Legal information

Här samlar vi  information av legal karaktär så som marknadsföringstillstånd, ersättningspolicy, revisorer och kontrollfunktioner.

Ansvariga för intern kontroll och regelefterlevnad

No description

Sara Hag

Sara Hag arbetar som jurist. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2019.

No description

Fredrik Silfver

Fredrik Silfver är ansvarig för Lannebos riskhanteringsfunktion. Han har arbetat på Lannebo sedan 2011.

No description

Sebastian Åberg

Sebastian Åberg är ansvarig för Lannebos juridik och regelefterlevnad. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.