Lannebo Teknik Småbolag

En globalfond för dig som vill investera i snabbväxande teknikbolag över hela världen.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
31,11%
Föregående dag
-0,53%
I år
24,83%

Översikt

Lannebo Teknik Småbolag - Mer nischad än vanliga globalfonder

Lannebo Teknik Småbolag lanserades i november 2019. Det är en fond som tar Lannebos framgångsrika aktiva småbolagsförvaltning vidare ut i världen.

Småbolag har varit kärnan i Lannebos verksamhet ända sedan starten år 2000. Framgångarna på området är en viktig anledning till att Lannebo i dag är en av Sveriges största fristående förvaltare med en samlad fondförmögenhet på runt 70 miljarder kronor.

Lannebo Teknik Småbolag investerar i teknikdrivna tillväxtföretag med ett börsvärde under 5 miljarder amerikanska dollar. Fonden har en tematisk strategi och inga geografiska begränsningar utan kan investera i intressanta bolag var som helst i världen. Genom en kombination av en tematisk strategi med fokus på stora tillväxttrender och fundamental småbolagsanalys är fondens ambition att ge bättre avkastning än breda globalfonder.

Förvaltare

No description

Johan Nilke

Johan Nilke arbetar som fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2018.

No description

Helen Broman

Helen Broman arbetar som fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

Förvaltarstil

Vi är övertygade om att teknisk utveckling kan lösa många av världens utmaningar och är nyckeln till en mer hållbar framtid. Vi söker bolag som skapar långsiktiga värden och istället för att fokusera på nästa kvartal fokuserar på nästa generation. De bolag vi investerar i är ledande, eller kan förväntas ta en ledande position, inom de tillväxtteman som identifierats. Inom varje tema söker vi bolag med stark konkurrenskraft, goda tillväxtmöjligheter och en modern syn på hållbarhet. Vidare lägger vi stort fokus på riskbedömning och investerar endast i bolag med en realistisk och attraktiv värdering. Vår process bygger på fundamental analys och vi investerar inte i rena förhoppningsbolag.

Placeringsinriktning Lannebo Teknik Småbolag - Globalfond

Lannebo Teknik Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i teknikdrivna tillväxtbolag på den globala marknaden. Fonden placerar, oberoende av geografi, i bolag utifrån tillväxtteman. För tillfället är dessa teman: Säkerhet, hälsa, miljö, digitalt innehåll, datahantering och resurseffektivisering. Fonden investerar normalt i 40 till 50 bolag.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Teknik Småbolag bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Teknik Småbolag investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Vanliga frågor om Globalfonden Lannebo Teknik Småbolag

Vad är en globalfond?

En globalfond är, precis som det låter, en aktiefond som investerar i bolag globalt. Lannebo Teknik Småbolag investerar i små och medelstora teknikbolag oberoende av geografisk hemvist.

Varför investera i en globalfond inom teknikdriven tillväxt?

Tekniksektorn har utvecklas starkt det senaste årtiondet. Lannebo Teknik Småbolag är en aktiefond och har därför hög risk vilket gör att den lämpar sig för långsiktigt sparande, det vill säga sparande med en längre placeringshorisont än fem år.

Vilka är de bästa fonderna inom kategorin globalfonder?

Det finns många fondbolag som har globalfonder med olika typer av inriktning och investeringsfilosofi. För en dagsaktuell jämförelse hänvisar vi till Morningstar, en analystjänst som täcker många globalfonder.

Var kan man köpa Lannebo Teknik Småbolag?

Lannebo Teknik Småbolag finns tillgänglig via flertalet banker, försäkringsbolag och nätmäklare. Här finns en fullständig lista över var du kan köpa Lannebo Teknik Småbolag.

Går det att månadsspara i Lannebo Teknik Småbolag?

Ja, det går att månadsspara i fonden. Antingen via din bank eller som direktkund hos Lannebo.

Går det att spara till barn i Lannebo Teknik Småbolag?

