Spara i fonder

Att spara i fonder är ett av de bästa sätten att bygga upp ett stort sparkapital på sikt. Börja med ett fondsparande hos Lannebo i dag!

Spara i fonder

Spara i fonder – fem enkla steg

Att handla fonder är enkelt. Så här gör du för att börja fondspara hos Lannebo:

  1. Öppna ett investeringssparkonto (ISK).
  2. Koppla ditt bankkonto till ditt ISK med autogiro
  3. Logga in på ditt konto. Välj en fond att spara i. Här hittar du alla våra fonder.
  4. Fyll i vilket belopp du vill köpa för och bekräfta.
  5. Nu är det klart! Normalt sett ser du ditt nya fondinnehav inom en bankdag.

Lannebo har framgångsrikt förvaltat fonder med fokus på långsiktighet, självständighet och riskmedvetenhet  i över 20 år. Vi erbjuder endast fonder inom områden där vi besitter en hög förvaltarkompetens. När du väljer att investera i Lannebos fonder får du aktiva, engagerade förvaltare som gör sitt yttersta för att skapa den bästa möjliga avkastningen med hänsyn tagen till risk. Lannebos fonder är hållbara – inte bara med avseende på miljö och klimat utan även på varje portföljbolags affärsmodell och företagsledning.

19 tips för att lyckas med ditt fondsparande

Det är lättare än vad många tror att framgångsrikt spara i fonder. 100 kronor i dag kan bli värda många tusen kronor i framtiden. Tiden är spararens bästa vän, som Lannebos grundare Anders Lannebo brukar säga. Med ett månadssparande blir det ännu enklare att nå dina mål.

“Tiden är spararens bästa vän!”

Vi har sammanställt 19 tips för hur du lyckas bäst med att spara i fonder – oavsett om du är nybörjare eller  har ett fondsparande sedan tidigare.

1. Välj en fondförvaltare som du litar på

Det finns mer än 1 300 aktiefonder att välja bland i Sverige. Därför kan det kännas svårt att komma igång och spara pengar i fonder om du är nybörjare. Hur vet man vilka fonder som är bra?

Ett enkelt sätt att komma runt detta problem är att börja med att välja ett fondbolag med gott rykte och fin historik. Då riskerar du inte att placera dina pengar hos ett oseriöst företag som gör mer skada än nytta.

“Välj ett fondbolag med gott rykte och fin historik”

Lannebo har uppvisat en god riskjusterad avkastning sedan vi grundades för 20 år sedan. Finansiella rådgivare har i undersökningen Prospera Fund Advisors utsett oss till Sveriges främsta fondbolag fem år i rad. Dessutom har Lannebos aktieförvaltning högsta hållbarhetsbetyg, A+, från det globala initiativet UN PRI.

2. Fondspara i några få fonder

En fond innehåller många olika värdepapper. Till exempel innehåller aktiefonder i Sverige minst 16 olika aktier, men ofta betydligt fler. Du behöver därför inte särskilt många fonder för att få en god riskspridning i ditt sparande.

Väljer du en bred Sverigefond kan det räcka med att komplettera med en Europafond eller en Globalfond. Ibland räcker det att spara i en enda bred fond, som exempelvis vår Lannebo Mixfond.

En mer nischad fond som exempelvis Lannebo Teknik kan med fördel få sällskap av lite bredare fonder i fondportföljen.

3. Välj fonder med rätt risknivå

En av de stora fördelarna med att spara i fonder är att det är så lätt. Du slipper välja vilka aktier du ska investera i. Det är något som din fondförvaltare sköter åt dig. Däremot måste du själv avgöra vilken risknivå du ska ha i ditt fondsparande.

Alla investeringar medför en viss risk. Utan risk blir det ingen tillväxt. Samtidigt är det också en risk att ha pengarna liggandes på ett bankkonto eftersom de förlorar värde med tiden på grund av inflationen.

Är du långsiktig och har en sparhorisont på minst fem år väljer du med fördel aktiefonder. Behöver du pengarna inom tre till fem år kan företagsobligationsfonder eller en blandfond vara ett alternativ. På kortare sikt ger ofta en kort räntefond lagom risk.

