Rapporter & policy

Här kan du ta del av alla fonders respektive hållbarhetsprofil, vår halvårsvisa hållbarhetsrapport, policy för ansvarsfulla investeringar, principer för aktieägarengagemang och den årliga ägarstyrningsrapporten.