Räntemarknaden stänger klockan 12.00 torsdagen den 24 juni och våra räntefonder har därför bryttid 11.55. Övriga fonder handlas som vanligt fram till 15:55 och kontoret är öppet till 17:00.

Lannebo Småbolag – Småbolagsfond

En småbolagsfond för dig som tror på små och medelstora bolag på den svenska och övriga nordiska aktiemarknaden.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
1943,89%
Föregående dag
-0,18%
I år
11,38%
5 år
132,67%
Översikt

Lannebo Småbolag – Småbolagsfond i Norden

Alla bolag är små i början. Flera svenska och nordiska bolag har potential till stark tillväxt över tiden och historiskt har småbolagen kursmässigt utvecklats bättre än börsen som helhet. En av anledningarna till det är att många småbolag varit duktiga på att växa, ofta genom internationell expansion.

Lannebo Småbolag är en aktivt förvaltad småbolagsfond som investerar i små och medelstora bolag i Norden med tonvikt på Sverige. De bolag som småbolagsfonden investerar i får ha ett börsvärde som uppgår till högst 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde vid investeringstillfället. Vid årsskiftet 2020 var 1 procent av den svenska aktiemarknadens totala börsvärde cirka 88 miljarder kronor.

Aktier väljs utifrån egna bedömningar vilket innebär att avvikelser mot marknaden kan vara både större och mindre över tid. Aktieurval baseras på långsiktig fundamental analys kombinerat med rörlighet i portföljen. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess möjligheter framöver.

Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess långsiktiga möjligheter. Vi försöker undvika faktorer som endast påverkar aktiekurser kortsiktigt, vilket resulterar i att vi investerar i kvalitetsbolag där vi kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är attraktiv. Målsättningen är att fonden med ett väl avvägt risktagande ska ge en bättre avkastning än liknande fonder.

Förvaltare

No description
Johan Ståhl

Johan Ståhl arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2007.

No description
Hjalmar Ek

Hjalmar Ek arbetar som fondförvaltare för Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

Hållbarhet

Hållbarhet Lannebo Småbolag

Lannebo Småbolag bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till småbolagsfonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Fonden investerar inte i

Fonden placerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen avser verksamhet som är hänförlig till nedan angivna produkter eller tjänster.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen
 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)
 • Kol
 • Uran
 • Cannabis

Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner. Detta granskas inför varje ny investering till fonden samt två gånger per år för att säkerställa att inget bolag bryter mot internationella konventioner.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Citywire Fund Managers Rating
2020

Johan Ståhl, förvaltare, ranking AA, januari 2020.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Månadsrapporter

Mer

Resultat

Lannebo Småbolag – Småbolagsfond riktar sig till dig som

 • Tror på små och medelstora bolag på den svenska och nordiska aktiemarknaden.
 • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont. Fonden passar inte dig som vill att din investering har en särskild inriktning.

Aktieinnehav i Lannebo Småbolag – Småbolagsfond

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport.

Fondens tre största innehav (per 2020-12-31)

Securitas

Securitas är ett av världens ledande bevakningsföretag och erbjuder stationär bevakning med vakter, brand- och inbrottslarm samt flygplatstjänster. Bolaget är indelat i tre geografiska regioner, North America, Europe och Ibero-America. Securitas har cirka 370 000 anställda och 150 000 kunder i nära 60 länder. Ambitionen är att öka det tekniska innehållet i tjänsteutbudet, vilket vi bedömer skulle leda till högre lönsamhet.

Nolato

Nolato – grundat som Nordiska Latexfabriken i Torekov – är en leverantör av kundunika produkter i polymera material (gummi och plast) till kunder inom hälsovård, industri och konsumentsektorn. Historiskt har Nolato haft en god organiskt tillväxt samtidigt som förvärv varit centralt, vilket vi även bedömer kommer att vara vägen framåt då balansräkningen är stark. I augusti 2020 förvärvades GW Plastics i USA med en omsättning om 1,8 miljarder kronor, vilket ökar närvaron i Nordamerika markant. Efter förvärvet kommer Nolato ha cirka 20 procent av omsättningen i Nordamerika.

Trelleborg

Trelleborg är en nischtillverkare av polymera produkter som säljs till industriella kunder. Merparten av produkterna skyddar, dämpar och tätar och har en låg påverkan på slutproduktens totalkostnad. Undantaget är affärsområdet Wheel Systems som säljer däck till lantbruks- samt anläggningsmaskiner.

Observera att fondens innehav kan ha ändrats. För att se den senaste informationen ta del av fondens senaste månadsrapport.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Vanliga frågor om småbolagsfonden Lannebo Småbolag

Vad är en småbolagsfond?

En aktiefond som investerar i mindre bolag kallas för en småbolagsfond. Vad som räknas som mindre bolag kan variera men oftast brukar det anges som att bolagen får ha ett maximalt börsvärde.

Var kan man köpa Lannebo Småbolag? 

Lannebo Småbolag finns tillgänglig via flertalet banker, försäkringsbolag och nätmäklare. Här finns en fullständig lista över var du kan köpa Lannebo Småbolag.

Går det att månadsspara i Lannebo Småbolag?

Ja, det går att månadsspara i fonden. Antingen via din bank eller som direktkund hos Lannebo.

Går det att spara till barn i Lannebo Småbolag?

Ja, det går att spara till barn i Lannebo Småbolag. När det gäller sparande till minderåriga går det antingen att spara i eget namn eller i barnets namn. Om du vill veta mer och starta ett sparande till barn i Lannebo Småbolag, kontakta oss direkt så guidar vi dig.

Passar Lannebo Småbolag på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Småbolag är en aktiefond som investerar i svenska mindre bolag. Det innebär att fonden har hög risk. Historiskt har det varit lönsamt att ta hög risk för långsiktigt sparande. Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder.

Går det att placera tjänstepensionen i Lannebo Småbolag?

Det beror på vilken leverantör du har av din tjänstepension. Här kan du se vilka fonder som finns hos respektive tjänstepensionsleverantör. Lannebo Fonder tjänstepension.

Fondfakta

Startdatum2000-08-04
Bankgiro5563-4620
ISINSE0000740698
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.