Ansvarsfull förvaltning

För oss handlar investeringar om att ta ansvar för ditt sparande och en hållbar framtid.

Ansvarsfull förvaltning

Vår syn på hållbarhet

Våra kunder ska känna sig trygga med att investera i våra fonder. I en tid när världen står inför stora utmaningar är vi övertygade om att aktiv förvaltning är en förutsättning för att på ett reellt sätt integrera hållbarhet i investeringsprocessen. Det ger oss möjlighet att investera i de företag vi anser har störst möjlighet till ett långsiktigt, hållbart värdeskapande. Det ger oss även möjlighet att påverka och föra en dialog med företagen vi investerar i, något som varit kärnan i Lannebos investeringsfilosofi sedan vi grundades år 2000.

Vi tror på ansvarsfulla investeringar. Vi investerar inte i verksamheter som orsakar allvarliga skador för människors hälsa, har bristande affärsetik eller förstör miljön. Istället använder vi vårt kunnande och våra resurser till att hjälpa bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller att utvecklas och göra ett större positivt avtryck på omvärlden.

“Vårt engagemang bygger på en övertygelse om att ett bolags styrelse är viktigt för ett långsiktigt hållbart värdeskapande.”

Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig

Maria halvkropp svartvit 1600×900

Ansvarsfull förvaltning

Aktivt ägande

Hållbarhet börjar alltid med ägarstyrning. Varför är det så viktigt att vara en aktiv ägare – och hur kan vi som investerare bidra?

Hur vi investerar

Hur integrerar vi hållbarhet i förvaltningen? För oss är det en självklarhet att arbeta med att påverka bolagen i rätt riktning.

Rapporter och policys

Ta del av hållbarhetsprofiler, vår halvårsvisa hållbarhetsrapport, policy för ansvarsfulla investeringar, principer för aktieägarengagemang och den årliga ägarstyrningsrapporten.

Hör av dig!

No description

Maria Nordqvist

Hållbarhetsansvarig

Läs mer