Lannebo Corporate Bond och Lannebo Sustainable Corporate Bond kommer att fusioneras 26/8. Sista dagen för handel är 19/8 kl .14.00.

Läs mer här

Rapporter & policy

Här kan du ta del av alla fonders respektive hållbarhetsprofil, vår halvårsvisa hållbarhetsrapport, policy för ansvarsfulla investeringar, principer för aktieägarengagemang och den årliga ägarstyrningsrapporten.