Spara i fonder

Att spara i fonder är ett av de bästa sätten att bygga upp ett stort sparkapital på sikt. Börja med ett fondsparande hos Lannebo idag!

Lannebo Sverige Plus, Sverigefond

Spara i fonder – fem enkla steg

Att handla fonder är enkelt. Så här gör du för att börja fondspara hos Lannebo:

  1. Öppna ett investeringssparkonto (ISK).
  2. Koppla ditt bankkonto till ditt ISK med autogiro
  3. Logga in på ditt konto. Välj en fond att spara i. Här hittar du alla våra fonder.
  4. Fyll i vilket belopp du vill köpa för och bekräfta.
  5. Nu är det klart! Normalt sett ser du ditt nya fondinnehav inom en bankdag.

Lannebo har framgångsrikt förvaltat fonder med fokus på långsiktighet, självständighet och riskmedvetenhet  i 20 år. Vi erbjuder endast fonder inom områden där vi besitter en hög förvaltarkompetens. När du väljer att investera i Lannebos fonder får du aktiva, engagerade förvaltare som gör sitt yttersta för att skapa den bästa möjliga avkastningen med hänsyn tagen till risk. Lannebos fonder är hållbara – inte bara med avseende på miljö och klimat utan även på varje portföljbolags affärsmodell och företagsledning.

19 tips för att lyckas med ditt fondsparande

Det är lättare än vad många tror att framgångsrikt spara i fonder. 100 kronor i dag kan bli värda många tusen kronor i framtiden. Tiden är spararens bästa vän, som Lannebos grundare Anders Lannebo brukar säga. Med ett månadssparande blir det ännu enklare att nå dina mål.

“Tiden är spararens bästa vän!”

Vi har sammanställt 19 tips för hur du lyckas bäst med att spara i fonder – oavsett om du är nybörjare eller  har ett fondsparande sedan tidigare.

1. Välj en fondförvaltare som du litar på

Det finns mer än 1 300 aktiefonder att välja bland i Sverige. Därför kan det kännas svårt att komma igång och spara pengar i fonder om du är nybörjare. Hur vet man vilka fonder som är bra?

Ett enkelt sätt att komma runt detta problem är att börja med att välja ett fondbolag med gott rykte och fin historik. Då riskerar du inte att placera dina pengar hos ett oseriöst företag som gör mer skada än nytta.

“Välj ett fondbolag med gott rykte och fin historik”

Lannebo har uppvisat en god riskjusterad avkastning sedan vi grundades för 20 år sedan. Finansiella rådgivare har i undersökningen Prospera Fund Advisors utsett oss till Sveriges främsta fondbolag fem år i rad. Dessutom har Lannebos aktieförvaltning högsta hållbarhetsbetyg, A+, från det globala initiativet UN PRI.

2. Fondspara i några få fonder

En fond innehåller många olika värdepapper. Till exempel innehåller aktiefonder i Sverige minst 16 olika aktier, men ofta betydligt fler. Du behöver därför inte särskilt många fonder för att få en god riskspridning i ditt sparande.

Väljer du en bred Sverigefond kan det räcka med att komplettera med en Europafond eller en Globalfond. Ibland räcker det att spara i en enda bred fond, som exempelvis vår Lannebo Mixfond.

En mer nischad fond som exempelvis Lannebo Teknik kan med fördel få sällskap av lite bredare fonder i fondportföljen.

3. Välj fonder med rätt risknivå

En av de stora fördelarna med att spara i fonder är att det är så lätt. Du slipper välja vilka aktier du ska investera i. Det är något som din fondförvaltare sköter åt dig. Däremot måste du själv avgöra vilken risknivå du ska ha i ditt fondsparande.

Alla investeringar medför en viss risk. Utan risk blir det ingen tillväxt. Samtidigt är det också en risk att ha pengarna liggandes på ett bankkonto eftersom de förlorar värde med tiden på grund av inflationen.

Är du långsiktig och har en sparhorisont på minst fem år väljer du med fördel aktiefonder. Behöver du pengarna inom tre till fem år kan företagsobligationsfonder eller en blandfond vara ett alternativ. På kortare sikt ger ofta en kort räntefond lagom risk.

