Press och media

Är du journalist och har frågor som rör Lannebos verksamhet, sparande eller finansmarknaderna? Kontakta oss gärna.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

kollage direktkund_2

På Lannebo vill vi alltid vara transparenta, sakliga och pedagogiska i vår kommunikation. Vi vill främja ett fritt meningsutbyte och vara delaktiga i den allmänna samhällsdebatten om fondmarknaden och sparande. Vi ser positivt på att sprida kunskap och upplysningar om vår verksamhet till såväl kunder som allmänhet. Vi förklarar gärna vår generella syn och vårt agerande på finansmarknaderna, däremot ger vi inte investeringsråd.

Vi är av lag förhindrade att uttala oss om rykten och spekulationer som rör värdepapper, bolag eller finansmarknaderna i stort. Vi omfattas även av sekretess vad gäller enskilda kunder eller för verksamheten känsliga affärsförhållanden.

Kontakta gärna kommunikationsansvarig Mohammed Salih eller vänd dig direkt till någon av våra förvaltare.

08-5622 5255
mohammed.salih@lannebo.se

Presskontakt

No description

Mohammed Salih

Kommunikationsansvarig
Läs mer

Logotyp

Porträttbilder

Philip Hallberg
Robin Nestor
Tobias Kaj

Förvaltarteam

Martin Wallin och Robin Nestor