Lannebo Teknik Småbolag – Globalfond

En globalfond för dig som vill investera i snabbväxande teknikbolag över hela världen.
Öppen för handelDagligen
Löpande kostnader 1,8%
Översikt

Lannebo Teknik Småbolag – Mer nischad än vanliga globalfonder

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot nischade, snabbväxande teknikbolag globalt. Fonden är aktivt förvaltad av ett förvaltarteam som fokuserar på att hitta de bästa investeringsmöjligheterna bland tusentals småbolag. Investeringar görs över hela världen inom områden så som hälsa, säkerhet, resurseffektivisering och digitalt innehåll. Målsättningen är att genom förvaltarteamets områdesexpertis och fundamental aktieanalys skapa möjlighet till en god riskjusterad avkastning.

Fonden passar dig som:

• Vill ha en global exponering mot teknikdrivna tillväxtbolag.
• Ser teknisk utveckling som en positiv kraft för en mer hållbar värld.
• Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Varför investera i en globalfond?

En globalfond är en aktiefond som investerar i bolag globalt. En investering i en globalfond gör att riskerna sprids på flera geografiska marknader. Lannebo Teknik Småbolag investerar i små och medelstora teknikbolag oberoende av geografisk hemvist.

Varför investera i Lannebo Teknik Småbolag - Globalfond?

Lannebo Teknik Småbolag är aktivt förvaltad fond och investerar i snabbväxande teknikbolag över hela världen. Tekniksektorn har utvecklas starkt det senaste årtiondet. Lannebo Teknik Småbolag är en aktiefond och har därför hög risk vilket gör att den lämpar sig för långsiktigt sparande, det vill säga sparande med en längre placeringshorisont än fem år.

Förvaltare

No description
Johan Nilke

Johan Nilke arbetar som fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2018.

No description
Helen Groth

Helen Groth arbetar som fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Hållbarhet Lannebo Teknik Småbolag

Lannebo Teknik Småbolag bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. Några exempel är:

  • Vapen
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Fossila bränslen
  • Cannabis

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Resultat

10 största innehav Lannebo Teknik Småbolag

Branschfördelning Lannebo Teknik Småbolag

Vilken risk har Lannebo Teknik Småbolag - Globalfond?

Lannebo Teknik Småbolag har risknivå 4/7, vilket är en medelriskklass. Det betyder att fonden har en medelnivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Vanliga frågor om globalfonden Lannebo Teknik Småbolag

Vilka är de bästa fonderna inom kategorin globalfonder?

Det finns många fondbolag som har globalfonder med olika typer av inriktning och investeringsfilosofi. För en dagsaktuell jämförelse hänvisar vi till Morningstar, en analystjänst som täcker många globalfonder.

Var kan man köpa Lannebo Teknik Småbolag?

Lannebo Teknik Småbolag finns tillgänglig via flertalet banker, försäkringsbolag och nätmäklare. Här finns en fullständig lista över var du kan köpa Lannebo Teknik Småbolag.

Går det att månadsspara i Lannebo Teknik Småbolag?

Ja, det går att månadsspara i fonden. Antingen via din bank eller som direktkund hos Lannebo.

Går det att spara till barn i Lannebo Teknik Småbolag?

Ja, det går att spara till barn i Lannebo Teknik Småbolag. När det gäller sparande till minderåriga går det antingen att spara i eget namn eller i barnets namn. Om du vill veta mer och starta ett sparande till barn i Lannebo Teknik Småbolag, kontakta oss direkt så hjälper vi dig.

Finns Lannebo Teknik Småbolag i PPM?

Nej, Lannebo Teknik Småbolag har för kort historik för att finnas i PPM:s utbud. Här finns en lista över samtliga Lannebos fonder i PPM.

Passar Lannebo Teknik Småbolag på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Teknik Småbolag är en aktiefond som investerar i bolag inom ny teknik globalt. Det innebär att fonden har hög risk. Historiskt har det varit lönsamt att ta hög risk för långsiktigt sparande. Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder.

Går det att placera tjänstepensionen i Lannebo Teknik Småbolag?

Det beror på vilken leverantör du har av din tjänstepension. Här kan du se vilka fonder som finns hos respektive tjänstepensionsleverantör. Lannebo Fonder tjänstepension.

Artiklar om fonder

Artiklar om fonder

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Fondfakta

Startdatum2019-11-07
Bankgiro5393-8932
ISINSE0013236049
Öppen för handelDagligen
Löpande kostnader 1,8%