Lannebo Europa Småbolag – Europafond

En småbolagsfond med ett rutinerat förvaltarteam som tar Lannebos äkta, aktiva förvaltning vidare ut i Europa.
Öppen för handelDagligen
Löpande kostnader 1,9%
Översikt

Lannebo Europa Småbolag – Europafond med fokus på småbolag

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot små och medelstora europeiska bolag. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam som fokuserar på att hitta de bästa investeringsmöjligheterna bland tusentals småbolag.

Fonden passar dig som:

• Tror på små och medelstora bolag på den europeiska marknaden.
• Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

 

Varför investera i en Europafond?

En Europafond är, precis som det låter, en aktiefond som investerar i aktier på den europeiska marknaden. Ett sparande i en Europafond ger dig en god riskspridning över olika marknader.  En Europafond kan även ha andra kriterier, till exempel att fonden investerar i småbolag i Europa. Vad som räknas som mindre bolag kan variera men oftast brukar det anges som att bolagen får ha ett maximalt börsvärde.

Varför investera i Lannebo Europa Småbolag - Europafond?

Lannebo småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Europa. Förvaltarteamet lägger fokus på varje enskild investering i fonden och dess långsiktiga möjligheter framöver. Bolagens börsvärde får vid investeringstillfället vara högst 5 miljarder euro eller motsvarande i annan valuta.

Förvaltare

No description
Carsten Dehn

Carsten Dehn arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag och Lannebo Europe Green Transition. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

No description
Ulrik Ellesgaard

Ulrik Ellesgaard arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag och Lannebo Europe Green Transition. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

No description
Philip Andreasen

Philip Andreasen arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag och Lannebo Europe Green Transition. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Hållbarhet Europa Småbolag

Lannebo Europa Småbolag bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsprofil kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. Några exempel är:

  • Vapen
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Fossila bränslen
  • Cannabis

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Resultat

10 största innehav Lannebo Europa Småbolag

Branschfördelning Lannebo Europa Småbolag

Vilken risk har Lannebo Europa Småbolag – Europafond?

Lannebo Europa Småbolag har risknivå 4/7, vilket är en medelriskklass. Det betyder att fonden har en medelnivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Vanliga frågor om Europafonden Europa Småbolag

Hur stor del av sparandet bör jag placera i Europafonder?

Då investeringshorisonten för Europafonder oftast är minst fem år innebär det att du endast ska placera pengar som du inte planerar att använda de kommande fem åren i Europafonder. Kapital som du ska använda inom kortare tid kan du exempelvis placera i en företagsobligationsfond.

Var kan man investera i Europafonden Lannebo Europa Småbolag?

Lannebo Europa Småbolag finns till exempel hos Avanza och Nordnet. Den finns även hos Länsförsäkringar vilket gör den tillgänglig för till exempel sparande i tjänstepension. Här finns en lista över alla distributörer av Europafonden.

Finns Europafonden i PPM?
Hur ser den geografiska fördelningen ut i Europafonden?

Andelen aktier från respektive europeisk marknad varierar över tiden. Fonden har inga restriktioner som kräver att en viss marknad utgör en viss vikt utan förvaltarna kan variera fördelningen beroende på sin marknadssyn. I månadsrapporterna kan du se den aktuella fördelningen vid senaste månadsskiftet.

Vilka är de största innehaven i Europafonden?

Fondens största innehav varierar över tid. För aktuell information. Se den senaste månadsrapporten för fonden.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondfakta

Startdatum2016-10-17
Bankgiro5140-8037
ISINSE0008092290
Öppen för handelDagligen
Löpande kostnader 1,9%