Spara i fonder

Långsiktigt sparande för trygghet och frihet.

Spara i fonder

Att spara i fonder är ett av de bästa sätten att bygga upp ett stort sparkapital på sikt. Börja med ett fondsparande hos Lannebo idag!

Här hos Lannebo kan du spara i aktiefonder, blandfonder och räntefonder. Vi har levererat en god riskjusterad avkastning i 20 år. 

Anmäl dig för att börja spara i fonder hos Lannebo:

Bank-ID  Beställ blankett hem

Spara i fonder – fem enkla steg

Att handla fonder är enkelt. Så här gör du för att börja fondspara hos Lannebo:

  1.     Öppna ett investeringssparkonto (ISK).
  2.     Koppla ditt bankkonto till ditt ISK med autogiro
  3.     Logga in på ditt konto. Välj en fond att spara i. Här hittar du alla våra fonder.
  4.     Fyll i vilket belopp du vill köpa för och bekräfta.
  5.     Nu är det klart! Normalt sett ser du ditt nya fondinnehav inom en bankdag.

Lannebo har framgångsrikt förvaltat fonder med fokus på långsiktighet, självständighet och riskmedvetenhet  i 20 år. Vi erbjuder endast fonder inom områden där vi besitter en hög förvaltarkompetens. När du väljer att investera i Lannebos fonder får du aktiva, engagerade förvaltare som gör sitt yttersta för att skapa den bästa möjliga avkastningen med hänsyn tagen till risk.. Lannebos fonder är hållbara – inte bara med avseende på miljö och klimat utan även på varje portföljbolags affärsmodell och företagsledning.

19 tips för att lyckas med ditt fondsparande

Det är lättare än vad många tror att framgångsrikt spara i fonder . 100 kronor idag kan bli värda flera tusen kronor i framtiden. Tiden är spararens bästa vän, som Lannebos grundare Anders Lannebo brukar säga.  Med ett månadssparande blir det ännu enklare att nå dina mål.

Vi har sammanställt 19 tips för hur du lyckas bäst med att spara i fonder – oavsett om du är nybörjare eller  har ett fondsparande sedan tidigare.

1. Välj en fondförvaltare som du litar på

Det finns mer än 1300 aktiefonder att välja bland i Sverige. Därför kan det kännas svårt att komma igång och spara pengar i fonder om du är nybörjare. Hur vet man vilka fonder som är bra?

Ett enkelt sätt att komma runt detta problem är att börja med att välja ett fondbolag med gott rykte och fin historik. Då riskerar du inte att placera dina pengar hos ett oseriöst företag som gör mer skada än nytta.

Lannebo har uppvisat en god riskjusterad avkastning sedan vi grundades för 20 år sedan. Finansiella rådgivare har i undersökningen Prospera Fund Advisors utsett oss till Sveriges främsta fondbolag fem år i rad. Dessutom har Lannebos aktieförvaltning högsta hållbarhetsbetyg, A+, från det globala initiativet UN PRI.

2. Fondspara i några få fonder

En fond innehåller många olika värdepapper. Till exempel innehåller aktiefonder i Sverige minst 16 olika aktier, men ofta betydligt fler. Du behöver därför inte särskilt många fonder för att få en god riskspridning i ditt sparande.

Väljer du en bred Sverigefond kan det räcka med att komplettera med en Europafond eller en Globalfond. Ibland räcker det att spara i en enda bred fond, som exempelvis vår Lannebo Mixfond.

En mer nischad fond som exempelvis Lannebo Teknik kan med fördel få sällskap av lite bredare fonder i fondportföljen.

3. Välj fonder med rätt risknivå

En av de stora fördelarna med att spara i fonder är att det är så lätt. Du slipper välja vilka aktier du ska investera i. Det är något som din fondförvaltare sköter åt dig. Däremot måste du själv avgöra vilken risknivå du ska ha i ditt fondsparande.

Alla investeringar medför en viss risk. Utan risk blir det ingen tillväxt. Samtidigt är det också en risk att ha pengarna liggandes på ett bankkonto eftersom de förlorar värde med tiden på grund av inflationen.

Är du långsiktig och har en sparhorisont på minst fem år väljer du med fördel aktiefonder. Behöver du pengarna inom tre till fem år kan företagsobligationer eller en blandfond vara ett alternativ. På kortare sikt ger ofta en kort räntefond lagom risk.

