Torsdagen den 26 november är börserna i USA stängda på grund av Thanksgiving. En stor del av innehaven i Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag är amerikanska värdepapper och fonderna kommer därför inte att kurssättas den 26 november.

Karin Haraldsson

Förvaltare


Karin förvaltar Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield, Lannebo Komplett och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har arbetat inom Lannebo sedan 2001.

Född 1975. Civilekonomexamen med internationell inriktning på Linköpings Universitet 2001.


Personligt motto

Inte snegla på konkurrenter utan göra det jag tror på. Inte göra saker så komplicerade, vara nyfiken och lita på min egen intuition.