Lannebo Sverige Hållbar – Hållbara och etiska fonder

En hållbarhetsfond för dig som vill investera i en hållbar framtid utan avkall på god avkastning.
Öppen för handelDagligen
Löpande kostnader 1,8%
Översikt

Fonden som investerar i hållbara vinnare

För fonden har hållbarhet en avgörande roll. En investering i fonden ger dig en fokuserad inriktning mot svenska börsbolag som bedöms viktiga för att skapa en mer hållbar framtid. Fonden investerar enbart i bolag vars verksamhet bidrar till: ett friskare liv, en bättre miljö, ett mer hållbart samhälle eller bolag med mycket höga hållbarhetsbetyg. Fonden är aktivt förvaltad vilket betyder att förvaltarna handplockar aktier som de enligt egen analys och bedömning långsiktigt tror på. Observera att andelsklass B av fonden lämnar årlig utdelning till fondens andelsägare.

Fonden passar dig som:

  • Vill investera i de bolag som är bäst på hållbarhet och som med sina produkter och tjänster bidrar till en mer hållbar värld.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.
  • Kan acceptera att svängningar kan förekomma och har en placeringshorisont på minst fem år.

Varför investera i en hållbarhetsfond?

Världen behöver genomgå en omställning mot en mer hållbar ekonomi. Det innebär möjligheter till god avkastning samtidigt som det är viktigt för vår gemensamma framtid. Att investera i en hållbar fond innebär såväl en chans till god avkastning som en möjlighet att låta sparandet göra nytta.

Varför investera i Lannebo Sverige Hållbarhet - Hållbarhetsfond?

Lannebo Sverige Hållbar passar dig som vill spara på längre sikt. Fonden leds av ett erfaret förvaltarteam som placerar i lönsamma, växande svenska bolag som arbetar för en mer hållbar framtid. Fonden har sedan starten utvecklats mycket väl och visat att du inte behöver göra avkall på avkastning för att investera hållbart.

Förvaltare

No description
Charlotta Faxén

Charlotta Faxén arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2009.

No description
Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Hållbarhet Lannebo Sverige Hållbar

Lannebo Sverige Hållbar bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet.

Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Det betyder att fonden, utöver vad som gäller för samtliga av Lannebos fonder, aktivt väljer in bolag utifrån tre huvudteman: En bättre miljö, ett friskare liv och ett hållbart samhälle. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. Några exempel är:

  • Vapen
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Fossila bränslen
  • Cannabis

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Resultat

10 största innehav Lannebo Sverige Hållbar

Branschfördelning Lannebo Sverige Hållbar

Vilken risk har Lannebo Sverige Hållbar – Aktiefond?

Lannebo Sverige Hållbar har risknivå 4/7, vilket är en medelriskklass. Det betyder att fonden har en medelnivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Vanliga frågor om Lannebo Sverige Hållbar – Etiska fonder

Hur stor del av sparandet bör jag placera i Lannebo Sverige Hållbar?

Lannebo Sverige Hållbar är en aktiefond och har en rekommenderad placeringshorisont på minst 5 år. Det innebär att du endast bör placera pengar som du inte behöver använda de närmsta 5 åren i en fond som Lannebo Sverige Hållbar. Pengar som du ska använda inom kortare tid än så kan du exempelvis placera i en grön obligationsfond.

Var kan jag köpa Lannebo Sverige Hållbar?

Här kan du se var du kan köpa Lannebo Sverige Hållbar.

Finns Lannebo Sverige Hållbar i PPM?

Artiklar om fonder

Artiklar om fonder

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondfakta

Startdatum2018-12-20
Bankgiro5314-3772
ISINSE0011973684
Öppen för handelDagligen
Löpande kostnader 1,8%