4. Jämför den riskjusterade avkastningen

Ett sätt att hitta bra fonder att köpa är genom att jämföra den så kallade riskjusterade avkastningen. Med det menas vilken avkastning en fond haft historiskt sett jämfört med den risk som tagits. Ett bra mått att titta på är Sharpekvoten – ju högre desto bättre. I Sharpekvoten ryms  det mesta av den information du behöver för att utvärdera en fond: hur utvecklingen varit, avgifterna och vilken risk fonden tagit..

Tänk på att Sharpekvoten skiljer sig mellan olika typer av fonder. Du bör därför jämföra sharpekvoten för fonder inom samma fondkategori. Till exempel svenska småbolagsfonder eller teknikfonder.

5. Fondavgifter ska vara motiverade

Ett generellt tips är att inte betala höga fondavgifter om inte förvaltningen levererar mervärde.. Tyvärr brukar det ganska ofta sluta med att man slänger in handduken och väljer indexfonder framför aktivt förvaltade fonder. Då är det värt att komma ihåg att svenska aktivt förvaltade fonder i snitt haft en högre avkastning än indexfonderna de senaste 20 åren

Vi på Lannebo har bara äkta aktivt förvaltade fonder eftersom vi vet att vi har den kunskap som krävs för att leverera en riskjusterad avkastning som är bättre än index. Vi bedriver även ett seriöst ägar- och hållbarhetsarbete i de bolag där vi är ägare. Därför kostar våra fonder generellt mer än indexfonder.

spara i fonder

6. Jämför utveckling istället för avgift

Det är inte sällan som tips och råd kring fondsparande leder till en jämförelse av fondavgifter istället för hur fonderna presterar. Men det viktigaste med investeringar är inte vad du betalar utan vad du får för avkastning.

Du bör jämföra avkastning för att se vilken fond som lyckats bäst historiskt. Tänk på att alla avkastningssiffror som du ser är efter att fondavgiften har dragits.

7. Börja fondspara på ett investeringssparkonto

I de flesta fall är det bäst att placera pengar i fonder på ett investeringssparkonto (ISK). Det är en typ av konto som schablonbeskattas varje år. Skatten dras automatiskt i din deklaration. Du behöver därför inte betala någon skatt när du gör en vinst i samband med att du säljer dina fonder. Du kan lätt öppna ett investeringssparkonto gratis hos Lannebo.

En kapitalförsäkring (KF) är ett alternativ om du vill spara i fonder och kunna ange en förmånstagare. Även KF schablonbeskattas.

Om du tror att värdeutvecklingen kommer att vara lägre än statslåneräntan plus en procentenhet är det dock skattemässigt mer fördelaktigt med ett traditionellt fondkonto.

8. Var långsiktig i ditt fondsparande

Att fondspara är ett långsiktigt projekt. Ibland går det snabbt på marknaden, men generellt sett behöver du ge dina fonder flera år på sig att utvecklas. Aktiefonder är lämpliga för ett fondsparande på minst fem år. Tack vare ränta på ränta-effekten brukar värdeökningen tillta ju längre tid du sparar.

Behöver du pengarna inom tre till fem år kan företagsobligationsfonder eller blandfonder vara ett bättre val. För enkortare sparhorisont än så finns korta räntefonder.

9. Det är normalt med oro på börsen

Ibland går börsen in i  svagare perioder. Det är omöjligt att förutspå när det kommer att hända, men det är normalt att börsen backar då och då. Vissa år kan värdet på dina fonder minska ganska mycket. Inte sällan eldas oron på av rapporteringen i media.

Det är bra att inse att sådana svängningar är ett naturligt inslag i aktiemarknaden. Genom att förstå detta riskerar du inte att agera impulsivt och sälja av dina innehav i samband med börsoro. Det bästa rådet är ofta att bara fortsätta spara i fonder.

Men ligger du vaken om nätterna och oroar dig för ditt sparkapital har du sannolikt en för hög risk i din fondportfölj. Då kan en blandfond vara ett bättre val.

