Spara i fonder

Att spara i fonder är ett av de bästa sätten att bygga upp ett stort sparkapital på sikt. Börja med ett fondsparande hos Lannebo i dag!

Lannebo Sverige Plus, Sverigefond

Spara i fonder – fem enkla steg

Att handla fonder är enkelt. Så här gör du för att börja fondspara hos Lannebo:

  1. Öppna ett investeringssparkonto (ISK).
  2. Koppla ditt bankkonto till ditt ISK med autogiro
  3. Logga in på ditt konto. Välj en fond att spara i. Här hittar du alla våra fonder.
  4. Fyll i vilket belopp du vill köpa för och bekräfta.
  5. Nu är det klart! Normalt sett ser du ditt nya fondinnehav inom en bankdag.

Lannebo har framgångsrikt förvaltat fonder med fokus på långsiktighet, självständighet och riskmedvetenhet  i över 20 år. Vi erbjuder endast fonder inom områden där vi besitter en hög förvaltarkompetens. När du väljer att investera i Lannebos fonder får du aktiva, engagerade förvaltare som gör sitt yttersta för att skapa den bästa möjliga avkastningen med hänsyn tagen till risk. Lannebos fonder är hållbara – inte bara med avseende på miljö och klimat utan även på varje portföljbolags affärsmodell och företagsledning.

19 tips för att lyckas med ditt fondsparande

Det är lättare än vad många tror att framgångsrikt spara i fonder. 100 kronor i dag kan bli värda många tusen kronor i framtiden. Tiden är spararens bästa vän, som Lannebos grundare Anders Lannebo brukar säga. Med ett månadssparande blir det ännu enklare att nå dina mål.

“Tiden är spararens bästa vän!”

Vi har sammanställt 19 tips för hur du lyckas bäst med att spara i fonder – oavsett om du är nybörjare eller  har ett fondsparande sedan tidigare.

1. Välj en fondförvaltare som du litar på

Det finns mer än 1 300 aktiefonder att välja bland i Sverige. Därför kan det kännas svårt att komma igång och spara pengar i fonder om du är nybörjare. Hur vet man vilka fonder som är bra?

Ett enkelt sätt att komma runt detta problem är att börja med att välja ett fondbolag med gott rykte och fin historik. Då riskerar du inte att placera dina pengar hos ett oseriöst företag som gör mer skada än nytta.

“Välj ett fondbolag med gott rykte och fin historik”

Lannebo har uppvisat en god riskjusterad avkastning sedan vi grundades för 20 år sedan. Finansiella rådgivare har i undersökningen Prospera Fund Advisors utsett oss till Sveriges främsta fondbolag fem år i rad. Dessutom har Lannebos aktieförvaltning högsta hållbarhetsbetyg, A+, från det globala initiativet UN PRI.

2. Fondspara i några få fonder

En fond innehåller många olika värdepapper. Till exempel innehåller aktiefonder i Sverige minst 16 olika aktier, men ofta betydligt fler. Du behöver därför inte särskilt många fonder för att få en god riskspridning i ditt sparande.

Väljer du en bred Sverigefond kan det räcka med att komplettera med en Europafond eller en Globalfond. Ibland räcker det att spara i en enda bred fond, som exempelvis vår Lannebo Mixfond.

En mer nischad fond som exempelvis Lannebo Teknik kan med fördel få sällskap av lite bredare fonder i fondportföljen.

3. Välj fonder med rätt risknivå

En av de stora fördelarna med att spara i fonder är att det är så lätt. Du slipper välja vilka aktier du ska investera i. Det är något som din fondförvaltare sköter åt dig. Däremot måste du själv avgöra vilken risknivå du ska ha i ditt fondsparande.

Alla investeringar medför en viss risk. Utan risk blir det ingen tillväxt. Samtidigt är det också en risk att ha pengarna liggandes på ett bankkonto eftersom de förlorar värde med tiden på grund av inflationen.

