Sverige

Sverige – Aktiefond

En aktiefond för dig som tror på svenska bolag med ledande marknadspositioner globalt.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Historisk avkastning

1 dag

0,05%

Sedan start

773,40%

I år

6,86%

5 år

72,23%

Fondfakta

Startdatum2000-08-04
Bankgiro5563-4604
ISINSE0000740680
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Löpande kostnader *1,9%
Risk4/7

*Löpande kostnader utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

Om fonden

En investering i fonden ger dig en fokuserad inriktning mot svenska börsbolag med globala marknadspositioner. Lannebo Sverige har mer än 20 års historik och är en aktivt förvaltad aktiefond med fokus på långsiktighet och riskmedvetenhet. Målet är att med en koncentrerad portfölj skapa möjlighet till god riskjusterad avkastning.

Investeringsfilosofin grundar sig på att priset på en tillgång är viktigt för den framtida avkastningen. God avkastning ska nås genom att investera i felaktigt prissatta aktier där åsikten avviker från den allmänna i aktiemarknaden.

Fonden passar dig som:

  • Har en placeringshorisont på minst fem år.
  • Vill ta del av utvecklingen på den svenska aktiemarknaden.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Varför investera i en aktiefond?

Att investera i en aktiefond innebär att du indirekt investerar i en rad olika börsnoterade bolag, vilket i sin tur gör att du får en bra riskspridning från start. Historiskt har det varit lönsamt att spara i aktiefonder, särskilt när du sparar på längre sikt. En aktiefond som Lannebo Sverige passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år.

Varför investera i Lannebo Sverige?

Lannebo Sverige är en aktivt förvaltad fond som investerar i svenska bolag med ledande positioner globalt. Ambitionen är att ge kunden högsta möjliga avkastning utan att ta överdrivna risker. Investeringsfilosofin grundar sig på att priset på en tillgång är avgörande för den framtida avkastningen. Fonden är koncentrerad till ett trettiotal aktier som förvaltarna anser vara felaktigt prissatta av marknaden. Viktiga komponenter i arbetet är egen analys samt möjlighet att se bortom kortsiktiga trender och flockbeteende. Befintliga innehav i fonden justeras kontinuerligt för att dra nytta av aktiekursernas kortsiktiga rörelser.

Hållbarhet

Lannebo Sverige bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i.

Risk

Lannebo Sverige har risknivå 4/7, vilket är en medelriskklass. Det betyder att fonden har en medelnivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet. 

Vanliga frågor om aktiefonden Lannebo Sverige

Vad är en aktiefond?

En aktiefond är en fond som investerar i aktier. Det innebär att fondens förvaltare på förhand bestämt att fonden bara får äga aktier. Ofta kan en aktiefond ha ytterligare bestämmelser utöver detta, till exempel kring vilken geografi eller sektor den får investera i. En Sverigefond är exempelvis en aktiefond som investerar i svenska aktier.

Hur stor del av sparandet bör jag placera i aktiefonder?

Då investeringshorisonten för aktiefonder oftast är minst fem år innebär det att du endast ska placera pengar som du inte planerar att använda de kommande fem åren i aktiefonder. Kapital som du ska använda inom kortare tid kan du exempelvis placera i en företagsobligationsfond.

Vilken aktiefond är bäst?

Den aktiefond som är bäst för dig beror på vilken risk du är beredd att ta, vad du har för sparhorisont och vilka typer av bolag du vill investera i.

Ska man välja en aktiefond eller ett sparkonto för sitt sparande?

Det beror på vad du har för sparhorisont, om kapitalet ska användas inom ett år lämpar sig ett vanligt sparkonto bäst. Är sparandet mer långsiktigt kan du tjäna på att placera pengarna i en aktiefond.

Var kan man investera i aktiefonden Lannebo Sverige?
Kan jag placera tjänstepensionen i en aktiefond som Lannebo Sverige?

Ja, aktiefonder passar bra för långsiktigt sparande såsom pensionssparande. Här kan du läsa mer om Lannebos fonder i tjänstepensionen.