Fonden investerar endast i bolag vars verksamhet bidrar till: ett friskare liv, en bättre miljö, ett mer hållbart samhälle eller bolag som erhållit mycket höga hållbarhetsbetyg.

Fonden passar dig som:

  • Har en placeringshorisont på minst fem år.
  • Tror på de nordiska aktiemarknaderna och som söker en diversifierad hållbar fondportfölj av bolag med olika storlek, inom olika sektorer och med olika valutaexponering.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.
  • Kan acceptera att svängningar kan förekomma och har en placeringshorisont på minst fem år.

Varför investera i en Nordenfond?

En Nordenfond innebär att du investerar i börsnoterade bolag i Norden och får en bra riskspridning samt god avkastningspotential. En Nordenfond passar dig som har en investeringshorisont på minst 5 år.

Varför investera i Lannebo Norden Hållbar?

Lannebo Norden Hållbar väljer att investera i bolag vars verksamhet vi förstår och där vi ser hög potential på lång sikt, till en rimlig risknivå. Aktiens värdering är också central i investeringsbeslutet. Innan en ny investering gör fondens erfarna förvaltarteam en hållbarhetsanalys av bolaget.

Hållbarhet

Lannebo Norden Hållbar bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet.

Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Det betyder att fonden, utöver vad som gäller för samtliga av Lannebos fonder, aktivt väljer in bolag utifrån tre huvudteman: En bättre miljö, ett friskare liv och ett hållbart samhälle. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i.

Risk

Lannebo Norden Hållbar har risknivå 4/7, vilket är en medelriskklass. Det betyder att fonden har en medelnivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Vanliga frågor om Nordenfonden

Var kan man investera i Nordenfonden Lannebo Norden Hållbar?

Lannebo Norden Hållbar finns till exempel hos Avanza och Nordnet. Den finns även hos Länsförsäkringar vilket gör den tillgänglig för till exempel sparande i tjänstepension. Här finns en lista över alla distributörer av Nordenfonden.

Finns Nordenfonden i PPM?

Nej, PPM har som krav att en fond måste ha minst tre års historik för att kunna finnas med på plattformen i dagsläget. Lannebo Norden Hållbar startade i juni 2018. Här kan du se vilka av Lannebos fonder som finns tillgängliga via PPM.

Varför har fonden inget betyg från Morningstar?

För att Morningstar ska ge betyg krävs tre års historik. När fonden funnits i tre år kommer den automatiskt att få betyg i form av stjärnor från Morningstar.

Hur stor andel svenska aktier har Nordenfonden?

Andelen aktier från respektive nordisk marknad varierar över tiden. Fonden har inga restriktioner som kräver att en viss marknad utgör en viss vikt utan förvaltarna kan variera fördelningen beroende på sin marknadssyn. I månadsrapporterna kan du se den aktuella fördelningen vid senaste månadsskiftet.

Vilka är de största innehaven i Nordenfonden?

Fondens största innehav varierar över tid. För aktuell information. Se den senaste månadsrapporten för fonden.