Informationsbroschyr

Här finns en samlad informationsbroschyr för Lannebos fonder

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Stad bred

Önskar du att vi skickar dig en papperskopia av en informationsbroschyr för en viss fond, kontakta kundservice på 08-5622 5222 eller info@lannebo.se så skickar vi det till dig kostnadsfritt.