4. Jämför den riskjusterade avkastningen

Ett sätt att hitta bra fonder att köpa är genom att jämföra den så kallade riskjusterade avkastningen. Med det menas vilken avkastning en fond haft historiskt sett jämfört med den risk som tagits. Ett bra mått att titta på är sharpekvoten – ju högre desto bättre. I Sharpekvoten ryms det mesta av den information du behöver för att utvärdera en fond: hur utvecklingen varit, avgifterna och vilken risk fonden tagit.

“Ett bra mått att titta på är sharpekvoten – ju högre desto bättre”

Tänk på att Sharpekvoten skiljer sig mellan olika typer av fonder. Du bör därför jämföra sharpekvoten för fonder inom samma fondkategori. Till exempel svenska småbolagsfonder eller teknikfonder.

5. Fondavgifter ska vara motiverade

Ett generellt tips är att inte betala höga fondavgifter om inte förvaltningen levererar mervärde. Tyvärr brukar det ganska ofta sluta med att man slänger in handduken och väljer indexfonder framför aktivt förvaltade fonder. Då är det värt att komma ihåg att svenska aktivt förvaltade fonder i snitt haft en högre avkastning än indexfonderna de senaste 20 åren.

Vi på Lannebo har bara äkta aktivt förvaltade fonder eftersom vi vet att vi har den kunskap som krävs för att leverera en riskjusterad avkastning som är bättre än index. Vi bedriver även ett seriöst ägar- och hållbarhetsarbete i de bolag där vi är ägare. Därför kostar våra fonder generellt mer än indexfonder.

6. Jämför utveckling i stället för avgift

Det är inte sällan som tips och råd kring fondsparande leder till en jämförelse av fondavgifter istället för hur fonderna presterar. Men det viktigaste med investeringar är inte vad du betalar utan vad du får för avkastning.

“Tänk på att alla avkastningssiffror som du ser är efter att fondavgiften har dragits”

Du bör jämföra avkastning för att se vilken fond som lyckats bäst historiskt. Tänk på att alla avkastningssiffror som du ser är efter att fondavgiften har dragits.

7. Börja fondspara på ett investeringssparkonto

I de flesta fall är det bäst att placera pengar i fonder på ett investeringssparkonto (ISK). Det är en typ av konto som schablonbeskattas varje år. Skatten dras automatiskt i din deklaration. Du behöver därför inte betala någon skatt när du gör en vinst i samband med att du säljer dina fonder. Du kan lätt öppna ett investeringssparkonto gratis hos Lannebo.

En kapitalförsäkring (KF) är ett alternativ om du vill spara i fonder och kunna ange en förmånstagare. Även KF schablonbeskattas.

Om du tror att värdeutvecklingen kommer att vara lägre än statslåneräntan plus en procentenhet är det dock skattemässigt mer fördelaktigt med ett traditionellt fondkonto.

Läs mer: Skatt på fonder

8. Var långsiktig i ditt fondsparande

Att fondspara är ett långsiktigt projekt. Ibland går det snabbt på marknaden, men generellt sett behöver du ge dina fonder flera år på sig att utvecklas. Aktiefonder är lämpliga för ett fondsparande på minst fem år. Tack vare ränta på ränta-effekten brukar värdeökningen tillta ju längre tid du sparar.

Behöver du pengarna inom tre till fem år kan företagsobligationsfonder eller blandfonder vara ett bättre val. För en kortare sparhorisont än så finns korta räntefonder.

9. Det är normalt med oro på börsen

Ibland går börsen in i svagare perioder. Det är omöjligt att förutspå när det kommer att hända, men det är normalt att börsen backar då och då. Vissa år kan värdet på dina fonder minska ganska mycket. Inte sällan eldas oron på av rapporteringen i media.

Det är bra att inse att sådana svängningar är ett naturligt inslag i aktiemarknaden. Genom att förstå detta riskerar du inte att agera impulsivt och sälja av dina innehav i samband med börsoro. Det bästa rådet är ofta att bara fortsätta spara i fonder.

