Lannebo Sverige

En aktiefond för dig som tror på svenska bolag med ledande marknadspositioner globalt.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
389,49%
Föregående dag
-3,03%
I år
1,58%
5 år
51,48%

Översikt

Lannebo Sverige - Aktiefond med fokus på välskötta bolag

Stockholmsbörsen är hemvist för många välskötta, konkurrenskraftiga och globalt ledande företag som lyckats växa genom att ta marknadsandelar på den internationella marknaden. Ericsson, Atlas Copco och Alfa Laval är några exempel på svenska företag som har blivit globala ledare. Ledande företag har bättre möjligheter än sina mindre konkurrenter att växa med stabil lönsamhet. Därför är en Sverigefond alltid en intressant komponent i en sparportfölj.

Placeringsinriktning

Lannebo Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar på den svenska aktiemarknaden.

Riktar sig till dig som

  • vill ta del av utvecklingen på den svenska aktiemarknaden
  • tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag

Förvaltare

No description

Martin Wallin

Martin Wallin arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

No description

Robin Nestor

Robin Nestor arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2013.

Förvaltarstil

Strategin i förvaltningen grundar sig på kunskap om bolagen och värdeinriktad aktieanalys. En investering baseras på vår uppfattning om det långsiktiga företagsvärdet. Återkommande karaktär hos bolagen är starka balansräkningar, goda kassaflöden och ledande marknadspositioner. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än liknande fonder. Antalet innehav i fonden varierar normalt mellan 20 till 30 bolag.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Sverige bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Sverige investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Vanliga frågor om Lannebo Sverige

Vad är en Nordenfond?

En aktiefond som investerar i nordiska aktier kallas i vardagligt tal Nordenfond.

Var kan man köpa Lannebo Nordic Equities? 

Lannebo Nordic Equities finns tillgänglig via flertalet banker, försäkringsbolag och nätmäklare. Här finns en fullständig lista över var du kan köpa Lannebo Nordic Equities.

Går det att månadsspara i Lannebo Nordic Equities?

Ja, det går att månadsspara i fonden. Antingen via din bank eller som direktkund hos Lannebo.

Går det att spara till barn i Lannebo Nordic Equities?

Ja, det går att spara till barn i Lannebo Nordic Equities. När det gäller sparande till minderåriga går det antingen att spara i eget namn eller i barnets namn. Om du vill veta mer och starta ett sparande till barn i Lannebo Nordic Equities, kontakta oss direkt så hjälper vi dig.

Passar Lannebo Nordic Equities på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Nordic Equities är en aktiefond som investerar i nordiska bolag. Det innebär att fonden har hög risk. Historiskt har det varit lönsamt att ta hög risk för långsiktigt sparande. Insvesteringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder.

Går det att placera tjänstepensionen i Lannebo Nordic Equities?

Det beror på vilken leverantör du har av din tjänstepension. Här kan du se vilka fonder som finns hos respektive tjänstepensionsleverantör. Lannebo Fonder tjänstepension.

Fondfakta

Startdatum2000-08-04
Bankgiro5563-4604
ISINSE0000740680
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.