Företag och institutioner

Lannebo är en oberoende fondförvaltare med fokus på ansvar, hållbarhet och långsiktighet. Vi arbetar sedan lång tid med institutioner och företag som har behov av att placera kapital.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

_DSC3344 16.9

Lannebo är en oberoende fondförvaltare med fokus på ansvar, hållbarhet och långsiktighet. Vi arbetar med aktiv förvaltning och samarbetar sedan lång tid med institutionella kunder. Sedan starten för drygt 20 år sedan fokuserar vi på att investera i välskötta bolag och vara engagerade aktiva ägare för att hjälpa företag att lyckas och få kapital att växa.

Lannebos institutionella kapitalförvaltning är utvecklad i dialog med våra kunder och är anpassad för att möta höga krav på etik, hållbarhet och för att skapa långsiktig avkastning. Vi erbjuder utöver vårt ordinarie fondutbud specialfonder med strategier särskilt framtagna för institutionella kunder. För breda investeringsmandat erbjuder vi diskretionär förvaltning med kundanpassad allokering utefter våra kunders respektive placeringspolicy.

Som engagerade och aktiva ägare arbetar vi långsiktigt för att påverka bolag att utveckla verksamheterna för att bli mer hållbara och lönsamma. Vår övertygelse är att hållbara bolag kommer att vara framtidens lönsamma bolag och att hållbarhetsfrågor inte motsäger krav på avkastning och aktieägarvärde. Genom att ta plats i valberedningar, rösta på bolagsstämmor och aktivt föra bolagsdialog skapar vi värde. Det innebär att en investering i våra fonder bidrar till att utveckla företag till att bli mer hållbara och lönsamma vilket skapar avkastning till våra andelsägare.

Vad gör Lannebo inom kapitalförvaltning?

  • Aktivt förvaltade fonder med mål att överträffa jämförelseindex över tid.
  • Specialfonder anpassade för institutionella kunder.
  • Hög grad av tillgänglighet till förvaltare och kundansvariga.
  • Kundanpassade diskretionära förvaltningsuppdrag utformade efter placeringspolicy.
  • Avstämningsmöten med förvaltarna.
  • Årlig hållbarhetsrapport med löpande uppföljning på hållbarhetsmål.
  • Månadsrapporter och kvartalsvis performance – attribution rapporter.

Kontakta oss

No description

Gustav Larsson

Chief Commercial Officer (CCO)
Läs mer
No description

Niklas Pantzar

Ansvarig för institutionell försäljning
Läs mer

Vi investerar med fokus på långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet. För oss innebär det en ansvarsfull förvaltning där vi går vår egen väg utan att snegla på index. Läs mer om våra strategier.

Rapporter

Månadsrapporter

Våra månadsvisa rapporter innehåller information om fondernas utveckling och innehav, marknadskommentarer från förvaltarna och hållbarhetsdata.

Faktablad

Här hittar du faktablad för våra fonder. Vi rekommenderar att du läser informationen i faktabladet innan du investerar.

Hållbarhetsrapporter

Fördjupande rapporter om hur vi som aktiva ägare gör konkreta, verkliga avtryck genom våra investeringar.

Lannebo Magasin

Lannebo Magasin är vårt kundmagasin som utkommer en gång per år och innehåller fondfakta, intervjuer, reportage och notiser.

Informationsbroschyr

Ta del av vår informationsbroschyr med fördjupande information om alla våra fonder.