Men ligger du vaken om nätterna och oroar dig för ditt sparkapital har du sannolikt en för hög risk i din fondportfölj. Då kan en blandfond vara ett bättre val.

10. Försök inte tajma marknaden

Det kan vara lockande att försöka tajma marknaden i sitt fondsparande, att exempelvis sälja efter en lång uppgång och köpa igen när börsen backat ett tag. Gör inte det! Nästan alla försök att köpa eller sälja vid ”rätt” tillfälle misslyckas. Att överlista marknadens svängningar är något som inte ens professionella investerare brukar lyckas med.

11. Bottenfiska inte

Ett annat misstag som tyvärr är ganska vanligt är att försöka “göra kap” genom att köpa fonder som sjunkit mycket i värde. Forskningen visar dock att underpresterande fonder tenderar att fortsätta gå dåligt. Du riskerar med andra ord att kliva ombord på ett sjunkande skepp snarare än att köpa fonder till “extrapris”. Däremot kan du med fördel öka ditt månadssparande i bra fonder när de backar tillfälligt under svagare perioder på börsen.

12. Fundera på om hållbara fonder är viktigt för dig

Om du anser att hållbarhetsfrågor som till exempel miljö, klimat och mänskliga rättigheter är viktiga bör du helst inte spara i en indexfond. Dessa bedriver nämligen i regel inget aktivt arbete med de bolag som de äger.

Lannebos fondförvaltare har en aktiv dialog med de bolag som ingår i våra olika fonder. Det ger oss möjlighet att vara med och påverka företagen i rätt riktning med avseende på hållbarhet och ansvarstagande.

Läs mer: Aktivt ägande

13. Skaffa en sparbuffert

Det är klokt att spara ihop till en buffert motsvarande en månadslön eller två på ett vanligt bankkonto med statlig insättningsgaranti vid sidan av ditt fondsparande. Med en sådan buffert kan du låta din fondportfölj vara i fred. Behöver du pengar för en oförutsedd utgift använder du din buffert och slipper sälja fonder.

När du inte behöver använda fonderna för att finansiera den typen av utgifter behöver du aldrig oroa dig för om värdet på dina fonder för tillfället svänger.

14. Sätt upp mål

Det är bra för motivationen att sätta upp mål med sitt fondsparande. Sparar du till insatsen för ett bolån, en ny bil, pensionen eller dina barnbarn?

Varför inte öppna flera ISK-konton med olika mål för varje? Hos Lannebo kan du ge varje investeringssparkonto ett eget namn så att du lättare kan hålla reda på dina sparmål.

15. Månadsspara i fonder

Det bästa sättet att spara i fonder på är genom att månadsspara. Om du sätter av en del av lönen varje månad i ett automatiskt fondsparande kommer det att göra underverk för ditt sparande.

Särskilt stor effekt blir det när börsen under vissa perioder går lite sämre. Då får du ännu mer fondandelar för dina pengar och kan vara med när börsen så småningom vänder upp igen.

Med Lannebo kan du lätt börja ett månadssparande i fonder genom autogiro. Då dras valfritt belopp från ditt lönekonto en gång i månaden, förslagsvis i samband med att du får lön.

16. Balansera om fondportföljen

Hur ofta bör man se över sitt fondsparande? Det kan vara en god idé att se över sina innehav en gång om året.

Du kan till exempel sälja av lite av de fonder som gått bäst och köpa mer av dem som gått sämre under året. Därmed återställer du den fördelning mellan fonderna som du valde från början. Genom att balansera om fondportföljen ser du till att hålla risken i portföljen på en jämn nivå.

17. Handla både aktiefonder och räntefonder?

Om du vill ha en jämnare avkastning kan du blanda aktiefonder med räntefonder i portföljen, till exempel 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder.

Nackdelen är att den totala avkastningen på sikt troligtvis blir lägre. Ifall du vill sänka risken genom att blanda aktiefonder med räntefonder är vårt tips att välja en blandfond. I Lannebo Mixfond avgör förvaltarna den bästa fördelningen mellan aktier och räntebärande tillgångar beroende på marknadsklimatet.