4. Jämför den riskjusterade avkastningen

Ett sätt att hitta bra fonder att köpa är genom att jämföra den så kallade riskjusterade avkastningen. Med det menas vilken avkastning en fond haft historiskt sett jämfört med den risk som tagits. Ett bra mått att titta på är sharpekvoten – ju högre desto bättre. I Sharpekvoten ryms  det mesta av den information du behöver för att utvärdera en fond: hur utvecklingen varit, avgifterna och vilken risk fonden tagit.

“Ett bra mått att titta på är sharpekvoten – ju högre desto bättre”

Tänk på att Sharpekvoten skiljer sig mellan olika typer av fonder. Du bör därför jämföra sharpekvoten för fonder inom samma fondkategori. Till exempel svenska småbolagsfonder eller teknikfonder.

5. Fondavgifter ska vara motiverade

Ett generellt tips är att inte betala höga fondavgifter om inte förvaltningen levererar mervärde. Tyvärr brukar det ganska ofta sluta med att man slänger in handduken och väljer indexfonder framför aktivt förvaltade fonder. Då är det värt att komma ihåg att svenska aktivt förvaltade fonder i snitt haft en högre avkastning än indexfonderna de senaste 20 åren.

Vi på Lannebo har bara äkta aktivt förvaltade fonder eftersom vi vet att vi har den kunskap som krävs för att leverera en riskjusterad avkastning som är bättre än index. Vi bedriver även ett seriöst ägar- och hållbarhetsarbete i de bolag där vi är ägare. Därför kostar våra fonder generellt mer än indexfonder.

spara i fonder

6. Jämför utveckling istället för avgift

Det är inte sällan som tips och råd kring fondsparande leder till en jämförelse av fondavgifter istället för hur fonderna presterar. Men det viktigaste med investeringar är inte vad du betalar utan vad du får för avkastning.

“Tänk på att alla avkastningssiffror som du ser är efter att fondavgiften har dragits”

Du bör jämföra avkastning för att se vilken fond som lyckats bäst historiskt. Tänk på att alla avkastningssiffror som du ser är efter att fondavgiften har dragits.

7. Börja fondspara på ett investeringssparkonto

I de flesta fall är det bäst att placera pengar i fonder på ett investeringssparkonto (ISK). Det är en typ av konto som schablonbeskattas varje år. Skatten dras automatiskt i din deklaration. Du behöver därför inte betala någon skatt när du gör en vinst i samband med att du säljer dina fonder. Du kan lätt öppna ett investeringssparkonto gratis hos Lannebo.

En kapitalförsäkring (KF) är ett alternativ om du vill spara i fonder och kunna ange en förmånstagare. Även KF schablonbeskattas.

Om du tror att värdeutvecklingen kommer att vara lägre än statslåneräntan plus en procentenhet är det dock skattemässigt mer fördelaktigt med ett traditionellt fondkonto.

Läs mer: Skatt på fonder

8. Var långsiktig i ditt fondsparande

Att fondspara är ett långsiktigt projekt. Ibland går det snabbt på marknaden, men generellt sett behöver du ge dina fonder flera år på sig att utvecklas. Aktiefonder är lämpliga för ett fondsparande på minst fem år. Tack vare ränta på ränta-effekten brukar värdeökningen tillta ju längre tid du sparar.

Behöver du pengarna inom tre till fem år kan företagsobligationsfonder eller blandfonder vara ett bättre val. För en kortare sparhorisont än så finns korta räntefonder.

9. Det är normalt med oro på börsen

Ibland går börsen in i svagare perioder. Det är omöjligt att förutspå när det kommer att hända, men det är normalt att börsen backar då och då. Vissa år kan värdet på dina fonder minska ganska mycket. Inte sällan eldas oron på av rapporteringen i media.

Det är bra att inse att sådana svängningar är ett naturligt inslag i aktiemarknaden. Genom att förstå detta riskerar du inte att agera impulsivt och sälja av dina innehav i samband med börsoro. Det bästa rådet är ofta att bara fortsätta spara i fonder.

Men ligger du vaken om nätterna och oroar dig för ditt sparkapital har du sannolikt en för hög risk i din fondportfölj. Då kan en blandfond vara ett bättre val.

10. Försök inte tajma marknaden

Det kan vara lockande att försöka tajma marknaden i sitt fondsparande, att exempelvis sälja efter en lång uppgång och köpa igen när börsen backat ett tag. Gör inte det! Nästan alla försök att köpa eller sälja vid ”rätt” tillfälle misslyckas. Att överlista marknadens svängningar är något som inte ens professionella investerare brukar lyckas med.

