Lannebo Sverige Plus – Sverigefond

En Sverigefond för dig som vill ha en fond med större möjligheter
Öppen för handelDagligen
Löpande kostnader 1,5%
Översikt

Lannebo Sverige Plus – Sverigefond med fokus på välskötta bolag

En investering i fonden ger dig en fokuserad inriktning mot svenska börsbolag med globala marknadspositioner. Fonden förvaltas av ett erfaret förvaltarteam som till skillnad från en vanlig aktiefond har möjlighet att ta korta positioner som balanseras med ytterligare långa positioner. Målsättningen är att skapa meravkastning genom att förstärka över- och undervikter gentemot jämförelseindex.

Fonden passar dig som:

• Vill ha en Sverigefond med ökade möjligheter.
• Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Varför investera i en aktiefond?

Att investera i en aktiefond innebär att du indirekt investerar i en rad olika börsnoterade bolag, vilket i sin tur gör att du får en bra riskspridning från start. Historiskt har det varit lönsamt att spara i aktiefonder, särskilt när du sparar på längre sikt. En aktiefond som Lannebo Sverige Plus passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år.

Varför investera i Lannebo Sverige Plus – Aktiefond?

Lannebo Sverige Plus är en aktiefond som investerar i välskötta svenska bolag med ledande positioner globalt. Den svenska aktiemarknaden har historiskt utvecklats bättre än ett globalt snitt. Fonden Lannebo Sverige Plus leds av ett erfaret förvaltarteam med god historik och fokus på långsiktighet, självständighet och riskmedvetenhet.

Förvaltare

No description
Robin Nestor

Robin Nestor arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2013.

No description
Martin Wallin

Martin Wallin arbetar som fondförvaltare för Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2011.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Hållbarhet Lannebo Sverige Plus

Lannebo Sverige Plus bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. Några exempel är:

  • Vapen
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Fossila bränslen
  • Cannabis

Utmärkelser

Bästa aktiefond Sverige
2019

Bästa aktiefond Sverige de senaste tio åren.

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Årets Sverigefond
2018

Årets Sverigefond.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Resultat

10 största innehav Lannebo Sverige Plus

Branschfördelning Lannebo Sverige Plus

Vilken risk har Lannebo Sverige Plus - Aktiefond

Lannebo Sverige Plus har risknivå 4/7, vilket är en medelriskklass. Det betyder att fonden har en medelnivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Vanliga frågor om Sverigefonden Lannebo Sverige Plus

Vad är en Sverigefond?

En Sverigefond är, precis som det låter, en aktiefond som investerar i svenska aktier. Även om en fond kallas Sverigefond kan den ha möjlighet att investera en viss del av sina tillgångar utanför Sverige.  Därför är det viktigt att läsa fondbestämmelserna för att bättre förstå hur fonden får investera.

Hur stor del av sparandet bör jag placera i Sverigefonder?

Då investeringshorisonten för Sverigefonder oftast är minst fem år innebär det att du endast ska placera pengar som du inte planerar att använda de kommande fem åren i Sverigefonder. Kapital som du ska använda inom kortare tid kan du exempelvis placera i en företagsobligationsfond.

Var kan man investera i  Sverigefonden Lannebo Sverige Plus?
Finns Lannebo Sverige Plus i PPM?
Passar Sverigefonder på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Sverigefonder passar generellt sett bra att ha på ett ISK. Här hittar du mer information om skatt på fonder.

Kan jag placera tjänstepensionen i en Sverigefond som Lannebo Sverige Plus?

Ja, Sverigefonder passar bra för långsiktigt sparande såsom pensionssparande. Här kan du läsa mer om Lannebos fonder i tjänstepensionen.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondfakta

Startdatum2008-12-11
Bankgiro346-3585
ISINSE0002686584
Öppen för handelDagligen
Löpande kostnader 1,5%