Teknik (2)

Teknik – Ny teknikfond

En fond för dig som vill investera i marknadsledande bolag inom ny teknik.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Historisk avkastning

1 dag

0,89%

Sedan start

129,38%

I år

16,43%

5 år

132,12%

Fondfakta

Startdatum2000-08-04
Bankgiro5563-4638
ISINSE0000740672
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Löpande kostnader *1,6%
Risk4/7

*Löpande kostnader utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

Om fonden

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot globala, marknadsledande teknikbolag. Lannebo Teknik har mer än 20 års historik och är en aktivt förvaltad fond med fokus på långsiktighet och riskmedvetenhet. Fondens förvaltare investerar i ledande teknikbolag över hela världen inom områden så som hälsa, säkerhet, resurseffektivisering och digitalt innehåll. Målsättningen är att genom förvaltarteamets områdesexpertis och fundamental aktieanalys skapa möjlighet till en god riskjusterad avkastning.

Fonden passar dig som:

  • Har en placeringshorisont på minst fem år.
  • Vill ha en global exponering mot tillväxtbolag inom främst teknologisektorn.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.
  • Ser teknisk utveckling som en positiv kraft för en mer hållbar värld.

Varför investera i en teknikfond?

En teknikfond är en aktiefond som investerar i bolag med fokus på ny teknik. Tekniksektorn har utvecklas starkt det senaste årtiondet. Historiskt har det varit lönsamt att spara i aktiefonder, särskilt när du sparar på längre sikt. En aktiefond som Lannebo Teknik passar dig som har en investeringshorisont på minst fem år.

Varför investera i Lannebo Teknik?

En investering i fonden ger dig en bred exponering mot globala marknadsledande teknikbolag. Lannebo Teknik är en aktivt förvaltad fond med över 20 års historik. Bland innehaven i Lannebo Teknik finns flera av världens ledande teknikföretag såsom Apple, Google och Amazon.

Hållbarhet

Lannebo Teknik bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i.

Risk

Lannebo Teknik har risknivå 4/7, vilket är en medelriskklass. Det betyder att fonden har en medelnivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Vanliga frågor om Lannebo Teknik

Vilka är de bästa fonderna som investerar i ny teknik?

Flera olika fondbolag har fonder som investerar i ny teknik. För en dagsaktuell jämförelse hänvisar vi till Morningstar, en analystjänst som täcker de flesta svenska teknikfonder.

Var kan man köpa Lannebo Teknik?

Lannebo Teknik finns tillgänglig via flertalet banker, försäkringsbolag och nätmäklare. Här finns en fullständig lista över var du kan köpa Lannebo Teknik.

Går det att månadsspara i Lannebo Teknik?

Ja, det går att månadsspara i fonden. Antingen via din bank eller som direktkund hos Lannebo.

Går det att spara till barn i Lannebo Teknik?

Ja, det går att spara till barn i Lannebo Teknik. När det gäller sparande till minderåriga går det antingen att spara i eget namn eller i barnets namn. Om du vill veta mer och starta ett sparande till barn i Lannebo Teknik, kontakta oss direkt så hjälper vi dig.

Finns Lannebo Teknik i PPM?

Ja, Lannebo Teknik finns i PPM. Här finns en lista över samtliga Lannebos fonder i PPM.

Passar Lannebo Teknik på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Teknik är en aktiefond som investerar i bolag inom ny teknik. Det innebär att fonden har hög risk. Historiskt har det varit lönsamt att ta hög risk för långsiktigt sparande. Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder.

Går det att placera tjänstepensionen i Lannebo Teknik?

Det beror på vilken leverantör du har av din tjänstepension. Här kan du se vilka fonder som finns hos respektive tjänstepensionsleverantör. Lannebo Fonder tjänstepension.

Relaterade artiklar

Teknikens värld

Lannebo Teknik har fyllt 20 år! Vi frågade de fem förvaltarna, från starten och fram till i dag, hur de upplevde perioden när de var ansvariga....

Läs mer

Förvaltarintervju: Tekniksprånget

Tekniska innovationer sköljer över världen – och självklart uppstår då också stora möjligheter. Johan Nilke förklarar hur han förvaltar teknikfonden Lannebo Teknik....

Läs mer

Teknikdriven förändring

Då och då kommer det ett nytt tekniskt genombrott som förändrar spelplanen. Under 2000-talet är skiftet till förnybar energi ett sådant genombrott. Bolag inom förnybar energi befinner sig i dag i samma position som IT-bolagen...

Läs mer