Lannebo Sverige – Aktiefond

En aktiefond för dig som tror på svenska bolag med ledande marknadspositioner globalt.
Öppen för handelDagligen
Löpande kostnader 2,0%
Översikt

Lannebo Sverige – Aktiefond med fokus på välskötta bolag

En investering i fonden ger dig en fokuserad inriktning mot svenska börsbolag med globala marknadspositioner. Lannebo Sverige har mer än 20 års historik och är en aktivt förvaltad aktiefond med fokus på långsiktighet och riskmedvetenhet. Målet är att med en koncentrerad portfölj skapa möjlighet till god riskjusterad avkastning.

Fonden passar dig som:

  • Vill ta del av utvecklingen på den svenska aktiemarknaden.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Varför investera i en aktiefond?

Att investera i en aktiefond innebär att du indirekt investerar i en rad olika börsnoterade bolag, vilket i sin tur gör att du får en bra riskspridning från start. Historiskt har det varit lönsamt att spara i aktiefonder, särskilt när du sparar på längre sikt. En aktiefond som Lannebo Sverige passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år.

Varför investera i Lannebo Sverige – Aktiefond?

Lannebo Sverige är en aktiefond som investerar i välskötta svenska bolag med ledande positioner globalt. Den svenska aktiemarknaden har historiskt utvecklats betydligt bättre än ett globalt snitt. Fonden Lannebo Sverige leds av ett erfaret förvaltarteam med god historik och fokus på långsiktighet, självständighet och riskmedvetenhet.

Förvaltare

No description
Martin Wallin

Martin Wallin arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

No description
Robin Nestor

Robin Nestor arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2013.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Hållbarhet Lannebo Sverige

Lannebo Sverige bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. Några exempel är:

  • Vapen
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Fossila bränslen
  • Cannabis

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Resultat

10 största innehav Lannebo Sverige

Branschfördelning Lannebo Sverige

Vilken risk har Lannebo Sverige – Aktiefond?

Lannebo Sverige har risknivå 4/7, vilket är en medelriskklass. Det betyder att fonden har en medelnivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet. 

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Vanliga frågor om aktiefonden Lannebo Sverige

Vad är en aktiefond?

En aktiefond är en fond som investerar i aktier. Det innebär att fondens förvaltare på förhand bestämt att fonden bara får äga aktier. Ofta kan en aktiefond ha ytterligare bestämmelser utöver detta, till exempel kring vilken geografi eller sektor den får investera i. En ”Sverigefond” är exempelvis en aktiefond som investerar i svenska aktier.

Hur stor del av sparandet bör jag placera i aktiefonder?

Då investeringshorisonten för aktiefonder oftast är minst fem år innebär det att du endast ska placera pengar som du inte planerar att använda de kommande fem åren i aktiefonder. Kapital som du ska använda inom kortare tid kan du exempelvis placera i en företagsobligationsfond.

Vilken aktiefond är bäst?

Den aktiefond som är bäst för dig beror på vilken risk du är beredd att ta, vad du har för sparhorisont och vilka typer av bolag du vill investera i.

Ska man välja en aktiefond eller ett sparkonto för sitt sparande?

Det beror på vad du har för sparhorisont, om kapitalet ska användas inom ett år lämpar sig ett vanligt sparkonto bäst. Är sparandet mer långsiktigt kan du tjäna på att placera pengarna i en aktiefond.

Var kan man investera i aktiefonden Lannebo Sverige?
Kan jag placera tjänstepensionen i en aktiefond som Lannebo Sverige?

Ja, aktiefonder passar bra för långsiktigt sparande såsom pensionssparande. Här kan du läsa mer om Lannebos fonder i tjänstepensionen.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondfakta

Startdatum2000-08-04
Bankgiro5563-4604
ISINSE0000740680
Öppen för handelDagligen
Löpande kostnader 2,0%