Är du långsiktig och har en sparhorisont på minst fem år väljer du med fördel aktiefonder. Behöver du pengarna inom tre till fem år kan företagsobligationsfonder eller en blandfond vara ett alternativ. På kortare sikt ger ofta en kort räntefond lagom risk.

4. Jämför den riskjusterade avkastningen

Ett sätt att hitta bra fonder att köpa är genom att jämföra den så kallade riskjusterade avkastningen. Med det menas vilken avkastning en fond haft historiskt sett jämfört med den risk som tagits. Ett bra mått att titta på är sharpekvoten – ju högre desto bättre. I Sharpekvoten ryms det mesta av den information du behöver för att utvärdera en fond: hur utvecklingen varit, avgifterna och vilken risk fonden tagit.

“Ett bra mått att titta på är sharpekvoten – ju högre desto bättre”

Tänk på att Sharpekvoten skiljer sig mellan olika typer av fonder. Du bör därför jämföra sharpekvoten för fonder inom samma fondkategori. Till exempel svenska småbolagsfonder eller teknikfonder.

5. Fondavgifter ska vara motiverade

Ett generellt tips är att inte betala höga fondavgifter om inte förvaltningen levererar mervärde. Tyvärr brukar det ganska ofta sluta med att man slänger in handduken och väljer indexfonder framför aktivt förvaltade fonder. Då är det värt att komma ihåg att svenska aktivt förvaltade fonder i snitt haft en högre avkastning än indexfonderna de senaste 20 åren.

Vi på Lannebo har bara äkta aktivt förvaltade fonder eftersom vi vet att vi har den kunskap som krävs för att leverera en riskjusterad avkastning som är bättre än index. Vi bedriver även ett seriöst ägar- och hållbarhetsarbete i de bolag där vi är ägare. Därför kostar våra fonder generellt mer än indexfonder.

spara i fonder

6. Jämför utveckling i stället för avgift

Det är inte sällan som tips och råd kring fondsparande leder till en jämförelse av fondavgifter istället för hur fonderna presterar. Men det viktigaste med investeringar är inte vad du betalar utan vad du får för avkastning.

“Tänk på att alla avkastningssiffror som du ser är efter att fondavgiften har dragits”

Du bör jämföra avkastning för att se vilken fond som lyckats bäst historiskt. Tänk på att alla avkastningssiffror som du ser är efter att fondavgiften har dragits.

7. Börja fondspara på ett investeringssparkonto

I de flesta fall är det bäst att placera pengar i fonder på ett investeringssparkonto (ISK). Det är en typ av konto som schablonbeskattas varje år. Skatten dras automatiskt i din deklaration. Du behöver därför inte betala någon skatt när du gör en vinst i samband med att du säljer dina fonder. Du kan lätt öppna ett investeringssparkonto gratis hos Lannebo.

En kapitalförsäkring (KF) är ett alternativ om du vill spara i fonder och kunna ange en förmånstagare. Även KF schablonbeskattas.

Om du tror att värdeutvecklingen kommer att vara lägre än statslåneräntan plus en procentenhet är det dock skattemässigt mer fördelaktigt med ett traditionellt fondkonto.

Läs mer: Skatt på fonder

8. Var långsiktig i ditt fondsparande

Att fondspara är ett långsiktigt projekt. Ibland går det snabbt på marknaden, men generellt sett behöver du ge dina fonder flera år på sig att utvecklas. Aktiefonder är lämpliga för ett fondsparande på minst fem år. Tack vare ränta på ränta-effekten brukar värdeökningen tillta ju längre tid du sparar.

Behöver du pengarna inom tre till fem år kan företagsobligationsfonder eller blandfonder vara ett bättre val. För en kortare sparhorisont än så finns korta räntefonder.

