Annica Johansson

Kundservice

Annica är ansvarig för Lannebos kundservice. Hon kommer närmast från Swedbank där hon arbetat som privatrådgivare.

Hon arbetade mellan åren 1990 och 1997 inom kontorsrörelsen på dåvarande Första Sparbanken, numera Swedbank. Från 1997 till 2007 var Annica på Robur Kapitalförvaltnings kundservice, marknadsavdelning samt projektkontor. 2007-2011 var hon privatrådgivare på Swedbanks kontor i Vaxholm.

Anställd på Lannebo sedan 2011.