Ja, det går att spara till barn i Lannebo Teknik Småbolag. När det gäller sparande till minderåriga går det antingen att spara i eget namn eller i barnets namn. Om du vill veta mer och starta ett sparande till barn i Lannebo Teknik Småbolag, kontakta oss direkt så hjälper vi dig.

Finns Lannebo Teknik Småbolag i PPM?

Nej, Lannebo Teknik Småbolag har för kort historik för att finnas i PPM:s utbud. Här finns en lista över samtliga Lannebos fonder i PPM.

Passar Lannebo Teknik Småbolag på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Teknik Småbolag är en aktiefond som investerar i bolag inom ny teknik globalt. Det innebär att fonden har hög risk. Historiskt har det varit lönsamt att ta hög risk för långsiktigt sparande. Insvesteringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder.

Går det att placera tjänstepensionen i Lannebo Teknik Småbolag?

Det beror på vilken leverantör du har av din tjänstepension. Här kan du se vilka fonder som finns hos respektive tjänstepensionsleverantör. Lannebo Fonder tjänstepension.

Målgrupp Lannebo Teknik Småbolag - Globalfond

  • Fonden riktar sig till dig som vill ha en global exponering mot teknikdrivna tillväxtbolag.
  • Som ser teknisk utveckling som en positiv kraft för en mer hållbar värld.
  • Som tror på äkta aktiv förvaltning som går sin egen väg utan att snegla på index.

För att investera i den här fonden bör du ha grundläggande eller högre kunskaper om fonder. En investerare med grundläggande kunskaper kan ta ett informerat investeringsbeslut när denne tagit del av dokumentation om fonden eller fått grundläggande information av försäljaren.

Investeringsmål

Målgruppen för fonden är investerare som främst vill att det satsade kapitalet ska växa. Fonden kan eventuellt även passa investerare med andra investeringsmål. Däremot passar inte fonden för investerare som i första hand vill att det satsade kapitalet ska ge ett skydd i förhållande till andra investeringar, innehålla en options- eller hävstångsdel, ge avkastning i form av utdelning eller liknande eller ska bevaras. Fonden är tänkt för investerare med en lång (minst 5 år) placeringshorisont. Fonden har riskfaktor 6 av 7, vilket motsvarar en hög risknivå. Fonden passar därmed dig som har en risktolerans som motsvarar 6 av 7.

Aktieinnehav i globalfonden Lannebo Teknik Småbolag

Fondens innehav och storlek redovisas varje halvårsskifte i Lannebos hel- och halvårsrapport. Nedan följer en lista över samtliga aktieinnehav i globalfonden Lannebo Teknik Småbolag per 2020-06-30.

FINANS
VNV Global

HÄLSOVÅRD
Biotage
CELLINK B
MedCap
Nexus
Omnicell
Revenio Group
Sectra B
Tabula Rasa Healthcare

INDUSTRIVAROR OCH TJÄNSTER
BTS Group B
CTT Systems
Talenom
Tomra Systems

INFORMATIONSTEKNOLOGI
Absolute Software Corporation
Addnode B
Basler
CyberArk Software Ltd
Descartes Systems Group
FireEye
First Sensor
HMS Networks
Micro Systemation
Mimecast
Mycronic
New Relic
Nordic Semiconductor
Pexip
Ping Identity Holding
RTX
SPS Commerce
Sinch
Software AG
Upland Software
Verint Systems
Viavi Solutions
eBay

KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Karnov Group
MTG B

SÄLLANKÖPSVAROR OCH TJÄNSTER
Veoneer SDB

INFORMATIONSTEKNOLOGI
Learning Technologies Group
Solutions 30

KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER
Frontier Developments
Paradox Interactive
Team17 Group

INDUSTRIVAROR OCH TJÄNSTER
Nepa

Fondfakta

Startdatum2019-11-07
Bankgiro5393-8932
ISINSE0013236049
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.