Lannebo Corporate Bond och Lannebo Sustainable Corporate Bond kommer att fusioneras 26/8. Sista dagen för handel är 19/8 kl .14.00.

Läs mer här

Legal information

Här samlar vi  information av legal karaktär så som marknadsföringstillstånd, ersättningspolicy, revisorer och kontrollfunktioner.

Ansvariga för intern kontroll och regelefterlevnad

No description
Sara Hag

Sara Hag arbetar som jurist. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2019.

No description
Rasmus Persson

Rasmus Persson arbetar deltid inom compliance parallellt med sina studier. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2022.

No description
Fredrik Silfver

Fredrik Silfver är ansvarig för Lannebos riskhanteringsfunktion. Han har arbetat på Lannebo sedan 2011.

No description
Sebastian Åberg

Sebastian Åberg är ansvarig för Lannebos juridik och regelefterlevnad. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.