18. Justera ned risken när du närmar dig ditt sparmål

När du börjar närma dig ditt mål med ditt fondsparande kan du gradvis minska andelen aktiefonder till fördel för räntefonder. På så sätt riskerar du inte att ditt sparkapital påverkas så mycket ifall börsen går in i en sämre period precis innan du tänkt sälja dina fonder.

19. Börja spara i fonder nu – vänta inte!

Du behöver inte vänta med att börja spara i fonder. Man brukar säga att den bästa dagen att starta ett sparande var i går, den näst bästa är i dag. När du sätter igång direkt ger du dina pengar tid på sig att ”jobba”. Ditt sparande kommer att växa snabbare jämfört med om du väntar tack vare ränta på ränta-effekten som uppstår med tiden.

Är du inte redo att spara särskilt mycket? Det gör inget! Att börja med att spara 100 kronor i månaden i fonder är en bra start. Eftersom det är gratis att köpa och sälja fonder spelar det ingen roll om du gör små insättningar. Du kan lätt öka sparandet senare när du känner att det finns utrymme för det.

  • Här hos Lannebo kan du spara i aktiefonder, blandfonder och räntefonder. Vi har levererat en god riskjusterad avkastning i 20 år. 
  • Börja spara i Lannebos fonder här. Du hittar även våra fonder hos exempelvis hos Avanza, Nordnet och storbankerna. 

Frågor och svar om att spara i fonder

Vilka fonder ska man köpa?

Köp fonder som motsvarar din riskvilja. Välj aktiefonder om du har en lång sparhorisont, annars är blandfonder, företagsobligationsfonder eller räntefonder bra val.

Hur många fonder ska man ha?

Hur många fonder du behöver beror på typ av fond – har du en mycket bred fond kan det räcka med en enda men har du nischade fonder behöver du fler. De flesta fondportföljer har tillräckligt god riskspridning med 2-3 olika fonder.

Hur fungerar det att spara i fonder?

En fond innehåller ett stort antal aktier eller räntebärande tillgångar, eller både och. Du köper andelar i fonden och sedan är det fondens förvaltare som bestämmer hur pengarna ska fördelas mellan de olika innehaven.

Vilka är de bästa fonderna att spara i?

Vilka fonder som är bäst beror på vilken risk du vill ta, vilket i sin tur har att göra med tidsperspektivet i ditt fondsparande. Aktiefonder har historiskt varit bäst på lång sikt medan räntefonder är ett tryggare val på kort sikt.

Hur säkert är det att spara i fonder?

Det är säkert att spara i fonder eftersom fondkapitalet är separerat från fondbolagets pengar. Dessutom finns ett extra investerarskydd upp till 250 000 kronor.

Vilka risker finns vid fondsparande?

Den största risken med fondsparande är marknadsrisken, d.v.s. att marknaden utvecklas negativt under en viss period. Därför är det viktigt att välja en risknivå som matchar din sparhorisont.

Vilken skatt är det på fonder?

Om du har ditt fondsparande på ett investeringssparkonto betalar du ingen vinstskatt utan endast en årligt schablonskatt på hela ditt sparkapital. För 2023 är ISK-skatten 0,882 procent.

Claes och Adam

Från små frön till stora skördar – NanoCap och MicroCap blomstrar

Världens börser har tagit revansch efter några tunga ekonomiska år och det har väckt liv i svenskarnas fondsparande. Under perioden januari till juni uppgick nettosparandet i fonder till totalt 103,7 miljarder kronor. Det gör nysparandet till det största någonsin under ett första halvår.

Läs mer
_G1A6268

Det gröna skiftet är en otrolig affärspotential

Under Niklas Stenbergs sex år som vd för Addtech har teknikkoncernen fortsatt att växa och utvecklas, trots flera utmaningar. Stenberg tillskriver framgångarna den unika Addtechkulturen och ett gott samarbete med Lannebo.

Läs mer
Spartips

Så sparar vi!

Hur sparar Lannebos egen personal och vilket är deras bästa spartips? Vi pratade med fyra medarbetare från fyra olika avdelningar. Så här tänker de!