11. Bottenfiska inte

Ett annat misstag som tyvärr är ganska vanligt är att försöka “göra kap” genom att köpa fonder som sjunkit mycket i värde. Forskningen visar dock att underpresterande fonder tenderar att fortsätta gå dåligt. Du riskerar med andra ord att kliva ombord på ett sjunkande skepp snarare än att köpa fonder till “extrapris”. Däremot kan du med fördel öka ditt månadssparande i bra fonder när de backar tillfälligt under svagare perioder på börsen.

12. Fundera på om hållbara fonder är viktigt för dig

Om du anser att hållbarhetsfrågor som till exempel miljö, klimat och mänskliga rättigheter är viktiga bör du helst inte spara i en indexfond. Dessa bedriver nämligen i regel inget aktivt arbete med de bolag som de äger.

Lannebos fondförvaltare har en aktiv dialog med de bolag som ingår i våra olika fonder. Det ger oss möjlighet att vara med och påverka företagen i rätt riktning med avseende på hållbarhet och ansvarstagande.

Läs mer: Lannebomodellen

13. Skaffa en sparbuffert

Det är klokt att ha en sparbuffert motsvarande en månadslön eller två på ett vanligt bankkonto med statlig insättningsgaranti vid sidan av ditt fondsparande. Med en sådan buffert kan du låta din fondportfölj vara i fred. Behöver du pengar för en oförutsedd utgift använder du din buffert och slipper sälja fonder.

När du inte behöver använda fonderna för att finansiera den typen av utgifter behöver du aldrig oroa dig för om värdet på dina fonder för tillfället svänger.

14. Sätt upp mål

Det är bra för motivationen att sätta upp mål med sitt fondsparande. Sparar du till insatsen för ett bolån, en ny bil, pensionen eller dina barnbarn?

Varför inte öppna flera ISK-konton med olika mål för varje? Hos Lannebo kan du ge varje investeringssparkonto ett eget namn så att du lättare kan hålla reda på dina sparmål.

15. Månadsspara i fonder

Det bästa sättet att spara i fonder på är genom att månadsspara. Om du sätter av en del av lönen varje månad i ett automatiskt fondsparande kommer det att göra underverk för ditt sparande.

Särskilt stor effekt blir det när börsen under vissa perioder går lite sämre. Då får du ännu mer fondandelar för dina pengar och kan vara med när börsen så småningom vänder upp igen.

Med Lannebo kan du lätt börja ett månadssparande i fonder genom autogiro. Då dras valfritt belopp från ditt lönekonto en gång i månaden, förslagsvis i samband med att du får lön.

en graf som illustrerar effekten av att spara i fonder varje månad

16. Balansera om fondportföljen

Hur ofta bör man se över sitt fondsparande? Det kan vara en god idé att se över sina innehav en gång om året.

Du kan till exempel sälja av lite av de fonder som gått bäst och köpa mer av dem som gått sämre under året. Därmed återställer du den fördelning mellan fonderna som du valde från början. Genom att balansera om fondportföljen ser du till att hålla risken i portföljen på en jämn nivå.

17. Handla både aktiefonder och räntefonder?

Om du vill ha en jämnare avkastning kan du blanda aktiefonder med räntefonder i portföljen, till exempel 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder.

Nackdelen är att den totala avkastningen på sikt troligtvis blir lägre. Ifall du vill sänka risken genom att blanda aktiefonder med räntefonder är vårt tips att välja en blandfond. I Lannebo Mixfond avgör förvaltarna den bästa fördelningen mellan aktier och räntebärande tillgångar beroende på marknadsklimatet.

18. Justera ned risken när du närmar dig ditt sparmål

När du börjar närma dig ditt mål med ditt fondsparande kan du gradvis minska andelen aktiefonder till fördel för räntefonder. På så sätt riskerar du inte att ditt sparkapital påverkas så mycket ifall börsen går in i en sämre period precis innan du tänkt sälja dina fonder.

19. Börja spara i fonder nu – vänta inte!

Du behöver inte vänta med att börja spara i fonder. Man brukar säga att den bästa dagen att starta ett sparande var i går, den näst bästa är i dag. När du sätter igång direkt ger du dina pengar tid på sig att ”jobba”. Ditt sparande kommer att växa snabbare jämfört med om du väntar tack vare ränta på ränta-effekten som uppstår med tiden.

