Institutioner och företag

Lannebo är en oberoende fondförvaltare med fokus på ansvar, hållbarhet och långsiktighet. Vi arbetar sedan lång tid med institutioner och företag som har behov av att placera kapital.

Institutioner och företag

En stor del av Lannebos förvaltade kapital kommer från institutioner och företag. Det är ett förtroende vi är mycket stolta över. Företräder du ett företag och en institution och är intresserad av att veta mer om Lannebos erbjudande? Kontakta oss gärna.

Blanketter för att uppdatera uppgifter

Blanketter för att uppdatera personuppgifter för juridiska personer och kopia av giltig ID-handling måste skrivas ut, fyllas i och skickas till Lannebo Fonder.

OBS! Vänligen notera att vi på grund av lag inte kan placera era medel i fondandelar innan fullständigt ifylldanmälningsblankett, uppgifter för kundkännedom samt vidimerad kopia av ID-handling och registreringsbevis (ej äldre än 3 månder) har ingivits till Lannebo Fonder.

Kontaktpersoner

No description
Daniel Sundqvist

Daniel Sundqvist arbetar som försäljningschef. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.