Läs mer
_DSC3240

Låt tiden arbeta för dig!

Stora pengar kommer sällan över en natt. Vi har pratat med Peter Lagerlöf, inte bara en förvaltare av flera Lannebofonder, utan en av Sveriges mest aktade analytiker och en varm anhängare av tålmodigt sparande.

Läs mer
_DSC4707

Spara för livet

Katarina Halvarson har sparat i snart 65 år och är en trogen besökare på Lannebos event. Ofta har hon sina barnbarn Tor och Nils med sig. »Lannebo har en öppenhet som är ganska speciell«, säger hon.

Läs mer
Claes och Adam

Jakten på guldkornen

Små bolag, men med naggande goda möjligheter och en tydlig investeringsstrategi. Duon bakom specialfonden Lannebo NanoCap har hittat ett recept för framgång.

Läs mer
Fastigheter

Varför investera i en fastighetsfond?

Varför investera i en fastighetsfond? Hur påverkar ränteläget fastighetsbolagen? Och vad gör Lannebo Fastighetsfond unik jämfört med konkurrenterna?

Läs mer
SaraRossiPhotography

Lannebo Småbolag – En ledande PPM-fond!

Tänk dig ett system där varje svensk kan påverka sin framtida pension genom att välja hur delar av den ska investeras. Det är precis vad Premiepensionssystemet (PPM) erbjuder, och nu firar det snart 25 år. Under denna tid har tusentals svenskar kunnat välja mellan en mängd fonder för att öka sitt pensionskapital.

Läs mer
72eac861-bdb1-4f52-ae5c-32cd7cd7ee89

Fastigheter i all ära – men god ledning är avgörande

Tobias Kaj och Philip Hallberg förvaltar Lannebos fastighetsfonder. De har följt noterade fastighetsbolag under lång tid och värdesätter en god ledning som har förmågan att fatta kloka investeringsbeslut och i slutändan generera värde för aktieägarna. Här berättar de hur deras bakgrund och samarbete har lagt grunden för deras unika investeringsfilosofi och hur de ser på utmaningar och möjligheter framöver. 

Läs mer
Maria

Hur jobbar Lannebo med hållbarhet?

För oss är det självklart att bolagen måste prioritera en långsiktigt hållbar utveckling för att säkerställa sin plats på marknaden i framtiden. Därför gör vi en grundlig hållbarhetsanalys av bolagen vi investerar i för att förstå deras utmaningar, risker och möjligheter. Maria Nordqvist berättar mer om hur vi integrerar hållbarhet i förvaltningen av våra fonder.

Läs mer
SaraRossiPhotography-06 kopiera

Hållbarhetsrapport 2023

2023 var på många sätt ett omtumlande år som präglades av geopolitisk oro, hög inflation och snabba räntehöjningar som slog hårt mot hushåll och företag. Det sticker också ut som ett av de varmaste åren någonsin, vilket är en påminnelse om hur brådskande det är att hantera de klimatutmaningar som vi står inför.

Läs mer
LANNEBO_MANADSFILM_MAR_24

Varför ska jag investera i svenska småbolag?

Hjalmar Ek förvaltar Lannebo Småbolag och Lannebo Småbolag Select. Här berättar han mer om varför man ska investera i svenska småbolag.

Läs mer
IMG_3979 kopiera

Föräldrar sparar mer till sina söner än till sina döttrar

Hur kan det komma sig att vi fortfarande lever i ett finansiellt ojämlikt samhälle? I dag på den internationella kvinnodagen skriver Jessica Malmfors, Lannebos VD, om stereotyper och värderingar, varför sparandet skiljer sig mellan könen och om ett möte i Riksdagen med jämställdhetsministern Paulina Brandberg.

Läs mer
LANNEBO_MANADSFILM_FEB2_24

Kommer börsen gå upp 2024?

Vad tror Peter Lagerlöf om 2024? Kommer räntorna gå upp? Blir det bättre tillväxt? Finns det förutsättningar för stigande börser? Spelar presidentvalet i USA någon roll? Peter Lagerlöf är förvaltare och investeringsansvarig på Lannebo. Han har lång erfarenhet som analyschef och makroekonom och har tidigare bland annat arbetat på Riksbanken, Finansdepartementet och EU-kommissionen.

