Lannebo Småbolag – Småbolagsfond

En småbolagsfond för dig som tror på små och medelstora bolag på den svenska och övriga nordiska aktiemarknaden.
Öppen för handelDagligen
Årlig avgift1,65%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
2052,89%
Föregående dag
-0,95%
I år
17,32%
5 år
115,79%
Översikt

Lannebo Småbolag – Småbolagsfond i Norden

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot små och medelstora svenska bolag. Lannebo Småbolag har mer än 20 års historik och är aktivt förvaltad vilket innebär att fondens förvaltare analyserar bolag, träffar företagsledningar och använder sig av sitt inflytande som ägare för att skapa bästa möjliga förutsättningar till en god riskjusterad avkastning. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som högst uppgår till 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vi investeringstillfället.

Fonden passar dig som:

  • Tror på små och medelstora bolag på den svenska och nordiska aktiemarknaden.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Varför investera i en småbolagsfond?

En aktiefond som investerar i mindre bolag kallas för en småbolagsfond. Vad som räknas som mindre bolag kan variera men oftast brukar det anges som att bolagen får ha ett maximalt börsvärde. Historiskt har ett långsiktigt sparande i småbolag gett bättre avkastning än i större bolag.

Varför investera i Lannebo Småbolag - Småbolagsfond?

Lannebo Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i norden. Lannebo Småbolag har god historik och fokus på långsiktighet, självständighet och riskmedvetenhet. Fonden får investera i bolag som högst uppgår till 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället.

Förvaltare

No description
Johan Ståhl

Johan Ståhl arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2007.

No description
Hjalmar Ek

Hjalmar Ek arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

No description
Per Trygg

Per Trygg arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2021.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Hållbarhet Lannebo Småbolag

Lannebo Småbolag bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsprofil kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. Några exempel är:

  • Vapen
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Fossila bränslen
  • Cannabis

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Citywire Fund Managers Rating
2020

Johan Ståhl, förvaltare, ranking AA, januari 2020.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Resultat

10 största innehav Lannebo Småbolag

Branschfördelning Lannebo Småbolag

Vilken risk har Lannebo Småbolag - Småbolagsfond?

Lannebo Småbolag har risknivå 6/7, vilket innebär att risken är hög. En fond med hög risk lämpar sig för ett långsiktigt sparande, då fondens värde kan variera kraftigt från dag till dag. På lång sikt ger den dock möjlighet till högre förväntad avkastning jämfört med en fond med lägre risknivå.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Vanliga frågor om småbolagsfonden Lannebo Småbolag

Var kan man köpa Lannebo Småbolag? 

Lannebo Småbolag finns tillgänglig via flertalet banker, försäkringsbolag och nätmäklare. Här finns en fullständig lista över var du kan köpa Lannebo Småbolag.

Går det att månadsspara i Lannebo Småbolag?

Ja, det går att månadsspara i fonden. Antingen via din bank eller som direktkund hos Lannebo.

Går det att spara till barn i Lannebo Småbolag?

Ja, det går att spara till barn i Lannebo Småbolag. När det gäller sparande till minderåriga går det antingen att spara i eget namn eller i barnets namn. Om du vill veta mer och starta ett sparande till barn i Lannebo Småbolag, kontakta oss direkt så guidar vi dig.

Passar Lannebo Småbolag på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Småbolag är en aktiefond som investerar i svenska mindre bolag. Det innebär att fonden har hög risk. Historiskt har det varit lönsamt att ta hög risk för långsiktigt sparande. Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder.

Går det att placera tjänstepensionen i Lannebo Småbolag?

Det beror på vilken leverantör du har av din tjänstepension. Här kan du se vilka fonder som finns hos respektive tjänstepensionsleverantör. Lannebo Fonder tjänstepension.

Fondfakta

Startdatum2000-08-04
Bankgiro5563-4620
ISINSE0000740698
Öppen för handelDagligen
Årlig avgift1,65%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.