10. Försök inte tajma marknaden

Det kan vara lockande att försöka tajma marknaden i sitt fondsparande, att exempelvis sälja efter en lång uppgång och köpa igen när börsen backat ett tag. Gör inte det! Nästan alla försök att köpa eller sälja vid ”rätt” tillfälle misslyckas. Att överlista marknadens svängningar är något som inte ens professionella investerare brukar lyckas med.

11. Bottenfiska inte

Ett annat misstag som tyvärr är ganska vanligt är att försöka “göra kap” genom att köpa fonder som sjunkit mycket i värde. Forskningen visar dock att underpresterande fonder tenderar att fortsätta gå dåligt. Du riskerar med andra ord att kliva ombord på ett sjunkande skepp snarare än att köpa fonder till “extrapris”. Däremot kan du med fördel öka ditt månadssparande i bra fonder när de backar tillfälligt under svagare perioder på börsen.

12. Fundera på om hållbara fonder är viktigt för dig

Om du anser att hållbarhetsfrågor som till exempel miljö, klimat och mänskliga rättigheter är viktiga bör du helst inte spara i en indexfond. Dessa bedriver nämligeni regel inget aktivt arbete med de bolag som de äger.

Lannebos fondförvaltare har en aktiv dialog med de bolag som ingår i våra olika fonder. Det ger oss möjlighet att vara med och påverka företagen i rätt riktning med avseende på hållbarhet och ansvarstagande.

13. Skaffa en sparbuffert

Det är klokt att ha en sparbuffert motsvarande en månadslön eller två på ett vanligt bankkonto med statlig insättningsgaranti vid sidan av ditt fondsparande. Med en sådan buffert kan du låta din fondportfölj vara i fred. Behöver du pengar för en oförutsedd utgift använder du din buffert och slipper sälja fonder.

När du inte behöver använda fonderna för att finansiera den typen av utgifter behöver du aldrig oroa dig för om värdet på dina fonder för tillfället svänger.

14. Sätt upp mål

Det är bra för motivationen att sätta upp mål med sitt fondsparande. Sparar du till insatsen för ett bolån, en ny bil, pensionen eller dina barnbarn?

Varför inte öppna flera ISK-konton med olika mål för varje? Hos Lannebo kan du ge varje investeringssparkonto ett eget namn så att du lättare kan hålla reda på dina sparmål.

15. Månadsspara i fonder

Det bästa sättet att spara i fonder på är genom att månadsspara. Om du sätter av en del av lönen varje månad i ett automatiskt fondsparande kommer det att göra underverk för ditt sparande.

Särskilt stor effekt blir det när börsen under vissa perioder går lite sämre. Då får du ännu mer fondandelar för dina pengar och kan vara med när börsen så småningom vänder upp igen.

Med Lannebo kan du lätt börja ett månadssparande i fonder genom autogiro. Då dras valfritt belopp från ditt lönekonto en gång i månaden, förslagsvis i samband med att du får lön..

16. Balansera om fondportföljen

Hur ofta bör man se över sitt fondsparande? Det kan vara en god idé att se över sina innehav en gång om året.

Du kan till exempel sälja av lite av de fonder som gått bäst och köpa mer av dem som gått sämre under året. Därmed återställer du den fördelning mellan fonderna som du valde från början. Genom att balansera om fondportföljen ser du till att hålla risken i portföljen på en jämn nivå.

17. Handla både aktiefonder och räntefonder?

Om du vill ha en jämnare avkastning kan du blanda aktiefonder med räntefonder i portföljen, till exempel 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder.

Nackdelen är att den totala avkastningen på sikt troligtvis blir lägre. Ifall du vill sänka risken genom att blanda aktiefonder med räntefonder är vårt tips att välja en blandfond. I Lannebo Mixfond avgör förvaltarna den bästa fördelningen mellan aktier och räntebärande tillgångar beroende på marknadsklimatet.

18. Justera ner risken när du närmar dig ditt sparmål

När du börjar närma dig ditt mål med ditt fondsparande kan du gradvis minska andelen aktiefonder till fördel för räntefonder. På så sätt riskerar du inte att ditt sparkapital påverkas så mycket ifall börsen går in i en sämre period precis innan du tänkt sälja dina fonder.