Läs mer
Adam kopiera2

Konsten att hitta guldkornen på marknaden

Lannebos specialfonder MicroCap och NanoCap riktar sig mot börsens allra minsta bolag. Här berättar Adam Hansson om en friare förvaltningsstil, förhoppningarna inför 2024 och hur han och hans medförvaltare Claes Murander vaskar fram guldkornen på marknaden.

Läs mer
Maria halvkropp svartvit 1600×900

Företag måste sluta ducka för biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald har seglat upp på den globala agendan och frågor som vatten, avfall och cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet. Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, diskuterar möjligheterna och utmaningarna ur ett investerarperspektiv.

Läs mer
Future_16-9

Så blir 2024

Vart är världens och Sveriges ekonomi på väg? Har den gröna omställningen avstannat? Hur kommer det gå för den pressade fastighetsmarknaden? Vi bad fyra av Lannebos förvaltare att titta i kristallkulan och komma med sina bästa profetior för 2024.

Läs mer
SaraRossiPhotography-4

Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Sparekonomen och börsprofilen Mohammed Salih hyllas för sina viktiga insatser för svenskarnas sparande och utses till Årets Sparprofil 2023.

Läs mer
Fastighet2

Lannebo Live: Fastighetssektorn – nuläge och framtidsutsikter

Hur klarar sig noterade fastighetsbolag i rådande miljö och hur ser utsikterna framgent ut? Tobias Kaj och Philip Hallberg berättar om sin syn på fastighetssektorn och varför nu kan vara ett bra läge att investera i noterade fastighetsbolag.

Läs mer
_39R9069 16.9

”Det finns ingen möjlighet för bolagen att bromsa”

Hur kan vi skynda på omställningen mot en grön ekonomi? Vi pratade med Maria Nordqvist, hållbarhetsansvarig på Lannebo, om nya investerarinitiativ, problemet med dubbelmoral och hur Lannebo aktivt driver på resan mot ett mer hållbart samhälle.

Läs mer
JJ 16.9

Öhman ny huvudägare i Lannebo Fonder – skapar Nordens största fristående fondaktör

När Öhman blir ny huvudägare i Lannebo Fonder blir resultatet Nordens största fristående fondaktör och ett ännu vassare erbjudande till kunderna. ”Bolagen passar perfekt för varandra”, summerar Johan Malm, vd på Öhman, och Johan Lannebo, grundare av Lannebo Fonder.

Läs mer
Småbolag med Hjalmar3

Lannebo Live: Möjligheter bland småbolagen

Stockholmsbörsens småbolag har fallit under året när räntorna stigit. Men det finns god avkastningspotential i de mindre bolagen när börsen vänder. Lyssna in till Lannebo Live när Hjalmar Ek, förvaltare på Lannebo, berättar om möjligheterna bland småbolagen.

Läs mer
MicrosoftTeams-image (28)

Lannebo prisas för sitt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en naturlig och integrerad del i förvaltningen av våra fonder. Nu utses Lannebo till Best ESG Equities Investment Solutions Sweden 2023 av CFI.co.

Läs mer
Mohammed logga

Finalist Årets Sparprofil 2023: Mohammed Salih

Mohammed Salih är sparekonomen och börsprofilen som inspirerar tusentals människor att sätta sina pengar i arbete. Med sitt pedagogiska sätt gör han investeringar på börsen tillgängligt för alla och visar att vem som helst kan lyckas med sitt sparande.

Läs mer
4

Finalist Årets Sparprofil 2023: Felicia Schön

Felicia Schön brinner för att fler ska förstå vikten av sparande. Särskilt kvinnor, som generellt sett sparar mindre än män och har sämre självförtroende när det kommer till investeringar på börsen. Genom att lyfta ämnet hoppas hon kunna bidra till såväl reflektion som inspiration för att fler ska ta kontroll över sin ekonomi.