9. Det är normalt med oro på börsen

Ibland går börsen in i svagare perioder. Det är omöjligt att förutspå när det kommer att hända, men det är normalt att börsen backar då och då. Vissa år kan värdet på dina fonder minska ganska mycket. Inte sällan eldas oron på av rapporteringen i media.

Det är bra att inse att sådana svängningar är ett naturligt inslag i aktiemarknaden. Genom att förstå detta riskerar du inte att agera impulsivt och sälja av dina innehav i samband med börsoro. Det bästa rådet är ofta att bara fortsätta spara i fonder.

Men ligger du vaken om nätterna och oroar dig för ditt sparkapital har du sannolikt en för hög risk i din fondportfölj. Då kan en blandfond vara ett bättre val.

10. Försök inte tajma marknaden

Det kan vara lockande att försöka tajma marknaden i sitt fondsparande, att exempelvis sälja efter en lång uppgång och köpa igen när börsen backat ett tag. Gör inte det! Nästan alla försök att köpa eller sälja vid ”rätt” tillfälle misslyckas. Att överlista marknadens svängningar är något som inte ens professionella investerare brukar lyckas med.

11. Bottenfiska inte

Ett annat misstag som tyvärr är ganska vanligt är att försöka “göra kap” genom att köpa fonder som sjunkit mycket i värde. Forskningen visar dock att underpresterande fonder tenderar att fortsätta gå dåligt. Du riskerar med andra ord att kliva ombord på ett sjunkande skepp snarare än att köpa fonder till “extrapris”. Däremot kan du med fördel öka ditt månadssparande i bra fonder när de backar tillfälligt under svagare perioder på börsen.

12. Fundera på om hållbara fonder är viktigt för dig

Om du anser att hållbarhetsfrågor som till exempel miljö, klimat och mänskliga rättigheter är viktiga bör du helst inte spara i en indexfond. Dessa bedriver nämligen i regel inget aktivt arbete med de bolag som de äger.

Lannebos fondförvaltare har en aktiv dialog med de bolag som ingår i våra olika fonder. Det ger oss möjlighet att vara med och påverka företagen i rätt riktning med avseende på hållbarhet och ansvarstagande.

Läs mer: Lannebomodellen

13. Skaffa en sparbuffert

Det är klokt att ha en sparbuffert motsvarande en månadslön eller två på ett vanligt bankkonto med statlig insättningsgaranti vid sidan av ditt fondsparande. Med en sådan buffert kan du låta din fondportfölj vara i fred. Behöver du pengar för en oförutsedd utgift använder du din buffert och slipper sälja fonder.

När du inte behöver använda fonderna för att finansiera den typen av utgifter behöver du aldrig oroa dig för om värdet på dina fonder för tillfället svänger.

14. Sätt upp mål

Det är bra för motivationen att sätta upp mål med sitt fondsparande. Sparar du till insatsen för ett bolån, en ny bil, pensionen eller dina barnbarn?

Varför inte öppna flera ISK-konton med olika mål för varje? Hos Lannebo kan du ge varje investeringssparkonto ett eget namn så att du lättare kan hålla reda på dina sparmål.

15. Månadsspara i fonder

Det bästa sättet att spara i fonder på är genom att månadsspara. Om du sätter av en del av lönen varje månad i ett automatiskt fondsparande kommer det att göra underverk för ditt sparande.

Särskilt stor effekt blir det när börsen under vissa perioder går lite sämre. Då får du ännu mer fondandelar för dina pengar och kan vara med när börsen så småningom vänder upp igen.

Med Lannebo kan du lätt börja ett månadssparande i fonder genom autogiro. Då dras valfritt belopp från ditt lönekonto en gång i månaden, förslagsvis i samband med att du får lön.

en graf som illustrerar effekten av att spara i fonder varje månad

16. Balansera om fondportföljen

Hur ofta bör man se över sitt fondsparande? Det kan vara en god idé att se över sina innehav en gång om året.

