Lannebo Mixfond Offensiv – Balansfond

En blandfond för dig som inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor beroende på marknadsläget.
Öppen för handelDagligen
Årlig avgift1,63%
Översikt

Lannebo Mixfond Offensiv – Aktivt förvaltad balansfond

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot såväl aktier som räntebärande värdepapper. Lannebo Mixfond Offensiv är en aktivt förvaltad blandfond där det erfarna förvaltarteamet beroende på sin marknadssyn växlar fördelningen mellan tillgångsslagen. Förvaltarna kan investera 50-100 procent av fondens medel i aktier och resterande del i räntebärande värdepapper.

Fonden passar dig som: 

  • Tror på aktiv förvaltning med en flexibel investeringsstrategi mellan aktier och räntor och ett aktivt aktieval
  • Inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor

 

Varför investera i en Balansfond?

Att investera i en balansfond passar bra för den som inte själv vill bestämma hur besparingarna ska fördelas mellan aktier och räntebärande värdepapper. Förvaltarna för en aktiv förvaltad balansfond bestämmer allokering mellan aktier och räntor utifrån marknadsläget.

Varför investera i Lannebo Mixfond Offensiv - Balansfond?

Lannebo Mixfond Offensiv Balansfond förvaltas utifrån Lannebos investeringsfilosofi om aktiv förvaltning. Det innebär att vi fokuserar på fundamental bolagsanalys och värdering av enskilda aktier i bolag vars affärsmodeller vi förstår. Vi beslutar hur stor aktie- respektive ränteandelen i fonden ska vara beroende på vår marknadssyn.

Förvaltare

No description
Charlotta Faxén

Charlotta Faxén arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2009.

No description
Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Norden Hållbar. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Hållbarhet Lannebo Mixfond Offensiv

Lannebo Mixfond Offensiv bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. Några exempel är:

  • Vapen
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Fossila bränslen
  • Cannabis

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Resultat

10 största innehav Lannebo Mixfond Offensiv

Vilken risk har Lannebo Mixfond Offensiv - Balansfond?

Lannebo Mixfond Offensiv har risknivå 4/7, vilket innebär att risken är medelhög. Fonden är tänkt för investerare med en medellång (minst 3  år) placeringshorisont.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Vanliga frågor om balansfonden Lannebo Mixfond Offensiv

Var kan man köpa Lannebo Mixfond Offensiv?

Lannebo Mixfond Offensiv finns tillgänglig via flertalet banker, försäkringsbolag och nätmäklare. Här finns en fullständig lista över var du kan köpa Lannebo Mixfond Offensiv.

Går det att månadsspara i Lannebo Mixfond Offensiv?

Ja, det går att månadsspara i fonden. Antingen via din bank eller som direktkund hos Lannebo.

Finns Lannebo Mixfond Offensiv i PPM?

Ja, Lannebo Mixfond Offensiv finns i PPM. Här finns en lista över samtliga Lannebos fonder i PPM.

Passar Lannebo Mixfond Offensiv på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Mixfond Offensiv är en balansfond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder och balansfonder.

Går det att placera tjänstepensionen i Lannebo Mixfond Offensiv?

Det beror på vilken leverantör du har av din tjänstepension. Här kan du se vilka fonder som finns hos respektive tjänstepensionsleverantör. Lannebo Fonder tjänstepension.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondfakta

Startdatum2013-05-16
Bankgiro5124-9134
ISINSE0005034949
Öppen för handelDagligen
Årlig avgift1,63%