Är du inte redo att spara särskilt mycket? Det gör inget! Att börja med att spara 100 kronor i månaden i fonder är en bra start. Eftersom det är gratis att köpa och sälja fonder spelar det ingen roll om du gör små insättningar. Du kan lätt öka sparandet senare när du känner att det finns utrymme för det.

  • Här hos Lannebo kan du spara i aktiefonder, blandfonder och räntefonder. Vi har levererat en god riskjusterad avkastning i 20 år. 
  • Anmäl dig för att börja spara i fonder hos Lannebo:

Bank-ID  Beställ blankett hem

Frågor och svar om att spara i fonder

Vilka fonder ska man köpa?

Köp fonder som motsvarar din riskvilja. Välj aktiefonder om du har en lång sparhorisont, annars är blandfonder, företagsobligationsfonder eller räntefonder bra val.

Hur många fonder ska man ha?

Har du en mycket bred fond kan det räcka med en enda men har du nischade fonder behöver du fler. De flesta fondportföljer har tillräckligt god riskspridning med 2-3 olika fonder.

Hur fungerar det att spara i fonder?

En fond innehåller ett stort antal aktier eller räntebärande tillgångar, eller både och. Du köper andelar i fonden och sedan är det fondens förvaltare som bestämmer hur pengarna ska fördelas mellan de olika innehaven.

Vilka är de bästa fonderna att spara i?

Vilka fonder som är bäst beror på vilken risk du vill ta, vilket i sin tur har att göra med tidsperspektivet i ditt fondsparande. Aktiefonder har historiskt varit bäst på lång sikt medan räntefonder är ett tryggare val på kort sikt.

Hur säkert är det att spara i fonder?

Det är säkert att spara i fonder eftersom fondkapitalet är separerat från fondbolagets pengar. Dessutom finns ett extra investerarskydd upp till 250 000 kronor.

Vilka risker finns vid fondsparande?

Den största risken med fondsparande är marknadsrisken, d.v.s. att marknaden utvecklas negativt under en viss period. Därför är det viktigt att välja en risknivå som matchar din sparhorisont.

Vilken skatt är det på fonder?

Om du har ditt fondsparande på ett investeringssparkonto betalar du ingen vinstskatt utan endast en årligt schablonskatt på hela ditt sparkapital. För 2021 är ISK-skatten 0,375 procent.

1447_20130608_3989

01 okt. 2021

Bolagscase Boliden: Kan grön koppar bli en framtida guldgruva?

Omställningen till förnybar energi i världen kräver koppar. Men hur får man fram råvaran på ett hållbart sätt? Robin Nestor som tillsammans med Martin Wallin förvaltar fonderna Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus har gått på djupet hos gruvbolaget Boliden.

Tobias-Philip-gata-liggande-zoom

30 sep. 2021

Premiär: Lannebo Fastighetsfond Select

I dag, den 30 september, lanseras Lannebo Fastighetsfond Select. En spetsig specialfond med fokus på de nordiska fastighetsbolagen.

pert

24 sep. 2021

Per Trygg: ”Kvalitet och tillväxt till rimligt pris”

Per Trygg är en av Sveriges mest framgångsrika småbolagsförvaltare det senaste decenniet. Vid årsskiftet tar han över ansvaret för Lannebo Småbolag.

Tobias-Philip-Träd-liggande-liten

21 sep. 2021

Så påverkas svenska fastighetsbolag av Evergrande i Kina

En ökad oro för en potentiell konkurs av den kinesiska fastighetsutvecklaren Evergrande har fått världens börser att vända nedåt. Särskilt stor var nedgången i fastighetssektorn. Så här ser Lannebos fastighetsförvaltare Philip Hallberg och Tobias Kaj på situationen.

Tobias-Philip-gata-liggande-zoom

31 aug. 2021

Lannebo lanserar fastighetsfond

De två topprankade fastighetsanalytikerna Tobias Kaj och Philip Hallberg ansluter till Lannebos förvaltarteam. I samband med rekryteringen lanserar Lannebo fonden Lannebo Fastighetsfond.

Kollage jury 1

26 aug. 2021

Vem blir Årets Sparprofil?

Vem har gjort den viktigaste insatsen för svenskarnas sparande i år? Det kommer Lannebo tillsammans med tidningen Affärsvärlden att ta reda på. I höst delas nämligen priset Årets Sparprofil ut för första gången.

