Göran Espelund

Styrelseledamot

Göran är styrelseledamot och var mellan 2016-2021 arbetande styrelseordförande. Han var även Lannebos VD från start fram till 2016. Göran har omfattande erfarenhet av kapitalförvaltning, både som aktiechef och VD inom Robur Kapitalförvaltning.
Född 1961, Civilekonom Linköpings Universitet 1985, MBA University of Maryland 1987, SEP Stanford University 1998.
Analytiker Robur Kapitalförvaltning 1987-1988, Portföljförvaltare Robur Kapitalförvaltning 1988-1999 med ansvar för bland annat Roburs största fond Kapitalinvest, Utlandschef Robur Kapitalförvaltning 1992-1995, Aktiechef Robur Kapitalförvaltning 1995-1999, VD Robur Kapitalförvaltning 1999, VD Lannebo Fonder 2000-2016.

Artiklar
Göran 1600×900

Indexhotet

Göran Espelund – styrelseordförande och medgrundare på Lannebo – om passiva ägares ointresse av att ta ägaransvar och varför det är direkt skadligt. Både för samhället och den enskilda fondspararen.

Läs mer
Göran sittande

Göran Espelund: ”Vore oansvarigt att inte stänga fonder”

Lannebos styrelseordförande om senareläggningen i Lannebos företagsobligationsfonder.

Läs mer
Göran PPM 2

Lannebo svarar regeringen om PPM

I ett remissvar till regeringen avstyrker Lannebo förslaget om ett nytt Premiepensionssystem. Utredningen är framhastad och bristfällig, skriver Lannebos vd Martin Öqvist och styrelseordförande Göran Espelund.

Läs mer