Läs mer
Albin logga

Finalist Årets Sparprofil 2023: Albin Kjellberg

Albin Kjellberg är 26 år och redan en rutinerad programledare, poddare och sparinspiratör. Att spara och investera är roligt, menar Albin, som med enormt engagemang och en stor dos humor delar med sig av sin kunskap om investeringar till en bred publik.

Läs mer
Annifrid logga

Finalist Årets Sparprofil 2023: Annifrid Huhtala

Annifrid Huhtala vill att kunskap om privatekonomi ska vara tillgängligt för alla. Via sina egna sociala kanaler delar hon med sig av inspiration och tips om sparande till en målgrupp som annars mest uppmuntras till konsumtion. Hon visar att det med små medel är möjligt att göra stor skillnad.

Läs mer
Per logga

Finalist Årets Sparprofil 2023: Per H Börjesson

Företagsledaren och författaren Per H Börjesson, ofta kallad Sveriges Warren Buffett, har i många år arbetat för att sprida kunskap om ekonomi och sparande. Med enkla och konkreta råd har han inspirerat många till att skapa sig ekonomisk frihet i vardagen.

Läs mer
Gustav

”Jobbar man med försäljning måste man ha klipp i steget”

Det har bara gått lite drygt två månader sedan Gustav Larsson klev ombord på Lannebo som ny marknads- och försäljningschef. Med sig i bagaget har han en karriär med en rad spännande och ibland oväntat tvära kast. Från finans till Gasell-vinnare inom vården tre år i rad.

Läs mer
Namnlös design (19)

Lannebo deltar i Nature Action 100

Lannebo deltar i Nature Action 100, ett globalt investerarlett initiativ som verkar för att uppmana multinationella bolag att skydda och återskapa natur.

Läs mer
Omslagsbilder

Lannebo Live: Så kan stigande räntor ge dig högre avkastning

Med stigande räntor så får man nu hög avkastning på räntesparande. Lyssna på våra förvaltare Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach Carlsson som berättar om hur våra företagsobligationsfonder plötsligt avkastar i nivå med aktier.

Läs mer
PerTrygg-sittande 1600×900

I trygga händer

Per Trygg är en av Sveriges mest prisade förvaltare. Här berättar han om sin framgångsrika investeringsfilosofi, faran med indexförvaltning och sin nya roll som ägaransvarig på Lannebo.

Läs mer
Vem blir årets sparprofil 2023 (2)

Vem blir Årets Sparprofil 2023?

Vem har gjort den viktigaste insatsen för svenskarnas sparande i år? Det kommer Lannebo tillsammans med tidningen Affärsvärlden och en namnkunnig jury att ta reda på i årets upplaga av den prestigefulla tävlingen Årets Sparprofil.

Läs mer
_39R9327 rgb

Hållbarhetsrapport hösten 2023

Mycket har hänt på hållbarhetsfronten under det senaste året. Vi lanserade vår första artikel 9-fond, anslöt till IIGCC Net Zero Engagement Initiative och utökade vår hållbarhetsrapportering - bara för att nämna några exempel. Läs mer i vår hållbarhetsrapport. 

Läs mer
Gustav Färg

Lannebo förstärker sälj- och marknadsavdelningen

Vi välkomnar Gustav Larsson som chef för försäljning och marknad (CCO) och Niklas Pantzar som ansvarig för institutionell försäljning på Lannebo.

Läs mer
Karin 1600×900

Ränteläget skapar attraktiva investeringsmöjligheter

Marknadsräntorna rusar, och så även förräntningstakten i Lannebos företagsobligationsfonder. Lannebo High Yield har en förräntningstakt på cirka 8,5 procent efter avgift. Det är en nivå vi inte sett på många år för ränteinvesteringar.

Läs mer
SaraRossiPhotography-5

Jury till Årets Sparprofil 2023 utsedd

Till hösten drar vi tillsammans med Affärsvärlden igång årets upplaga av den prestigefulla tävlingen Årets Sparprofil. Låt oss presentera årets jury!

Läs mer
Lannebo-header-stills_v01_tk02

Lannebo.se får nytt utseende

Vi lanserar vår nya hemsida med uppdaterad visuell identitet.

