Veronica Selander Rosengren

Head of Compliance / Chef regelefterlevnad

Ansvarig för fondbolagets funktion för regelefterlevnad. Har varit anställd på Öhman sedan maj 2016. Veronica har en ekonomie kandidat i redovisning från Stockholm Universitet samt att hon tagit juristexamen 2001 även den på Stockholms universitet