Lannebo Europa Småbolag

En småbolagsfond med ett rutinerat förvaltarteam som tar Lannebos äkta, aktiva förvaltning vidare ut i Europa.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
14,10%
Föregående dag
-0,35%
I år
-12,37%

Översikt

Lannebo Europa Småbolag - Europafond som investerar i småbolag

Lannebo har alltid trott på småbolag. Hösten 2016 välkomnade vi två nya förvaltare till vårt team; Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard som har lång erfarenhet av förvaltning med inriktning på europeiska småbolag.

  • Lannebo bedriver äkta, aktiv förvaltning. Istället för att stanna vid skärmen, följa index och börsmarknaden, fördjupar vi oss i bolag vi tror på. Vi letar efter, och träffar, bolag med starka affärsidéer, stabila balansräkningar och stor potential, där vi kan investera tidigt. Under årens lopp har vi utvecklat ett skarpt öga för kvalitetsbolag som tjänar pengar och kan göra det för dig lång tid framöver, oavsett yttre förhållanden. Vi tycker om när bolag är vassa på det de gör, helst världsledande och vill gärna se starka ägare/ledningar som tar verksamheten framåt.
  • Småbolagsmarknaden är mindre effektiv än storbolagsmarknaden, där finns större möjligheter till extra avkastning i varje placering, jämfört med marknaden. För trots att majoriteten av de europeiska bolagen är småbolag, är aktörerna som bevakar och analyserar dem färre. Den möjligheten vill vi fånga genom vårt beprövade tillvägagångssätt, där vi kan värdera varje bolag utifrån en egen kritisk analys.
  • Av Europas 9 000 börsbolag är 8 000 småbolag (börsvärde < 5 miljarder EUR). Med ett så stort underlag blir det extra viktigt att vi navigerar rätt bland möjligheterna och att vi samtidigt är riskmedvetna. Dina investeringar är viktiga för oss och vi är ytterst noga i vår riskbedömning och analys. Innan vi gör aktiva aktieval funderar vi faktiskt allra mest över nedsidan i en investering: risken att förlora pengar!

Placeringsinriktning

Lannebo Europa Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Europa. De bolag som fonden investerar i får ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst 5 miljarder euro eller motsvarande i annan valuta. Upp till 10% av tillgångarna får placeras i bolag med säte i Europa utan att de är börsnoterade i Europa och/eller utan begränsning till storleken av bolagens börsvärde.

Förvaltare

No description

Carsten Dehn

Carsten Dehn arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

No description

Ulrik Ellesgaard

Ulrik Ellesgaard arbetar som fondförvaltare för Lannebo Europa Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2016.

Förvaltarstil

Genom analys och urval fattar fondens förvaltare aktiva placeringsbeslut. Fokus läggs på varje enskild investering i fonden och dess långsiktiga möjligheter framöver. Vi försöker undvika faktorer som endast påverkar aktiekurser kortsiktigt, vilket resulterar i att vi investerar i kvalitetsbolag där vi kan ha en kvalificerad åsikt om bolagets framtid och där värderingen är attraktiv.

Målet är att genom aktiv förvaltning skapa en så bra avkastning som möjligt, till en rimlig risk. Fondens utveckling jämförs med MSCI Europe Small Cap Index. Eftersom fonden är aktivt förvaltad kommer avkastningen över tid att avvika från detta index.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Europa Småbolag bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Europa Småbolag investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Fondfakta

Startdatum2016-10-17
Bankgiro5140-8037
ISINSE0008092290
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.