Du kan till exempel sälja av lite av de fonder som gått bäst och köpa mer av dem som gått sämre under året. Därmed återställer du den fördelning mellan fonderna som du valde från början. Genom att balansera om fondportföljen ser du till att hålla risken i portföljen på en jämn nivå.

17. Handla både aktiefonder och räntefonder?

Om du vill ha en jämnare avkastning kan du blanda aktiefonder med räntefonder i portföljen, till exempel 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder.

Nackdelen är att den totala avkastningen på sikt troligtvis blir lägre. Ifall du vill sänka risken genom att blanda aktiefonder med räntefonder är vårt tips att välja en blandfond. I Lannebo Mixfond avgör förvaltarna den bästa fördelningen mellan aktier och räntebärande tillgångar beroende på marknadsklimatet.

18. Justera ned risken när du närmar dig ditt sparmål

När du börjar närma dig ditt mål med ditt fondsparande kan du gradvis minska andelen aktiefonder till fördel för räntefonder. På så sätt riskerar du inte att ditt sparkapital påverkas så mycket ifall börsen går in i en sämre period precis innan du tänkt sälja dina fonder.

19. Börja spara i fonder nu – vänta inte!

Du behöver inte vänta med att börja spara i fonder. Man brukar säga att den bästa dagen att starta ett sparande var i går, den näst bästa är i dag. När du sätter igång direkt ger du dina pengar tid på sig att ”jobba”. Ditt sparande kommer att växa snabbare jämfört med om du väntar tack vare ränta på ränta-effekten som uppstår med tiden.

Är du inte redo att spara särskilt mycket? Det gör inget! Att börja med att spara 100 kronor i månaden i fonder är en bra start. Eftersom det är gratis att köpa och sälja fonder spelar det ingen roll om du gör små insättningar. Du kan lätt öka sparandet senare när du känner att det finns utrymme för det.

  • Här hos Lannebo kan du spara i aktiefonder, blandfonder och räntefonder. Vi har levererat en god riskjusterad avkastning i 20 år. 
  • Anmäl dig för att börja spara i fonder hos Lannebo:

Bank-ID  Beställ blankett hem

Frågor och svar om att spara i fonder

Vilka fonder ska man köpa?

Köp fonder som motsvarar din riskvilja. Välj aktiefonder om du har en lång sparhorisont, annars är blandfonder, företagsobligationsfonder eller räntefonder bra val.

Hur många fonder ska man ha?

Har du en mycket bred fond kan det räcka med en enda men har du nischade fonder behöver du fler. De flesta fondportföljer har tillräckligt god riskspridning med 2-3 olika fonder.

Hur fungerar det att spara i fonder?

En fond innehåller ett stort antal aktier eller räntebärande tillgångar, eller både och. Du köper andelar i fonden och sedan är det fondens förvaltare som bestämmer hur pengarna ska fördelas mellan de olika innehaven.

Vilka är de bästa fonderna att spara i?

Vilka fonder som är bäst beror på vilken risk du vill ta, vilket i sin tur har att göra med tidsperspektivet i ditt fondsparande. Aktiefonder har historiskt varit bäst på lång sikt medan räntefonder är ett tryggare val på kort sikt.

Hur säkert är det att spara i fonder?

Det är säkert att spara i fonder eftersom fondkapitalet är separerat från fondbolagets pengar. Dessutom finns ett extra investerarskydd upp till 250 000 kronor.

Vilka risker finns vid fondsparande?

Den största risken med fondsparande är marknadsrisken, d.v.s. att marknaden utvecklas negativt under en viss period. Därför är det viktigt att välja en risknivå som matchar din sparhorisont.

Vilken skatt är det på fonder?

Om du har ditt fondsparande på ett investeringssparkonto betalar du ingen vinstskatt utan endast en årligt schablonskatt på hela ditt sparkapital. För 2022 är ISK-skatten 0,375 procent.

