Lannebo Teknik – Ny teknikfond

En fond för dig som vill investera i marknadsledande bolag inom ny teknik.
Öppen för handelDagligen
Årlig avgift1,64%
Risk/avkastningsprofil
6
Sedan start
86,07%
Föregående dag
-0,11%
I år
34,02%
5 år
203,29%
Översikt

Lannebo Teknik – Fond med fokus på ny teknik

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot globala, marknadsledande teknikbolag. Lannebo Teknik har mer än 20 års historik och är en aktivt förvaltad fond med fokus på långsiktighet och riskmedvetenhet. Fondens förvaltare investerar i ledande teknikbolag över hela världen inom områden så som hälsa, säkerhet, resurseffektivisering och digitalt innehåll. Målsättningen är att genom förvaltarteamets områdesexpertis och fundamental aktieanalys skapa möjlighet till en god riskjusterad avkastning.

Fonden passar dig som:

  • Vill ha en global exponering mot tillväxtbolag inom främst teknologisektorn.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.
  • Ser teknisk utveckling som en positiv kraft för en mer hållbar värld.

Varför investera i en teknikfond?

En teknikfond är en aktiefond som investerar i bolag med fokus på ny teknik. Tekniksektorn har utvecklas starkt det senaste årtiondet. Historiskt har det varit lönsamt att spara i aktiefonder, särskilt när du sparar på längre sikt. En aktiefond som Lannebo Teknik passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år.

Varför investera i Lannebo Teknik - Ny teknikfond?

En investeringen i fonden ger dig en bred exponering mot globala marknadsledande teknikbolag. Lannebo Teknik är en aktivt förvaltad fond med över 20 års historik. Bland innehaven i Lannebo Teknik finns flera av världens ledande teknikföretag såsom Apple, Google och Amazon.

Förvaltare

No description
Johan Nilke

Johan Nilke arbetar som fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2018.

No description
Helen Groth

Helen Groth arbetar som fondförvaltare för Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2017.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Hållbarhet Lannebo Teknik

Lannebo Teknik bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsprofil kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. Några exempel är:

  • Vapen
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Fossila bränslen
  • Cannabis

 

Utmärkelser

PRI A+

Högsta hållbarhetsbetyg i "Strategy & Governance" för Lannebos aktieförvaltning.

Morningstar Fund Awards
2019

Bästa fondbolag, Aktieförvaltning.

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Resultat

10 största innehav Lannebo Teknik

Branschfördelning Lannebo Teknik

Vilken risk har Lannebo Teknik - Ny Teknikfond?

Lannebo Teknik har risknivå 6/7, vilket innebär att risken är hög. En fond med hög risk lämpar sig för ett långsiktigt sparande, då fondens värde kan variera kraftigt från dag till dag. På lång sikt ger den dock möjlighet till högre förväntad avkastning jämfört med en fond med lägre risknivå.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Vanliga frågor om Ny teknikfond

Vilka är de bästa fonderna som investerar i ny teknik?

Flera olika fondbolag har fonder som investerar i ny teknik. För en dagsaktuell jämförelse hänvisar vi till Morningstar, en analystjänst som täcker de flesta svenska teknikfonder.

Var kan man köpa Lannebo Teknik?

Lannebo Teknik finns tillgänglig via flertalet banker, försäkringsbolag och nätmäklare. Här finns en fullständig lista över var du kan köpa Lannebo Teknik.

Går det att månadsspara i Lannebo Teknik?

Ja, det går att månadsspara i fonden. Antingen via din bank eller som direktkund hos Lannebo.

Går det att spara till barn i Lannebo Teknik?

Ja, det går att spara till barn i Lannebo Teknik. När det gäller sparande till minderåriga går det antingen att spara i eget namn eller i barnets namn. Om du vill veta mer och starta ett sparande till barn i Lannebo Teknik, kontakta oss direkt så hjälper vi dig.

Finns Lannebo Teknik i PPM?

Ja, Lannebo Teknik finns i PPM. Här finns en lista över samtliga Lannebos fonder i PPM.

Passar Lannebo Teknik på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Teknik är en aktiefond som investerar i bolag inom ny teknik. Det innebär att fonden har hög risk. Historiskt har det varit lönsamt att ta hög risk för långsiktigt sparande. Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder.

Går det att placera tjänstepensionen i Lannebo Teknik?

Det beror på vilken leverantör du har av din tjänstepension. Här kan du se vilka fonder som finns hos respektive tjänstepensionsleverantör. Lannebo Fonder tjänstepension.

Fondfakta

Startdatum2000-08-04
Bankgiro5563-4638
ISINSE0000740672
Öppen för handelDagligen
Årlig avgift1,64%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.