19. Börja spara i fonder nu – vänta inte!

Du behöver inte vänta med att börja spara i fonder. Man brukar säga att den bästa dagen att starta ett sparande var i går, den näst bästa är i dag.. När du sätter igång direkt ger du dina pengar tid på sig att ”jobba”. Ditt sparande kommer att växa snabbare jämfört med om du väntar tack vare ränta på ränta-effeken som uppstår med tiden.

Är du inte redo att spara särskilt mycket? Det gör inget! Att börja med att spara 100 kronor i månaden i fonder är en bra start. Eftersom det är gratis att köpa och sälja fonder spelar det ingen roll om du gör små insättningar. Du kan lätt öka sparandet senare när du känner att det finns utrymme för det.

Börja spara i fonder – öppna konto

Frågor och svar om att spara i fonder

Vilka fonder ska man köpa?

Köp fonder som motsvarar din riskvilja. Välj aktiefonder om du har en lång sparhorisont, annars är blandfonder, företagsobligationsfonder eller räntefonder bra val.

Hur många fonder ska man ha?

Har du en mycket bred fond kan det räcka med en enda men har du nischade fonder behöver du fler. De flesta fondportföljer har tillräckligt god riskspridning med 2 – 3 olika fonder.

Hur fungerar det att spara i fonder?

En fond innehåller ett stort antal aktier eller räntebärande tillgångar, eller både och. Du köper andelar i fonden och sedan är det fondens förvaltare som bestämmer hur pengarna ska fördelas mellan de olika innehaven.

Vilka är de bästa fonderna att spara i?

Vilka fonder som är bäst beror på vilken risk du vill ta, vilket i sin tur har att göra med tidsperspektivet i ditt fondsparande. Aktiefonder har historiskt varit bäst på lång sikt medan räntefonder är ett tryggare val på kort sikt.

Hur säkert är det att spara i fonder?

Det är säkert att spara i fonder eftersom fondkapitalet är separerat från fondbolagets pengar. Dessutom finns ett extra investerarskydd upp till 250 000 kronor.

Vilka risker finns vid fondsparande?

Den största risken med fondsparande är marknadsrisken, d.v.s. att marknaden utvecklas negativt under en viss period. Därför är det viktigt att välja en risknivå som matchar din sparhorisont.

Vilken skatt är det på fonder?

Om du har ditt fondsparande på ett investeringssparkonto betalar du ingen vinstskatt utan endast en årligt schablonskatt på hela ditt sparkapital. För 2021 är ISK-skatten 0,375 procent.

Tunnel 2400x1350

02 dec. 2020

Aktier eller fonder – hur hittar man rätt sparform?

Med dagens teknik finns goda möjligheter för den enskilde att bygga upp ett diversifierat sparande i värdepapper från hela världen. Men vad ska man spara i, fonder eller aktier? Här går vi igenom hur de två sparformerna skiljer sig, och vad som är bra att veta när man väljer ett sparande.

Lannebo Live liggande december

30 nov. 2020

Lannebo Live: Webbsända seminarium under december

Missa inte våra webbsända seminarium under december. Gratis och öppet för alla!

Martin close up office

26 nov. 2020

Lägsta möjliga skatt för ISK-konton även 2021

Nu står det klart att skattenivån för ISK blir oförändrad 2021. ISK är en allt mer populär sparform, inte minst för Lannebos fondsparare.

Johan Ståhl nyhetsbild 3

26 nov. 2020

Lannebo stödjer Castellums bud på Entra: “Höjer kvalitén”

Lannebo stödjer Castellums bud på norska Entra. "Vi är långsiktiga ägare i Castellum och anser att detta förvärv på sikt ytterligare skulle höja kvalitén i Castellums fastighetsportfölj", säger Johan Ståhl, förvaltare av Lannebo Småbolag. 

Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf, Lannebo

24 nov. 2020

Länsförsäkringar rekommenderar Lannebo Sverige Hållbar

Aktiefonden Lannebo Sverige Hållbar har haft ett starkt år. Fondens investeringar i bolag som bidrar till en friskare och mer hållbar värld har betalat sig för spararna. Nu väljer Länsförsäkringar in fonden i sitt rekommenderade utbud.

Lannebo Norden Hållbar

17 nov. 2020

Premiär: Lannebo Norden Hållbar

Lannebos framgångsrika Nordenfond Nordic Equities, byter skepnad. Från och med november i år heter fonden Lannebo Norden Hållbar.