Martin och Robin utan 10 1600x900

08 maj 2023

Lannebo Sverige Plus prisas

Sverigefonden Lannebo Sverige Plus har på lång, och kort, sikt lyckats skapa mycket fin riskjusterad avkastning. Nu prisas fonden i Refinitiv Lipper Fund Awards.

_Z9M8849 1600x900

17 apr. 2023

Frida Bratt: “Fortsätt månadsspara och sälj inte på grund av oro”

Med ett genuint samhällsengagemang och starkt rättvisepatos som bränsle gör hon skillnad för svenskarnas sparande. Vi möter Nordnets sparekonom Frida Bratt som utsetts till Årets Sparprofil av Lannebo.

Tova_Larsson-1600x900

23 mars 2023

Tova Larsson: “Vi vill att unga ska ha bra koll på sin ekonomi”

Tova Larsson reser land och rike runt och föreläser i skolklasser om privatekonomi. Ett viktigt uppdrag som skapar förutsättningar för ett mer jämställt samhälle. Självklart är Lannebo med och stöttar.

Ilmeg-3069 1600x900

22 mars 2023

Kundporträtt: Ny kurs i livet

Paret Eriksson flyttade hem till Sverige och köpte en dammsugarverkstad. I dag är Ilmeg ett världsnamn i gruvindustrin, med specialfokus på diamanter. Vi har pratat med entreprenörerna bakom den oväntade framgångssagan, tillika nyblivna kunder hos Lannebo.

Team_Karin_Katarina_PC_RGB 1600x900

09 mars 2023

Comeback för räntor – så mycket avkastar räntefonderna

Stigande marknadsräntor innebär stigande förräntningstakt i företagsobligationsfonder. Se förräntningstakten för Lannebos fonder.

GreenTransition sajt

03 mars 2023

Lannebo Europe Green Transition – en fond utan kompromisser

Inte vilken grön fond som helst, utan av en mörkare nyans. Lannebo Europe Green Transition, som lanserades i höstas, kompromissar inte med hållbarheten.

City_16-9

28 feb. 2023

Stark start men hur blir resten av året?

Rekordhög inflation, stigande räntor och en orolig omvärld. Att förutspå hur marknaden utvecklar sig under året är ingen enkel uppgift. Vi frågade tre av Lannebos fondförvaltare hur de tror att året blir.

MicrosoftTeams-image (12)

24 feb. 2023

Vi sänker avgiften i Sustainable Corporate Bond

Förra året fusionerade vi två av Lannebos företagsobligationsfonder för att kunna sänka de administrativa kostnaderna. Därför är vi nu glada över att kunna erbjuda en lägre avgift i Lannebo Sustainable Corporate Bond.

MicrosoftTeams-image (11)

23 feb. 2023

Hög inflation: Så agerar Lannebos förvaltare

Den underliggande inflationen i Sverige klättrar vidare och var i januari den högsta på flera decennier. Så här ser Lannebos förvaltare på inflationen och börsen.

_DSC3194 1600x900

10 feb. 2023

Lannebo ansluter till klimatinitiativ

Lannebo ansluter till den nystartade plattformen Net Zero Engagement Initiative från klimatorganisationen IIGCC. Syftet är att öka Lannebos gröna ägarstyrning av bolag.

KatarinaMaria

03 feb. 2023

Huvudlös ägarstyrning hotar spararna

"Tre av Stockholmsbörsens fem största ägare arbetar inte alls för att utvärdera eller tillsätta bolagsstyrelser. Det är ett oansvarigt beteende som riskerar att urholka den svenska företagsdemokratin", menar Lannebos hållbarhetsteam Katarina Hammar och Maria Nordqvist.

Team_Karin_Katarina_PC_RGB 1600x900

20 jan. 2023

Tre anledningar att välja Lannebo Sustainable Corporate Bond

Lannebo Sustainable Corporate Bond fyller tre år i februari. Vad passar bättre än att lista tre skäl till att spara i fonden? Häng med!

