Legal information

Här samlar vi information av legal karaktär så som marknadsföringstillstånd, ersättningspolicy, revisorer och kontrollfunktioner.

Lannebo Fonder AB är ett svenskregistrerat fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär att Lannebo är förpliktigade att följa såväl europeisk som svensk fondreglering. Lannebo Fonder har inga bolag registrerade utanför EU och du som kund kan vara trygg i att all vår verksamhet styrs av stabila regler och tillsynsmyndigheter.

Lannebo är även medlem i den svenska branschorganisationen Fondbolagens Förening. Fondbolagens Förening har en kod samt ett antal riktlinjer som dess medlemmar ska följa, exempelvis riktlinjer för marknadsföring utarbetade i samråd med Konsumentverket. Lannebo har åtagit sig att efterleva samtliga dessa riktlinjer.

 

 

Ansvariga för intern kontroll och regelefterlevnad

No description
Sara Hag

Sara Hag arbetar som jurist. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2019.

No description
Rasmus Persson

Rasmus Persson arbetar deltid inom compliance parallellt med sina studier. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2022.

No description
Fredrik Silfver

Fredrik Silfver är ansvarig för Lannebos riskhanteringsfunktion. Han har arbetat på Lannebo sedan 2011.

No description
Sebastian Åberg

Sebastian Åberg är ansvarig för Lannebos juridik och regelefterlevnad. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.