Kollage 5

09 nov. 2020

Corona-vaccin får börsen att stiga: Så agerar Lannebos förvaltare

Positiva nyheter om ett möjligt coronavaccin har fått börserna runt om i världen att stiga kraftigt.

_DSC6790 1600x900

09 nov. 2020

Succéår för Lannebos nystartade teknikfond

Ett år har gått sedan starten av Lannebo Teknik Småbolag. Resultatet? En uppgång på 29,7 procent mitt i en global pandemi. ”Våra fondsparare har haft ett bra första år och möjligheterna ser fortfarande goda ut, kanske till och med bättre än när vi startade ”, säger Johan Nilke.

Göran 1600x900

25 okt. 2020

Indexhotet

Göran Espelund – styrelseordförande och medgrundare på Lannebo – om passiva ägares ointresse av att ta ägaransvar och varför det är direkt skadligt. Både för samhället och den enskilda fondspararen.

Lannebo Live liggande

23 okt. 2020

Lannebo Live: Webbsända seminarium hösten 2020

Missa inte höstens webbsända seminarium med Lannebo. Gratis och öppet för alla!

Lotta 1600x900

21 okt. 2020

Charlotta Faxén: “För mig är det viktigt att tänka självständigt och bilda mig en egen uppfattning.”

Missa inte det senaste avsnittet av Penserpodden med Lannebos Charlotta Faxén. Ämnen som berörs är aktiv förvaltning, bestående beteendeförändringar efter corona, bolagsexempel och värderingsskillnader.

Maria halvkropp svartvit 1600x900

20 okt. 2020

Maria Nordqvist: “Det är inte en moralisk hatt vi tar på oss”

Därför väljer Lannebo bort att investera i spel, tobak och alkohol. Samhällskonsekvenserna är inte förenliga med våra värderingar.

Anders sajt

13 okt. 2020

Anders Lannebo: “Kvalitet i allt vi gör”

Intervju med grundaren Anders Lannebo om starten för 20 år sedan, framgångarna och en vinnande kultur.

Maria.Nordqvist

29 sep. 2020

Så arbetar Lannebo för en mer hållbar framtid

Premiär! Lannebos hållbarhetsrapport för hösten 2020. Ta del av hur Lannebo med ansvarsfulla investeringar och aktivt ägande arbetar för en mer hållbar framtid.

Mats

25 sep. 2020

Lannebo accepterar höjt bud på HiQ

Lannebo, som är största ägare i HiQ, avser att acceptera Tritons bud på bolaget. ”Höjningen av budet innebär att det ligger på en nivå som är rimlig och som gagnar våra andelsägare”, säger Mats Gustafssson, ägaransvarig på Lannebo.

_DSC3347-nyhet-rgb

23 sep. 2020

Nystart för världen

Hur kommer världen att förändras de kommande 20 åren? När toppförvaltarna Charlotta Faxén och Peter Lagerlöf siar om utvecklingen post-corona blir prognosen allt positivare, ju mer tid som går.

Alfen

17 sep. 2020

Elbilsvinnare vid sidan om Tesla

Att bilar i framtiden främst kommer att drivas av elektricitet är en självklarhet. Men hur kan man som investerare få exponering mot trenden utan att köpa in sig i ett extremvärderat Tesla? Lannebos förvaltare Carsten Dehn och Helen Broman tipsar om hur de själva tänker.

_DSC8571 rgb

16 sep. 2020

Soffliggaren som försvarar PPM

För 20 år sedan valde Göran Espelund att placera sin premiepension i tre Lannebofonder. Sedan dess har han legat still. "Jag har legat i en förhållandevis dyr men väldigt lönsam soffa", säger Göran Espelund.

08 sep. 2020

Lannebo Teknik får 5 stjärnor i betyg

Lannebo Teknik får högsta totalbetyg - fem stjärnor - av analyshuset Morningstar. Högre avkastning och lägre risk jämfört med snittet gör att fonden rankas i det absoluta toppskiktet.

Peter Lagerlöf, Lannebo

08 sep. 2020

Peter Lagerlöf: Börs- och konjunkturläget 2020

Hur ser läget ut för världsekonomin? Kan den snabba återhämtningen efter coronavåren att fortsätta? Lannebos Peter Lagerlöf ger en inblick i det makroekonomiska läget just nu.