Jeanette

13 dec. 2022

Ny på jobbet: Jeanette Kangur

Jeanette är ny COO på Lannebo. Hon ansvarar för hur verksamheten och våra olika enheter övergripande ska drivas, fungera och utvecklas framåt.

SaraRossiPhotography-5

07 dec. 2022

Årets Sparprofil 2022: Frida Bratt

Nordnets sparekonom Frida Bratt prisas som den person som gjort de viktigaste insatserna för svenskarnas sparande 2022.

Namnlös design

05 dec. 2022

Tre anledningar att välja Lannebo Sverige Plus

Lannebo Sverige Plus är en av årets främsta Sverigefonder, som dessutom presterat väl över lång tid. Läs mer om vad som gör fonden speciell. 

arets-sparprofil-2022

24 nov. 2022

Tät kamp om titeln Årets Sparprofil

Bara en vecka återstår av omröstningen till Årets Sparprofil. Två välkända sparekonomer har tagit ledningen när upploppet närmar sig.

FINALIST (2)

03 nov. 2022

Finalist Årets Sparprofil 2022: Henrik Johansson

Henrik Johansson visar med engagemang, kunskap och nyfikenhet en ny generation sparare rätt i sitt sparande. En insats som gör skillnad.

Nicklas Andersson Avanza Årets Sparprofil

03 nov. 2022

Finalist Årets Sparprofil 2022: Nicklas Andersson

Finns det egentligen någon som brinner lika mycket för aktier som Nicklas Andersson? Med en entusiasm som kan flytta berg sprider han sparinspiration till såväl proffs som nybörjare.

FINALIST (1)

03 nov. 2022

Finalist Årets Sparprofil 2022: Christina Sahlberg

I en tid när priserna skjutit i höjden är det extra viktigt att jämföra och pressa sina kostnader. Något som Christina Sahlberg verkligen brinner för.

FINALIST

03 nov. 2022

Finalist Årets Sparprofil 2022: Frida Bratt

Frida Bratt brinner för att få bukt med orättvisa villkor för sparare. En opinionsbildare och utbildare som alltid har spararnas bästa för ögonen.

Daniel Aarenstrup SAVR Årets Sparprofil

03 nov. 2022

Finalist Årets Sparprofil 2022: Daniel Aarenstrup

Daniel Aarenstrup är entreprenören som med små medel fått sparmarknaden i gungning. Som grundare av Savr har han lyckats sänka fondavgifterna för tiotusentals svenska sparare.

Låt ditt sparande lämna ett grönt avtryck

03 nov. 2022

Nordnet tar in nya fonden Lannebo Europe Green Transition

Från och med november finns miljöfonden Lannebo Europe Green Transition tillgänglig för Nordnets kunder i Sverige och Danmark.

LanneboFonden-09451

10 okt. 2022

Stark start för Lannebo Europe Green Transition

September blev ännu en negativ börsmånad. Men Lannebo Europe Green Transition har trots det fått en fin start. "Fallande kurser innebär alltid möjligheter", säger förvaltarna.

Namnlös design (14)

29 sep. 2022

Ny på jobbet: Love Redin

Love Redin studerar på KTH och jobbar extra som förvaltningsassistent. Ett jobb som innebär att använda programmeringskunskaper i praktiken.

Namnlös design (13)

19 sep. 2022

Vem blir årets sparprofil 2022?

Vem har gjort den viktigaste insatsen för svenskarnas sparande i år? Det kommer Lannebo tillsammans med tidningen Affärsvärlden och en namnkunnig jury att ta reda på i årets upplaga av den prestigefulla tävlingen Årets Sparprofil.

Namnlös design (12)

15 sep. 2022

Ny på jobbet: Christian Herold

Christin Herold arbetar med tredjepartsdistribution på Lannebos försäljningsavdelning. En roll som innebär många spännande möten.

