PPM-fonder

När PPM-systemet infördes blev hela svenska folket fondsparare. Det är ett spännande och engagerande sätt att se om sin egen framtid, och det är en möjlighet att aktivt spara i fonder som du inte bör försumma! Här går vi igenom de vanligaste frågorna när det gäller PPM – och svarar på dem också.

PPM-fonder

Vad är PPM-fonder?

Under arbetslivet samlar du ihop till det som kallas allmän pension. Totalt avsätts 18,5 procent av din inkomst (upp till 7,5 inkomstbasbelopp) till din allmänna pension. Av det går 2,5 procentenheter till premiepensionen. Din premiepension placeras i PPM-fonder, som du själv väljer.

Hur väljer man PPM-fonder?

Att välja och byta PPM-fonder är väldigt enkelt. Du loggar bara in på Pensionsmyndigheten.se och anger vilka fonder du vill placera ditt kapital i. Du kan när du vill byta en eller flera fonder utan kostnad.

Hur många fonder får man ha i PPM?

Upp till fem fonder kan ingå i din PPM-portfölj vid en given tidpunkt. Men det finns många fler att välja bland, och som vi skrev tidigare kan du byta fonder när du vill.

Vad händer om man inte väljer fonder i PPM?

Om du inte aktivt väljer PPM-fonder placeras din premiepension i en statlig fondportfölj som heter AP7 Såfa. Den förvaltas av Sjunde AP-fonden och kallas ibland ”soffliggarfonden” av begripliga skäl.

Läs mer: AP-fonderna – en viktig del av pensionssystemet

Vilka faktorer påverkar storleken på premiepensionen?

Storleken på din premiepension beror dels på hur mycket du tjänar under dina arbetsverksamma år. Ju mer du tjänar per månad, desto mer betalas in till pensionen varje månad tills du slår i taket för pensionsgrundande inkomst. Och ju fler år du arbetar, desto mer pengar hinner betalas in innan du börjar ta ut dem.

Sen tillkommer PPM-fondernas avkastning. Ju mer dina valda fonder ökar i värde, desto mer pension har du att se fram emot. Och även om premiepensionen bara är en liten del av den allmänna pensionen, kan den med rätt fonder i portföljen växa till sig betydligt.

Kommer PPM att finnas kvar?

PPM-systemet som helhet har varit en framgång för spararna då avkastningen i snitt överstigit avkastningen i den allmänna pensionen. Den genomsnittliga PPM-spararen har haft en årlig värdeökning på 7,7 procent jämfört med 3,1 procent i den allmänna pensionen, enligt en utredning från Fondbolagens förening.

Men på grund av undermåliga regler och tillsyn har ett par oseriösa aktörer tillåtits att verka inom PPM. Hit hör de uppmärksammade rättsprocesserna kring Allra och Falcon Funds. Regeringen har med anledning av detta föreslagit att PPM ska stöpas om i grunden och att den reella valfriheten ska begränsas kraftigt. Något beslut om exakt när och hur det ska ske är ännu inte taget.

Lannebo är positiva till tydligare regler och utestängning för oseriösa aktörer i PPM men är starkt kritiska till att lägga ned systemet då det givit en god avkastning för de allra flesta sparare.

Risknivåer i PPM-fonderna

Värdet på en fond går upp och ned, dag för dag. Det är naturligt. Stora fluktuationer betyder att fondens värde kan öka snabbt, men även att det kan minska snabbt. Det är just risken att värdet minskar snabbt som man syftar på när man pratar om fondens risknivå.

Men för den som sparar långsiktigt är inte fluktuationerna från dag till dag så viktiga. Det som räknas är istället hur fondens värde ökar under hela tiden som man äger den. Och då visar det sig att fonder med högre risknivå brukar ha en bättre långsiktig värdeutveckling. Därför är det inte så enkelt att du ska välja fonder med låg risknivå. Då avstår du från en långsiktig värdeökning.

Att sprida riskerna

Vi sa just att fonder med hög risknivå har bättre långsiktig värdeutveckling än fonder med lägre risk. Men det gäller för högriskfonder i genomsnitt. Om man jämför två enskilda fonder är det inte säkert att den med högre risknivå kommer att prestera bättre över till exempel tjugo år. Att placera hela premiepensionen i den fond som gick bäst året före är inte någon garanti för en maximal pension på ålderns höst. Därför är det klokt att sprida riskerna över flera fonder, även om de alla har relativt hög risk.

Att ha så många som fem olika fonder är inte nödvändigt men 2-3 fonder med olika inriktning ger en god riskspridning.

PPM-fonder: avgifter och rabatter

Att spara i fonder är alltid förknippat med vissa avgifter. Det kostar helt enkelt en del att förvalta en fond, och nivån på avgiften beror till stor del på om fonden använder passiv eller aktiv förvaltning.

Hos PPM är dock alla fonder kraftigt rabatterade då PPM inte tar ut distributionsavgifter i samma utsträckning som andra aktörer. Det gör att du oftast kan hitta dina favoritfonder betydligt billigare hos PPM än hos din bank eller din nätmäklare. Ett knep som en del använder sig av är att spara i aktiva fonder med högre avgifter i PPM där de är rabatterade och ha indexfonder med lägre avgift sitt privata sparande.

Om du väljer indexfonder eller aktivt förvaltade fonder spelar inte så stor roll. Det viktiga är att du väljer bra fonder från seriösa fondbolag. Läs gärna våra tips om att välja fonder.

Bästa PPM-fonder

Flera av Lannebos fonder hör till dem som presterat absolut bäst i hela PPM-systemet. De bästa PPM-fonderna, som hade högst avkastning under perioden 2010–2020, var dessa:

Bästa PPM-fonderna 2010-2020

FondnamnGenomsnittlig avkastning per år
Länsförsäkringar fastighetsfond A22,2 %
Skandia Time Global19,9 %
DNB teknologi A19,3 %
Öhman Sweden Micro Cap17,9 %
Lannebo Teknik17,7 %
UBS (Lux) Equity Fund – Biotech P-acc17,6 %
Handelsbanken svenska småbolag A117,3 %
Swedbank Robur Technology A17,0 %
Lannebo Småbolag16,9 %

När Dagens industri 2017 undersökte vilken fond i hela PPM som gått bäst sedan starten år 2000, visade det sig att Lannebo Småbolag var den bästa PPM-fonden sedan starten.

Lannebos PPM-fonder