Karin Haraldsson och Katarina Carlsson, Lannebo

04 sep. 2020

Lannebos nya gröna obligationsfond nu tillgänglig hos Avanza och Nordnet

Den gröna obligationsfonden Lannebo Sustainable Corporate Bond finns nu tillgänglig även för sparare som inte är direktkunder hos Lannebo.

barnspar

31 aug. 2020

Spara till barn: 6 saker att tänka på

Många vill spara till barnen, men hur gör man det egentligen på bästa sätt?

Mats Gustafsson förvaltare ägaransvarig Lannebo

26 aug. 2020

Lannebo utvärderar bud på HiQ

Lannebo Småbolag som är största ägare i HiQ utvärderar publikt bud från Triton. "Budprocessen är fortfarande i sin linda", säger Mats Gustafsson, ägaransvarig på Lannebo.

Maria.Nordqvist

21 aug. 2020

Lannebo får högsta hållbarhetsbetyg A+

Lannebo får högsta betyg av PRI, världens ledande organisation inom hållbara investeringar. ”Det här är en verklig kvalitetsstämpel som visar att vårt hållbarhetsarbete gör skillnad på riktigt”, säger Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo.

lannebo-newsite

12 aug. 2020

Vi förnyar vår webbplats

Lannebos hemsida uppdateras och får ett delvis förnyat utseende. Detta påverkar inte dina sidor, innehav eller fonder.

Helen Broman, Lannebo

05 aug. 2020

Helen Broman: Så väljer jag fonder

Förvaltaren Helen Broman om att välja fonder

05 aug. 2020

Lannebo – 20 år av värdeskapande

Lannebos allra viktigaste insats har varit att få fler att spara, skriver Lannebos vd Martin Öqvist

Digital kundträff 3 sep 1600x900

16 juli 2020

Digital sparträff med Lannebos förvaltare

Det har varit ett turbulent börsår så här långt. Vad tror Lannebos förvaltare om marknaden framöver? Anmäl dig till vår digitala sparträff den 3 september.

Peter Lagerlöf, Lannebo

15 juli 2020

Bottenlös pessimism men kraftiga återhämtningar

Peter Lagerlöf summerar det dramatiska första halvåret på världens finansiella marknader.

03 juli 2020

Intervju: Motvind får teknikfonder att flyga

Förvaltarna Helen Broman och Johan Nilke om första halvåret 2020

Karin Haraldsson och Katarina Carlsson, Lannebo

02 juli 2020

Lannebo investerar för att bekämpa coronapandemin

Lannebos gröna obligationsfond investerar i obligation från Världsbanken

Lannebo Sverige, Aktiefond

30 juni 2020

Fondsparande: Hur placerar man en miljon?

Ibland uppstår situationer i livet då man har en större summa pengar som behöver placeras. Det kan till exempel handla om ett arv eller en bostadsförsäljning.

lu-zee-1uDMf7NXSew-unsplash

26 juni 2020

Långsiktigt sparande – 5 saker att tänka på

Så bör du tänka kring långsiktigt sparande.

kseniia-shikhova-sV2RWgLnjZQ-unsplash

12 juni 2020

Halvdag räntefonder 18 juni

Räntemarknaden stänger klockan 12.00 torsdagen den 18 juni och våra räntefonder har därför bryttid 11.55. Övriga fonder handlas som vanligt fram till 15:55 och kontoret är öppet till 17:00.

Kollage 5

05 juni 2020

Coronalättnader fick marknaden att jubla – Stark utveckling för Lannebos fonder i maj

Efter den kraftiga återhämtningen i april fortsatte världens börser upp även i maj. Det satte spår även för Lannebos sparare som fick se flera fonder stiga kraftigt under månaden.

Karin Haraldsson och Katarina Carlsson, Lannebo

03 juni 2020

Ytterligare återhämtning på kreditmarknaden

Företagsobligationsmarknaden fortsätter att återhämta sig sedan raset i mars. Lannebos ränteförvaltare Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach Carlsson berättar vad som har hänt de senaste månaderna.

_DSC6024 1104x736

27 maj 2020

Lannebo Sverige Hållbar väljs in av Länsförsäkringar

Länsförsäkringar väljer att ta in fonden Lannebo Sverige Hållbar i sitt utbud. Det innebär att pensionsspararna nu får möjligheten att spara i ett hållbart, aktivt fondalternativ.