Namnlös design (10)

14 sep. 2022

Ny på jobbet: Adam Hansson

Adam Hansson är nyanställd som aktie- och kreditanalytiker i Lannebos förvaltningsorganisation. En roll som innebär att få fördjupa sig i mängder av bolag.

Carsten og Ulrik 012 rgb

01 sep. 2022

Lannebo lanserar fond med fokus på Europas energiomställning

I september lanseras miljöfonden Lannebo Europe Green Transition. En aktiefond som kommer att investera i små och mellanstora bolag som bidrar till Europas gröna omställning.

15 aug. 2022

Information om fusion

Lannebo Corporate Bond kommer att fusioneras med fonden Lannebo Sustainable Corporate Bond.

Peter Lagerlöf mot vägg

04 aug. 2022

Finansiella marknaderna första halvåret 2022

Efter flera år med stigande börskurser och historiskt låga räntor, föll världens börser kraftigt under perioden samtidigt som räntorna steg. Den främsta förklaringen var den snabbt stigande inflationen som drevs av stigande råvarupriser, högre transportkostnader och diverse flaskhalsar i produktionskedjorna.

Mats Gustafsson, Lannebo

19 juli 2022

Så förändras en styrelse i praktiken

Mats Gustafsson, ägaransvarig på Lannebo, har lång erfarenhet av att arbeta i valberedningen för börsbolag. Ett ofta osynligt arbete som kan vara avgörande för bolagens förmåga att navigera genom tuffa perioder. Så här går det till i praktiken när en ny styrelse ska tillsättas. Från styrelseutvärdering till bolagsstämma.

Martin och Robin vid siffran 10 glada_RGB_800x600

15 juli 2022

Lannebo Sverige Plus får fem stjärnor av Morningstar

Lannebo Sverige Plus har belönats med högsta betyg – fem stjärnor – av analyshuset Morningstar.

Björn

07 juli 2022

Ägaransvar – en svensk modell

Den svenska ägarstyrningsmodellen har skräddarsytts för att passa den svenska aktiemarknaden. Det gör att styrningen av ett svenskt börsbolag i dag skiljer sig markant från hur exempelvis ett amerikanskt bolag styrs. En unik modell värd att försvara. Det menar Björn Kristiansson, verkställande ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Namnlös design

22 juni 2022

Ny på jobbet: Philip Garde

Philip Garde är nyanställd som försäljningansvarig i Danmark. Han leder arbetet med att nå ut till institutionella investerare på den danska marknaden.

Andel kvinnliga styrelseledamöter 2002-2021

22 juni 2022

20 år av förändring i börsbolagens styrelser

De svenska börsbolagens styrelser har förändrats dramatiskt de senaste 20 åren. Ett enträget arbete i valberedningar har gjort styrelserna mer diversifierade, internationella och professionella.

Namnlös design (23)

20 juni 2022

Lannebo accepterar bud på Momentum Software

Tyska Aaeron AG har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Momentum Software. Lannebo som är bolagets tredje största aktieägare accepterar budet.

Kontor detaljer

15 juni 2022

Information om fusion

Lannebo Corporate Bond kommer att fusioneras med fonden Lannebo Sustainable Corporate Bond.

Det finns fler sätt att rädda världen (1)

14 juni 2022

Patrik Tigerschiöld: Så bygger man en fungerande bolagsstyrelse

Bolagsstyrelsen är länken mellan ägare och ledning i ägarstyrningskedjan. Men vad krävs för att lyckas sätta samman en välfungerande styrelse? Lannebos ägaransvarige Mats Gustafsson har träffat Patrik Tigerschiöld, ordförande för investmentbolaget Bure för att prata om hur man lyckas med ägarstyrning i praktiken.

Namnlös design (6)

17 maj 2022

Lannebo rekryterar Katarina Hammar som hållbarhetsansvarig 

Lannebo rekryterar Katarina Hammar som ny chef för hållbarhet och ägarstyrning. Hon kommer närmast från rollen som Head of Active Ownership på Nordea Asset Management. 

