Småbolag Select

Småbolag Select – Specialfond

En fond med större utrymme att skapa avkastning.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Historisk avkastning

Fondfakta

Startdatum2000-10-31
Bankgiro5578-8004
ISINSE0000917205
Öppen för handelVarje månad
Förvaltningsavgift0,7% + 20% rörlig på eventuell överavkastning
Löpande kostnader *0,9%
Risk5/7

*Löpande kostnader utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

Om fonden

Lannebo Småbolag Select är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små- och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Kriteriet för ett företags storlek är dess börsvärde vilket vid investeringstillfället får uppgå till högst en procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde.

Fonden passar dig som: 

  • Har en placeringshorisont på minst fem år.
  • Tror på små och medelstora bolag på den svenska och övriga nordiska aktiemarknaden.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

 

Varför investera i en Specialfond?

En aktiefond som investerar i mindre bolag kallas för en småbolagsfond. Vad som räknas som mindre bolag kan variera men oftast brukar det anges som att bolagen får ha ett maximalt börsvärde. Lannebo Småbolag Select är en specialfond och har friare placeringsregler vilket ger förvaltaren större möjligheter.

Varför investera i Lannebo Småbolag Select?

Lannebo Småbolag Select är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i norden. Historiskt har ett långsiktigt sparande i småbolag gett bättre avkastning än i större bolag. Lannebo Småbolag Select är en specialfond och har friare placeringsregler vilket ger förvaltaren större möjligheter. Det innebär att fonden kan koncentrera innehaven till ett färre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

Hållbarhet

Lannebo Småbolag Select bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i.

Risk

Lannebo Småbolag Select har risknivå 4/7, vilket är en medelriskklass. Det betyder att fonden har en medelnivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Vanliga frågor om specialfonden Lannebo Småbolag Select

Var kan man köpa Lannebo Småbolag Select? 

Lannebo Småbolag Select finns endast tillgänglig hos Lannebo. Klicka här för att bli kund hos Lannebo eller här om du redan är kund och vill köpa fonden.

Finns det något lägsta investeringsbelopp i Lannebo Småbolag Select?

Ja, lägsta investeringsbeloppet i Lannebo Småbolag Select är 100 000 kronor vid första investeringstillfället och därefter 20 000 kronor per köptillfälle.

Går det att månadsspara i Lannebo Småbolag Select?

Nej, det går inte att ha ett automatiskt månadssparande i fonden. Lannebo Småbolag Select handlas endast den sista bankdagen i månaden vilket betyder att det är olika datum från månad till månad. Om du önskar göra regelbundna insättningar i fonden går det självklart bra att göra manuellt.

Passar Lannebo Småbolag Select på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Småbolag Select är en aktiefond som investerar i svenska mindre bolag. Det innebär att fonden har hög risk. Historiskt har det varit lönsamt att ta hög risk för långsiktigt sparande. Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder.

Vad är skillnaden mellan Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select?

Båda fonderna är aktivt förvaltade aktiefonder som placerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. Lannebo Småbolag Select är en specialfond och har friare placeringsregler vilket ger förvaltaren större möjligheter. Det innebär att fonden kan koncentrera innehaven till ett färre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

När är bryttiden för handel i Småbolag Select?

För köp:

Pengarna måste vara oss tillhanda senast två bankdagar innan sista bankdagen i månaden. Bryttiden är 16:00

För sälj:

Ordern måste vara oss till handa minst fem bankdagar innan sista bankdagen. Bryttiden är 16:00