SebastianKarin

17 aug. 2021

Lannebo först i Sverige med rörlig fondkurs

Den 7 september lanserar Lannebo som första svenska fondbolag en fond som tillämpar så kallad swing pricing. Syftet är att gynna långsiktiga sparare vid kraftiga svängningar på marknaden.

Göran Espelund och Anders Lannebo, grundare av Lannebo Fonder

10 aug. 2021

Lannebo passerar 90 miljarder

Lannebos sparare passerar ny drömgräns.

_DSC6079 1600x900

10 aug. 2021

Teknikfondernas innehav inom hållbarhet

Lannebos båda teknikfonder, Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag investerar utifrån sex utvalda fokusområden. Här ger förvaltarna exempel på innehav inom ett av dessa områden – hållbarhet.

_DSC3347 nyhet

04 aug. 2021

Fem stjärnor till Lannebo Norden Hållbar

Lannebo Norden Hållbara firar tre år med högsta betyg från Morningstar.

Digital kundträff

04 aug. 2021

Stark rapportperiod fick aktiemarknaden att lyfta i juli

Stockholmsbörsen fortsatte att stiga och samtliga Lannebos fonder steg under månaden. Läs förvaltarnas kommentarer till månaden som gått.

Namnlös design

03 aug. 2021

Podd: Mats Gustafsson om Lannebos ägarstyrningsarbete

Mats Gustafsson gästar Pareto Podcast.

Johan Hjertsson

28 juli 2021

“Lannebo ställer alltid upp”

Johan Hjertonsson, vd för investmentbolaget Latour, om vikten av att vara en aktiv ägare – och vad som gör samarbetet med Lannebo så framgångsrikt.

Solceller

21 juli 2021

Teknikdriven förändring

Då och då kommer det ett nytt tekniskt genombrott som förändrar spelplanen. Under 2000-talet är skiftet till förnybar energi ett sådant genombrott. Bolag inom förnybar energi befinner sig i dag i samma position som IT-bolagen gjorde i slutet av 1990-talet; med 30 års tillväxt framför sig, skriver seniorstrategen Elizabeth Mathiesen och chefsstrategen Thomas Thygesen från SEB.

Peter nyhet sajt

16 juli 2021

Optimistisk börs men oro för inflation

Det har varit en optimistisk stämning på de finansiella marknaderna under det första halvåret. Världens börser har fortsatt att stiga, räntorna har fortsatt att vara låga och det har funnits god tillgång på riskvilligt kapital. Den svenska börsen hör till de bäst presterande i världen i år, men även de andra nordiska marknaderna visar en tydligt positiv utveckling. 

Hållbarhet, FN, Lannebomodellen, Lannebo Fonder

13 juli 2021

Så bidrar Lannebo till FN:s globala mål

Den 25 september 2015 antogs FN:s 17 globala mål. Det är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världen någonsin enats om. Hur kan Lannebo som ett enskilt fondbolag bidra i det arbetet? Här berättar Maria Nordqvist om bakgrunden till fem av målen som prioriteras extra – och vad Lannebo hoppas kunna uppnå via bolagspåverkan.

Alfen bild

21 juni 2021

Bolagscase: Alfen – Kraftfull förändring

Hela världen pratar om elbilar och omställningen till grön energi. Ett bolag som står i centrum för utvecklingen i Europa är nederländska Alfen – ett bolag med expertis inom framtidens kanske främsta drivmedel, elektricitet.

_DSC6790 1600x900

11 juni 2021

Elefanterna i rummet

En handfull amerikanska teknikbolag har vuxit till dominanter i branschen. Frågan om bolagens dominerande ställning är central, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv. Lannebos teknikförvaltare Helen Broman och Johan Nilke ser bolagens hållbarhetsutmaningar som centrala för framtida värdeskapande.

Roland-Kasper-2

28 maj 2021

Bolagscase: Systemair – Ren luft ger ren vinst

Systemair har ren luft som grunden i sin affärsidé. Ändå har marknaden i dag svårt att bestämma sig för om bolagets verksamhet ska klassas som hållbar eller inte. Detta är något som EU:s nya taxonomi skulle kunna ändra på.

Office_Highres 1600x900

27 maj 2021

Svårt att vinna – lätt att förlora

Oddsen talar emot småsparare som bestämmer sig för att bli rika på aktier. Det visar forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

Ränta på ränta

27 maj 2021

Lannebo Komplett fusioneras med Lannebo Mixfond

I dag, den 27 maj, fusioneras Lannebo Komplett med Lannebo Mixfond. Det innebär att andelsägare i Lannebo Komplett efter fusionen får nya andelar i Lannebo Mixfond.