Läs mer
Martin och Robin utan 10 1600×900

Lannebo Sverige Plus prisas

Sverigefonden Lannebo Sverige Plus har på lång, och kort, sikt lyckats skapa mycket fin riskjusterad avkastning. Nu prisas fonden i Refinitiv Lipper Fund Awards.

Läs mer
_Z9M8849 1600×900

Frida Bratt: “Fortsätt månadsspara och sälj inte på grund av oro”

Med ett genuint samhällsengagemang och starkt rättvisepatos som bränsle gör hon skillnad för svenskarnas sparande. Vi möter Nordnets sparekonom Frida Bratt som utsetts till Årets Sparprofil av Lannebo.

Läs mer
Tova_Larsson-1600×900

Tova Larsson: “Vi vill att unga ska ha bra koll på sin ekonomi”

Tova Larsson reser land och rike runt och föreläser i skolklasser om privatekonomi. Ett viktigt uppdrag som skapar förutsättningar för ett mer jämställt samhälle. Självklart är Lannebo med och stöttar.

Läs mer
Ilmeg-3069 1600×900

Kundporträtt: Ny kurs i livet

Paret Eriksson flyttade hem till Sverige och köpte en dammsugarverkstad. I dag är Ilmeg ett världsnamn i gruvindustrin, med specialfokus på diamanter. Vi har pratat med entreprenörerna bakom den oväntade framgångssagan, tillika nyblivna kunder hos Lannebo.

Läs mer
Team_Karin_Katarina_PC_RGB 1600×900

Comeback för räntor – så mycket avkastar räntefonderna

Stigande marknadsräntor innebär stigande förräntningstakt i företagsobligationsfonder. Se förräntningstakten för Lannebos fonder.

Läs mer
GreenTransition sajt

Lannebo Europe Green Transition – en fond utan kompromisser

Inte vilken grön fond som helst, utan av en mörkare nyans. Lannebo Europe Green Transition, som lanserades i höstas, kompromissar inte med hållbarheten.

Läs mer
City_16-9

Stark start men hur blir resten av året?

Rekordhög inflation, stigande räntor och en orolig omvärld. Att förutspå hur marknaden utvecklar sig under året är ingen enkel uppgift. Vi frågade tre av Lannebos fondförvaltare hur de tror att året blir.

Läs mer
MicrosoftTeams-image (12)

Vi sänker avgiften i Sustainable Corporate Bond

Förra året fusionerade vi två av Lannebos företagsobligationsfonder för att kunna sänka de administrativa kostnaderna. Därför är vi nu glada över att kunna erbjuda en lägre avgift i Lannebo Sustainable Corporate Bond.

Läs mer
MicrosoftTeams-image (11)

Hög inflation: Så agerar Lannebos förvaltare

Den underliggande inflationen i Sverige klättrar vidare och var i januari den högsta på flera decennier. Så här ser Lannebos förvaltare på inflationen och börsen.

Läs mer
_DSC3194 1600×900

Lannebo ansluter till klimatinitiativ

Lannebo ansluter till den nystartade plattformen Net Zero Engagement Initiative från klimatorganisationen IIGCC. Syftet är att öka Lannebos gröna ägarstyrning av bolag.

Läs mer
KatarinaMaria

Huvudlös ägarstyrning hotar spararna

"Tre av Stockholmsbörsens fem största ägare arbetar inte alls för att utvärdera eller tillsätta bolagsstyrelser. Det är ett oansvarigt beteende som riskerar att urholka den svenska företagsdemokratin", menar Lannebos hållbarhetsteam Katarina Hammar och Maria Nordqvist.

Läs mer
Team_Karin_Katarina_PC_RGB 1600×900

Tre anledningar för Lannebo Sustainable Corporate Bond

Lannebo Sustainable Corporate Bond fyller tre år i februari. Vad passar bättre än att lista tre skäl till att spara i fonden? Häng med!

Läs mer
Jeanette

Ny på jobbet: Jeanette Kangur

Jeanette är ny COO på Lannebo. Hon ansvarar för hur verksamheten och våra olika enheter övergripande ska drivas, fungera och utvecklas framåt.

Läs mer