Sverige Plus

Sverige Plus – Sverigefond

En Sverigefond för dig som vill ha en fond med större möjligheter

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Historisk avkastning

1 dag

0,82%

Sedan start

829,96%

I år

7,92%

5 år

82,49%

Fondfakta

Startdatum2008-12-11
Bankgiro346-3585
ISINSE0002686584
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1% + 20% rörlig på eventuell överavkastning
Löpande kostnader *1,4%
Risk4/7

*Löpande kostnader utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

Om fonden

En investering i fonden ger dig en fokuserad inriktning mot svenska börsbolag med globala marknadspositioner. Fonden förvaltas av ett erfaret förvaltarteam som till skillnad från en vanlig aktiefond har möjlighet att ta korta positioner som balanseras med ytterligare långa positioner. Målsättningen är att skapa meravkastning genom att förstärka över- och undervikter gentemot jämförelseindex.

Investeringsfilosofin grundar sig på att priset på en tillgång är viktigt för den framtida avkastningen. God avkastning ska nås genom att investera i felaktigt prissatta aktier där åsikten avviker från den allmänna i aktiemarknaden.

Fonden passar dig som:

  • Har en placeringshorisont på minst fem år.
  • Vill ha en Sverigefond med ökade möjligheter.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Varför investera i en aktiefond?

Att investera i en aktiefond innebär att du indirekt investerar i en rad olika börsnoterade bolag, vilket i sin tur gör att du får en bra riskspridning från start. Historiskt har det varit lönsamt att spara i aktiefonder, särskilt när du sparar på längre sikt. En aktiefond som Lannebo Sverige Plus passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år.

Varför investera i Lannebo Sverige Plus?

Lannebo Sverige Plus är en aktivt förvaltad fond som investerar i svenska bolag med ledande positioner globalt. Ambitionen är att ge kunden högsta möjliga avkastning utan att ta överdrivna risker. Investeringsfilosofin grundar sig på att priset på en tillgång är avgörande för den framtida avkastningen. Fonden är koncentrerad till ett trettiotal aktier som förvaltarna anser vara felaktigt prissatta av marknaden. Viktiga komponenter i arbetet är egen analys samt möjlighet att se bortom kortsiktiga trender och flockbeteende. Befintliga innehav i fonden justeras kontinuerligt för att dra nytta av aktiekursernas kortsiktiga rörelser. Sverige Plus kan i begränsad omfattning blanka aktier för att minska risken eller förbättra avkastningen.

Hållbarhet

Lannebo Sverige Plus bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i.

Risk

Lannebo Sverige Plus har risknivå 4/7, vilket är en medelriskklass. Det betyder att fonden har en medelnivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Vanliga frågor om Sverigefonden Lannebo Sverige Plus

Vad är en Sverigefond?

En Sverigefond är, precis som det låter, en aktiefond som investerar i svenska aktier. Även om en fond kallas Sverigefond kan den ha möjlighet att investera en viss del av sina tillgångar utanför Sverige.  Därför är det viktigt att läsa fondbestämmelserna för att bättre förstå hur fonden får investera.

Hur stor del av sparandet bör jag placera i Sverigefonder?

Då investeringshorisonten för Sverigefonder oftast är minst fem år innebär det att du endast ska placera pengar som du inte planerar att använda de kommande fem åren i Sverigefonder. Kapital som du ska använda inom kortare tid kan du exempelvis placera i en företagsobligationsfond.

Var kan man investera i  Sverigefonden Lannebo Sverige Plus?
Finns Lannebo Sverige Plus i PPM?
Passar Sverigefonder på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Sverigefonder passar generellt sett bra att ha på ett ISK. Här hittar du mer information om skatt på fonder.

Kan jag placera tjänstepensionen i en Sverigefond som Lannebo Sverige Plus?

Ja, Sverigefonder passar bra för långsiktigt sparande såsom pensionssparande. Här kan du läsa mer om Lannebos fonder i tjänstepensionen.

Relaterade artiklar

Lannebo Sverige Plus prisas

Sverigefonden Lannebo Sverige Plus har på lång, och kort, sikt lyckats skapa mycket fin riskjusterad avkastning. Nu prisas fonden i Refinitiv Lipper Fund Awards....

Läs mer

Tre anledningar att välja Lannebo Sverige Plus

Lannebo Sverige Plus är en av årets främsta Sverigefonder, som dessutom presterat väl över lång tid. Läs mer om vad som gör fonden speciell. ...

Läs mer

Lannebo Sverige Plus får fem stjärnor av Morningstar

Lannebo Sverige Plus har belönats med högsta betyg – fem stjärnor – av analyshuset Morningstar....

Läs mer