Green Transition (2)

Europe Green Transition – Miljöfond

En miljöfond för dig som vill investera i den gröna omställningen.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Historisk avkastning

1 dag

0,41%

Sedan start

13,74%

I år

7,86%

Fondfakta

Startdatum2022-09-19
Bankgiro5877-1775
ISINSE0017885056
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Löpande kostnader *2,1%
Risk4/7

*Löpande kostnader utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

Om fonden

Fonden investerar i Europas gröna omställning. En investering i fonden ger dig en välavvägd portfölj av små och medelstora europeiska bolag vars verksamhet möjliggör eller bidrar till en grön omställning och ett mer hållbart samhälle. Fonden klassas som mörkgrön vilket innebär att den har hållbara investeringar som mål.

Fonden passar dig som:

  • Har en placeringshorisont på minst fem år.
  • Tror på små och medelstora bolag på den europeiska marknaden.
  • Vill bidra till Europas gröna omställning.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.

Förvaltare

Ylwa Häggström, Anna Eliason (Uppdragsavtal med Öhman Fonder)

Varför investera i en miljöfond med fokus på grön omställning?

En miljöfond är en aktiefond med särskilt fokus på att investera i bolag som bidrar till en hållbar framtid. Genom att investera i en miljöfond vet du som sparare att ditt sparande placeras i verksamheter som möjliggör en grön omställning. Lannebo Europe Green Transition är en så kallad mörkgrön fond vilket innebär att fonden endast investerar i bolag som klassas som hållbara.

Varför investera i Lannebo Europe Green Transition?

Lannebo Europe Green Transition är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i Europa med fokus på grön omställning. Fonden förvaltas av ett mycket erfaret team som bevakat den europeiska aktiemarknaden under lång tid. Genom ledorden långsiktighet, riskmedvetenhet och självständighet är fondens mål att över tid uppnå en så god riskjusterad avkastning som möjligt.

Förvaltare

Hållbarhet

Lannebo Europe Green Transition klassas som en mörkgrön, artikel 9-fond. Det innebär att fonden väljer in bolag som bidrar till fondens hållbara investeringsmål. Dessa bolag identifieras genom förvaltarnas egen hållbarhetsanalys, vilken beaktar hur väl ett bolags verksamhet bidrar till den gröna omställningen som krävs för att nå målen i Parisavtalet. Det sker genom att fonden investerar i bolag som bidrar till eller möjliggör en grön omställning.

En grön omställningsbedömning görs på alla bolag utifrån det egenutvecklade ramverket med kriterier för att kunna klassificera ett bolags positiva miljömässiga inverkan. Minst 25 procent av omsättningen ska bidra till ett hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålet ska vara ett miljömässigt hållbart mål enligt definitionen i EU:s taxonomiförordning, ett miljömål eller ett mål som hör till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Förvaltarna bedriver även ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Förvaltarna träffar bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i.

Risk

Lannebo Europe Green Transition har risknivå 4 av 7, vilket är en medelhög riskklass. Det betyder att fonden har en medelhög nivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Vanliga frågor om Lannebo Europe Green Transition

Vad är en artikel 9-fond?

En artikel 9-fond, eller en mörkgrön fond har hållbara investeringar som mål. Det innebär att fonden investerar i bolag som klassas som hållbara och bidrar till den gröna omställningen.

Hur stor del av sparandet bör jag placera i en miljöfond?

Då investeringshorisonten för aktiefonder med miljöinriktning oftast är minst fem år innebär det att du endast ska placera pengar som du inte planerar att använda de kommande fem åren. Kapital som du ska använda inom kortare tid kan du exempelvis placera i en grön obligationsfond.

Var kan man investera i Lannebo Europe Green Transition?

Lannebo Europe Green Transition finns tillgänglig via Lannebo, Avanza och Nordnet. Hos Lannebo kan du kostnadsfritt öppna ett ISK-konto och få tillgång till hela vårt fondutbud.

Hur ser den geografiska fördelningen ut i miljöfonden?

Fonden investerar i bolag noterade i Europa. Andelen aktier från respektive europeisk marknad varierar över tiden. Fonden har inga restriktioner som kräver att en viss marknad utgör en viss vikt utan förvaltarna kan variera fördelningen beroende på sin marknadssyn.

Vilka är de största innehaven i miljöfonden?

Fondens största innehav varierar över tid. För aktuell information se den senaste månadsrapporten för fonden.

Relaterade artiklar

Lannebo Europe Green Transition – en fond utan kompromisser

Inte vilken grön fond som helst, utan av en mörkare nyans. Lannebo Europe Green Transition, som lanserades i höstas, kompromissar inte med hållbarheten....

Läs mer

Stark start för Lannebo Europe Green Transition

September blev ännu en negativ börsmånad. Men Lannebo Europe Green Transition har trots det fått en fin start. "Fallande kurser innebär alltid möjligheter", säger förvaltarna....

Läs mer

Lannebo lanserar fond med fokus på Europas energiomställning

I september lanseras miljöfonden Lannebo Europe Green Transition. En aktiefond som kommer att investera i små och mellanstora bolag som bidrar till Europas gröna omställning....

Läs mer