Lannebo Likviditetsfond

En kort räntefond för dig som vill ha lägre risk i ditt sparande.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,2%
Risk/avkastningsprofil
2
Sedan start
22,29%
Föregående dag
0,01%
I år
0,17%
5 år
2,11%

Översikt

Lannebo Likviditetsfond - Kort räntefond

Ska du använda pengarna snart och söker ett lågriskalternativ inom fondsparande så är Lannebo Likviditetsfond en fond för dig.

Placeringsinriktning

Lannebo Likviditetsfond är en aktivt förvaltad räntefond vars innehav har en genomsnittlig löptid på 0-2 år. Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper främst utgivna av företag men kan även placera i räntebärande värdepapper utgivna av stat eller kommun samt i penningmarknadsinstrument, alla med hög kreditvärdighet. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Sverige.

Riktar sig till dig som

  • Har en sparhorisont på mer än ett år
  • Vill ha begränsad risk i ditt sparande

Förvaltare

No description

Karin Haraldsson

Karin Haraldsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2001.

No description

Katarina Ponsbach Carlsson

Katarina Ponsbach Carlsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Likviditetsfond, Lannebo Corporate Bond, Lannebo High Yield och Lannebo Sustainable Corporate Bond. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Varje investering utvärderas enskilt och vi investerar enbart i räntebärande värdepapper utgivna av företag som vi är väl förtrogna med. Vi bygger en väl sammansatt fond av värdepapper med hög kreditvärdighet från olika sektorer och med olika riskprofil. Vi letar investeringar i stabila bolag med starka balansräkningar. Målsättningen är att fonden till en låg risk ska generera en konkurrenskraftig avkastning över tid.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Likviditetsfond bedriver äkta aktiv förvaltning med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet.

Lannebo Likviditetsfond investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Fondfakta

Startdatum2001-11-12
Bankgiro5314-9837
ISINSE0000865768
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,2%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.