Rapporter & policy

Här kan du ta del av vår hållbarhetsrapport, policy för ansvarsfulla investeringar, principer för aktieägarengagemang, hållbarhetsprofiler och den årliga ägarstyrningsrapporten.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.