Namnlös design

02 maj 2022

Ny på jobbet: Felix Lundqvist

Felix Lundqvist jobbar vid sidan av studierna på Lannebos marknadsavdelning. Ett sätt att få verklig inblick i finansbranschen. 

REFINITIV LIPPER FUND AWARDS

12 apr. 2022

Lannebo Norden Hållbar prisas som bästa Nordenfond

Förvaltarduon Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf om nyckeln till framgången med Lannebo Norden Hållbar. "Vi har vågat satsa på bolag som nog har förbigått många andra."

Namnlös design (1)

31 mars 2022

Förvaltarbesök: Svensk verkstad i fokus

Hur påverkar en välsmord produktion verkstadsbolagens marginaler? Det var en av frågorna när förvaltaren Robin Nestor tidigare i månaden besöket några av Sveriges ledande verkstadsföretag.

Philip&Tobias

29 mars 2022

Fastighetsförvaltarna bygger nytt

Toppanalytikerna Tobias Kaj och Philip Hallberg anslöt i höstas till Lannebos förvaltarteam. Med en helt egen filosofi och mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen har de startat Lannebo Fastighetsfond.

Namnlös design (4)

25 mars 2022

Förvaltaren:”Positiv affär för Trelleborg”

Trelleborg är ett stort innehav i flera av Lannebos fonder och Lannebo som helhet är bolagets näst största ägare. På fredagen rusar aktiekursen till följd av nyheten att bolaget säljer divisionen Wheel Systems. "En affär som gynnar Trelleborg", konstaterar Lannebos förvaltare.

Oscar Nordh

24 mars 2022

Ny på jobbet: Oscar Nordh

Oscar Nordh är chef för Back Office på Lannebo. Han leder arbetet med att digitalisera och effektivisera alla processer som dagligen behöver fungera i ett fondbolag.

Karin Sjoblom

22 mars 2022

Vinnarintervju: Karin Sjöblom, Årets Sparprofil

Årets Sparprofil är ett pris instiftat av Lannebo och Affärsvärlden för att uppmuntra till ett bättre sparande. Bland hundratals nominerade röstade svenska folket fram Aktiespararnas Karin Sjöblom, för sin långa insats att sprida kunskaper om aktiesparande, både som trygghet och glädje.

Namnlös design (5)

22 mars 2022

Grönt skifte

Det kostar att ta ansvar. Men bolag som har en tydlig agenda och värnar om miljö, arbetsförhållanden och sociala rättvisefrågor ger bättre värdeutveckling och högre avkastning på sikt. Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.

Namnlös design

15 mars 2022

Ny på jobbet: Marcus Persson

Marcus Persson är ny medarbetare på kundservice. Med erfarenhet som restaurangchef och säljare är han en stjärna på att få kunder att trivas och hantera stressiga situationer.

PerTrygg-ute - kopia2

14 mars 2022

Intervju: Trygg förvaltning

Investeringar i mindre bolag är hjärtat i Lannebos förvaltning, och har sedan starten för två decennier sedan gett en mycket hög avkastning. Nu fortsätter den framgångsrika strategin med Per Trygg vid rodret. En förvaltare som har sin egen syn på hur man hittar de bästa bolagen.

JessicaMalmfors-vägg

10 mars 2022

Jessica Malmfors: “Aktivt ägande är nyckeln till framgång”

Som nybliven vd leder Jessica Malmfors en generationsväxling på Lannebo. Ett av hennes huvudmål är att locka en ny generation fondsparare.

Nya medarebetare (3)

07 mars 2022

Ny på jobbet: Daniel Jern

Daniel Jern är ny medarbetare på Back Office. Med en färsk examen med inriktning på finansiell ekonomi håller han ordning på fondernas affärer.