Martin Weiger

IT-administratör


Martin jobbar på IT-avdelningen. Har tidigare arbetat med outsourcad IT-drift av små till medelstora företag från olika datacenter.