Lannebo Norden Hållbar – Nordenfond

En Nordenfond för dig som vill investera i aktier från kvalitetsbolag över hela Skandinavien.
Öppen för handelDagligen
Årlig avgift1,61%
Översikt

En hållbar Nordenfond som handplockar nordiska aktier

För fonden har hållbarhet en avgörande roll. En investering i fonden ger en fokuserad inriktning mot nordiska börsnoterade bolag inom områden som bedöms viktiga för att skapa en mer hållbar framtid. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam som kan investera i såväl små som stora nordiska bolag. Fonden investerar endast i bolag vars verksamhet bidrar till: ett friskare liv, en bättre miljö, ett mer hållbart samhälle eller bolag som erhållit mycket höga hållbarhetsbetyg.

Fonden passar dig som:

  • Tror på de nordiska aktiemarknaderna och som söker en diversifierad hållbar fondportfölj av bolag med olika storlek, inom olika sektorer och med olika valutaexponering.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.
  • Kan acceptera att svängningar kan förekomma och har en placeringshorisont på minst fem år.

 

Varför investera i en Nordenfond?

En Nordenfond innebär att du investerar i börsnoterade bolag i Norden och får en bra riskspridning samt god avkastningspotential. En Nordenfond passar dig som har en investeringshorisont på minst 5 år.

Varför investera i Lannebo Norden Hållbar - Nordenfond?

Lannebo Norden Hållbar väljer att investera i bolag vars verksamhet vi förstår och där vi ser hög potential på lång sikt, till en rimlig risknivå. Aktiens värdering är också central i investeringsbeslutet. Innan en ny investering gör fondens erfarna förvaltarteam en hållbarhetsanalys av bolaget.

Förvaltare

No description
Charlotta Faxén

Charlotta Faxén arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2009.

No description
Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Hållbarhet Lannebo Norden Hållbar

Lannebo Norden Hållbar bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet.

Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Det betyder att fonden, utöver vad som gäller för samtliga av Lannebos fonder, aktivt väljer in bolag utifrån tre huvudteman: En bättre miljö, ett friskare liv och ett hållbart samhälle. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. Några exempel är:

  • Vapen
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Fossila bränslen
  • Cannabis

Utmärkelser

Lipper Fund Awards

Bästa Nordenfond 3 år

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Resultat

10 största innehav Lannebo Norden Hållbar

Branschfördelning Lannebo Norden Hållbar

Vilken risk har Lannebo Norden Hållbar - Nordenfond?

Lannebo Norden Hållbar har risknivå 4/7, vilket innebär att risken är relativt hög. En fond med hög risk lämpar sig för ett långsiktigt sparande, då fondens värde kan variera kraftigt från dag till dag. På lång sikt ger den dock möjlighet till högre förväntad avkastning jämfört med en fond med lägre risknivå.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Vanliga frågor om Nordenfonden

Var kan man investera i Nordenfonden Lannebo Norden Hållbar?

Lannebo Norden Hållbar finns till exempel hos Avanza och Nordnet. Den finns även hos Länsförsäkringar vilket gör den tillgänglig för till exempel sparande i tjänstepension. Här finns en lista över alla distributörer av Nordenfonden.

Finns Nordenfonden i PPM?

Nej, PPM har som krav att en fond måste ha minst tre års historik för att kunna finnas med på plattformen i dagsläget. Lannebo Norden Hållbar startade i juni 2018. Här kan du se vilka av Lannebos fonder som finns tillgängliga via PPM.

Varför har fonden inget betyg från Morningstar?

För att Morningstar ska ge betyg krävs tre års historik. När fonden funnits i tre år kommer den automatiskt att få betyg i form av stjärnor från Morningstar.

Hur stor andel svenska aktier har Nordenfonden?

Andelen aktier från respektive nordisk marknad varierar över tiden. Fonden har inga restriktioner som kräver att en viss marknad utgör en viss vikt utan förvaltarna kan variera fördelningen beroende på sin marknadssyn. I månadsrapporterna kan du se den aktuella fördelningen vid senaste månadsskiftet.

Vilka är de största innehaven i Nordenfonden?

Fondens största innehav varierar över tid. För aktuell information. Se den senaste månadsrapporten för fonden.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondfakta

Startdatum2018-06-14
Bankgiro5280-1693
ISINSE0011311281
Öppen för handelDagligen
Årlig avgift1,61%