Lannebo fonder, investeringsstrategi

20 maj 2020

Investeringsstrategi: Ska man satsa på värde eller tillväxt?

De två mest etablerade strategierna på aktiemarknaden är värdeinvestering och tillväxtinvestering. Vad skiljer dem åt och vilken är egentligen bäst?

Vattenfall 400x225

07 maj 2020

Börsrekyl fick fonder att rusa

Pessimism byttes mot optimism på finansmarknaderna i april. Se hur det gick för Lannebos fonder under månaden.

Digital kundträff nr 2

16 apr. 2020

Digitala sparträffar med Lannebos förvaltare

Anmäl dig till Lannebos sparträff den 13 maj samt se tidigare sändning i efterhand.

_DSC6024 1104x736

14 apr. 2020

Faxén om AstraZeneca: ”Unikt med så positiva resultat”

Läkemedelsbolaget AstraZeneca är ett av de största innehaven i flera av Lannebos fonder. Under påsken kom bolaget med mycket positiva besked gällande läkemedel mot lungcancer.

07 apr. 2020

Lannebo Teknik på plus för året

Tekniksektorn har stått stark genom coronakrisen. Trots kraftiga börsfall och analkande lågkonjunktur noterar fonden Lannebo Teknik nu en uppgång under året.

_DSC6175 1104x736

07 apr. 2020

Charlotta Faxén: ”Positivt att vi valt bort oljesektorn”

Bolag inom sektorer som fossila bränslen, tobak och alkohol finns inte i Lannebos fonder. En strategi som visat sig gynnsam under året, inte minst för fonden Lannebo Sverige Hållbar.

Karin ftg-obligationer

03 apr. 2020

Analyschefen: ”Dags att köpa företagsobligationer”

Morningstars analyschef Jonas Lindmark ser ett köpläge i företagsobligationsfonder efter nedgången i mars. "Förräntningstakten har ökat kraftigt", konstaterar Lannebos Karin Haraldsson.

Team Småbolag helsida

01 apr. 2020

Webbseminarium med Lannebo Småbolag

Under onsdagen höll Lannebo det fjärde webbmötet med uppdateringar om marknaden. Här kan du lyssna i efterhand på mötet med Hjalmar Ek och Johan Ståhl, förvaltare av fonden Lannebo Småbolag.

deglee-degi-wQImoykAwGs-unsplash

01 apr. 2020

Lannebo utökar exkludering av kontroversiella branscher

Samtliga Lannebos fonder har per april 2020 infört exkluderingskriterier. Inga fonder äger, eller kommer att äga, bolag verksamma inom fossila bränslen, alkohol, pornografi, spel, tobak eller vapen.

Maria Nordqvist, Lannebo Hållbarhetsansvarig

01 apr. 2020

Därför lämnar Lannebo vissa branscher helt

Från och med nu kommer Lannebo inte investera i kontroversiella branscher som spel och tobak. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, förklarar varför detta är ett viktigt steg i Lannebos hållbarhetsarbete.

Tekniksprånget med Johan Nilke

30 mars 2020

Nilke: ”Techbolagen klarar sig relativt väl”

Kan coronakrisen bana väg för en digitaliseringsvåg hos företagen? Se Johan Nilke, förvaltare av Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag, i intervju om marknadsläget och möjligheterna framåt.

Johan Ståhl

27 mars 2020

Johan Ståhl: ”Vi står inte i vägen för utdelningsstopp”

Allt fler börsbolag väljer att skjuta upp eller ställa in sina aktieutdelningar. Johan Ståhl, förvaltare av Lannebo Småbolag ser det inte som ett problem. ”Det är bra att bolagen tar ansvar”, säger han.

Göran 3

26 mars 2020

Intervju: ”Smartare än index”

Lannebos styrelseordförande Göran Espelund om varför aktiv förvaltning presterar bättre än indexfonder. Här är den avslöjande statistiken.

24 mars 2020

Samtliga Lannebos fonder öppnar för handel

Samtliga fonder som i fredags stängde för handel har åter öppnats. Alla Lannebos fonder går nu att köpa och sälja som vanligt.