Framsida nyhet 1600x900

21 maj 2021

Ny teknik leder vägen

Teknisk utveckling är den kanske viktigaste komponenten i omställningen till en mer hållbar värld. ​​​I den senaste utgåvan av Lannebo Horisont tar vi därför ​sikte på tekniksektorn.

Mats Gustafsson, Lannebo

17 maj 2021

Bud på Adapteo positivt för Lannebo

Goldman Sachs la på måndagen ett bud på Adapteo där Lannebo är aktieägare. “Vi tycker att budet reflekterar värdet på bolaget", säger förvaltaren Mats Gustafsson.

Låg avgift på fonder

12 maj 2021

Trygg framtid

Sparande har i Sverige varit mer än en dygd, det har varit en del av den svenska folksjälen. Något som varit bra för landet och en trygghet för invånarna. Men när statliga incitament för långsiktigt sparande har försvunnit så står vi vid ett vägskäl. Vi har pratat med Göran Espelund, medgrundare, och Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om hur vi ska uppmuntra och säkerställa ett framtida sparande.

_Z7M7825 1600x900

04 maj 2021

Lannebo rekryterar Jessica Malmfors som ny vd

Jessica Malmfors tar över som vd för Lannebo. Hon kommer närmast från rollen som vd för Nordea Investment Management.

Lannebo Live liggande våren 2021

04 maj 2021

Lannebo Live: Webbsändningar i maj

Inflationsoro, svenska småbolag och en europeisk aktiemarknad på väg mot comeback. Missa inte Lannebos webbsändningar i maj.

PPM fonder

27 apr. 2021

Comeback för Europa

2020 var inget bra år för Europa i allmänhet – och Europafonder i synnerhet. Carsten Dehn och Ulrik Ellesgaard, det danska radarparet bakom fonden Lannebo Europa Småbolag, tror dock på en comeback för högkvalitativa europeiska småbolag under 2021.

_DSC6024 1104x736

15 apr. 2021

Bud på Sbanken jackpott för Lannebo

Lannebo som är fjärde största ägare i Sbanken ser positivt på det publika budet från DNB.

pert

30 mars 2021

Lannebo rekryterar förvaltaren Per Trygg

Lannebo rekryterar förvaltaren Per Trygg till småbolagsteamet.

44174388_2112768215401162_8181390194633605120_o

26 mars 2021

Lannebo ankarinvesterare i Finland för första gången

Sitowise har fått en stark start på sin börsresa. Lannebo var en av ankarinvesterarna vid noteringen.

Karin Haraldsson och Katarina Carlsson, Lannebo

19 mars 2021

Vad händer i räntefonder när räntan förändras?

Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach förvaltar Lannebos fyra räntefonder. Här förklarar de vad som händer i fonderna när marknadsräntorna stiger eller sjunker.

Kontor detaljer

16 mars 2021

Förändring av likviddag i räntefonder

Den 22 mars förändrar Lannebo inlösenprocessen för fonderna Lannebo High Yield, Lannebo Corporate Bond samt Lannebo Sustainable Corporate Bond.

Mats Gustafsson, Lannebo

16 mars 2021

Lannebos ställningstagande inför Castellums årsstämma

Lannebo avser att rösta för valberedningens förslag till styrelse i fastighetsbolaget Castellum. Lannebo röstar dock för att Per Berggren utses till styrelseordförande.

_Z7M4264-Förbättrat 1600x900

11 mars 2021

“Som aktiv förvaltare har man ett löfte att leva upp till”

Martin Wallin förvaltar fonderna Lannebo Sverige och Lannebo Sverige Plus. Vi satte oss ned för ett samtal om börsen, att marknadsföra fonder och hur det känns att sätta sig på tvären och göra tvärtemot marknaden.

Illustration-Lannebo-Stor-Stefan-Lindblad-Juni-2020

04 mars 2021

Teknikens värld

Lannebo Teknik har fyllt 20 år! Vi frågade de fem förvaltarna, från starten och fram till i dag, hur de upplevde perioden när de var ansvariga.

Vad tycker branschen om Lannebo

04 mars 2021

Vad tycker branschen om Lannebo?

Lagom till Lannebos 20-årsjubileum frågade vi fem näringslivs- och branschprofiler vad Lannebo har betytt för dem.

