Europa Småbolag

Europa Småbolag – Europafond

En småbolagsfond med ett rutinerat förvaltarteam som tar Lannebos äkta, aktiva förvaltning vidare ut i Europa.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Historisk avkastning

1 dag

0,26%

Sedan start

55,00%

I år

5,16%

5 år

31,47%

Fondfakta

Startdatum2016-10-17
Bankgiro5140-8037
ISINSE0008092290
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Löpande kostnader *1,9%
Risk4/7

*Löpande kostnader utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

Om fonden

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot små och medelstora europeiska bolag. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam som fokuserar på att hitta de bästa investeringsmöjligheterna bland tusentals småbolag.

Fonden passar dig som:

  • Har en placeringshorisont på minst fem år.
  • Tror på små och medelstora bolag på den europeiska marknaden.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Förvaltare

Andreas Mattson och Anna Eliason (Uppdragsavtal med Öhman Fonder)

Varför investera i en Europafond?

En Europafond är, precis som det låter, en aktiefond som investerar i aktier på den europeiska marknaden. Ett sparande i en Europafond ger dig en god riskspridning över olika marknader.  En Europafond kan även ha andra kriterier, till exempel att fonden investerar i småbolag i Europa. Vad som räknas som mindre bolag kan variera men oftast brukar det anges som att bolagen får ha ett maximalt börsvärde.

Varför investera i Lannebo Europa Småbolag?

Lannebo Europa Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Europa. Förvaltarteamet lägger fokus på varje enskild investering i fonden och dess långsiktiga möjligheter framöver. Bolagens börsvärde får vid investeringstillfället vara högst 5 miljarder euro eller motsvarande i annan valuta.

Hållbarhet

Lannebo Europa Småbolag bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsprofil kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. Några exempel är vapen, alkohol, tobak, pornografi och fossila bränslen.

Risk

Lannebo Europa Småbolag har risknivå 4 av 7, vilket är en medelriskklass. Det betyder att fonden har en medelnivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Vanliga frågor om Europafonden Europa Småbolag

Hur stor del av sparandet bör jag placera i Europafonder?

Då investeringshorisonten för Europafonder oftast är minst fem år innebär det att du endast ska placera pengar som du inte planerar att använda de kommande fem åren i Europafonder. Kapital som du ska använda inom kortare tid kan du exempelvis placera i en företagsobligationsfond.

Var kan man investera i Europafonden Lannebo Europa Småbolag?

Lannebo Europa Småbolag finns till exempel hos Avanza och Nordnet. Den finns även hos Länsförsäkringar vilket gör den tillgänglig för till exempel sparande i tjänstepension. Här finns en lista över alla distributörer av Europafonden.

Finns Europafonden i PPM?
Hur ser den geografiska fördelningen ut i Europafonden?

Andelen aktier från respektive europeisk marknad varierar över tiden. Fonden har inga restriktioner som kräver att en viss marknad utgör en viss vikt utan förvaltarna kan variera fördelningen beroende på sin marknadssyn. I månadsrapporterna kan du se den aktuella fördelningen vid senaste månadsskiftet.

Vilka är de största innehaven i Europafonden?

Fondens största innehav varierar över tid. För aktuell information. Se den senaste månadsrapporten för fonden.