_DSC3347 nyhet

25 feb. 2021

Lannebo Sverige Hållbar väljs in av Garantum

Lannebo Sverige Hållbar var en av de bästa Sverigefonderna 2020. Nu väljer Garantum att ta in fonden i sitt utbud.

Lannebo Teknik, Ny Teknik Fond

25 feb. 2021

Lannebo sponsrar storsatsning på hållbara finansmarknader

Lannebo är med och sponsrar Sustainable Finance Lab, ett forskningscentrum som inom kort kommer att etableras hos Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Lannebo investerar i Desenio

25 feb. 2021

Lannebo ankarinvesterare i Desenios notering

E-handelsbolaget Desenio har fått en stark start på sin börsresa. Lannebo Småbolag är en av ankarinvesterarna vid noteringen.

Digital kundträff

05 feb. 2021

Lannebo Live: Livesända seminarier våren 2021

Hackerattacker, hållbarhetsbubblor och nordiska vinnaraktier. Missa inte Lannebos webssända kunskapsseminarier. Gratis och öppet för alla!

Martin Wallin 1600x900

04 feb. 2021

Så utvecklades Lannebos fonder i januari

Stora och oväntade kursrörelser i enskilda aktier präglade marknaden i januari. Ett svårnavigerat klimat med såväl bolagsrapporter som nya virusmutationer. Men flera av Lannebos fonder utvecklades väl.

Mats

03 feb. 2021

Lannebo accepterar höjt bud på Recipharm

Efter ett aktivt arbete från Lannebos sida för att höja budet på Recipharm har budgivaren EQT ökat det initiala budet med 1,2 miljarder kronor. ”Nu är nivån mer rimlig och vi avser att acceptera budet”, säger Mats Gustafsson, förvaltare och ägaransvarig på Lannebo.

Vattenfall 400x225

02 feb. 2021

Lannebo flaggar upp i NCC

Lannebos innehav i NCC nu över 5 procent av kapitalet.

Team räntefonder helsida

29 jan. 2021

Lannebo investerar i Nordens första obligation för hållbar omställning

Vid sidan av gröna obligationer håller en ny marknad för så kallade SLB-obligationer på att växa fram. Lannebo har under januari investerat i Nordens första SLB-obligation utgiven av norska Odfjell.

Peter Lagerlöf, Lannebo Makroutsikter

28 jan. 2021

Stark avslutning på ett dramatiskt år

Det blev ett av de märkligaste och mest dramatiska åren på de finansiella marknaderna på mycket länge. Trots den tragiska bakgrunden av coronapandemin, utvecklades världens börser starkt och 2020 blev ett år med ordentligt positiv avkastning på den svenska aktiemarknaden. 

vi-stodjer_vit-platta_rgb (1)

18 jan. 2021

Lannebo stödjer Barncancerfonden

Lannebo som bolag har ett flertal viktiga engagemang som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Från och med i år är vi även med och stödjer Barncancerfonden.

Per Bolund 1600x900

15 jan. 2021

Finansmarknadsminister Per Bolund om EU:s taxonomi: “Fondbolag som vågar tänka långsiktigt kan vara en del av lösningen”

Fondbolag som inte tar till sig taxonomin kan bli sittande med betydande risker i sina fonder. Det säger finansmarknadsminister Per Bolund i en intervju med Lannebo.

JohanClaes

13 jan. 2021

Lannebo MicroCap II fusioneras med Lannebo MicroCap

De två fonderna Lannebo Microcap och Lannebo Microcap II fusioneras. Från och med denna vecka blir andelsägare i Microcap II därmed andelsägare i Microcap istället.

Låg avgift på fonder

12 jan. 2021

EU:s nya taxonomi – 9 saker du bör känna till

Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, förklarar de viktigaste punkterna att förstå om den nya taxonomin.

Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf, Lannebo Fonder

07 jan. 2021

Privata Affärer listar Lannebo Sverige Hållbar som ny favoritfond

Lannebo Sverige Hållbar sticker ut som en av de bästa Sverigefonderna 2020. Något som nu uppmärksammas av Privata Affärer.

Framsida sajt2

15 dec. 2020

En ny spelplan för den finansiella marknaden

I senaste utgåvan av Lannebos hållbarhetsrapport går vi på djupet kring EU:s taxonomi. Vad får den för effekter för fonder, bolag och samhället i stort?