Välkommen till Lannebo

Vi är ett fristående, kundorienterat fondbolag som bedriver aktiv förvaltning inom områden och branscher där vi har ytterst hög förvaltarkompetens. Vi brinner för sparande och värdeskapande.

Lannebo Sverige Plus, Sverigefond

Lannebo är ett av Sveriges främsta fristående fondbolag. Bolaget grundades år 2000 och grundare och personal är fortfarande bolagets huvudägare. Samtliga Lannebos fonder är äkta aktivt förvaltade fonder med målet att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning för andelsägarna.

Vår historia - 20 år av värdeskapande

Lannebo grundades år 2000 av Anders Lannebo tillsammans med en grupp fondförvaltare. Grundarna såg en brist på den svenska fondmarknaden som i slutet av 90-talet fortfarande helt dominerades av storbankerna. Bolaget Lannebo grundades för att kunna bedriva äkta aktiv förvaltning och att fullt ut kunna vara aktiva, långsiktiga och självständiga.

Anders Lannebo var under 80- och 90-talet en starkt drivande kraft inom svensk fondsparande. Han var förespråkare för månadssparande i aktiefonder och var pådrivande i att få tiotusentals svenskar att spara i allemansfonder. Långsiktighet, månadssparande och enkla sparprodukter som vanligt folk förstår är fortfarande grunden för Lannebos verksamhet i dag.

Under de 20 år som Lannebo verkat på fondmarknaden har flera krascher passerat. Först IT-bubblan kring millennieskiftet följt av finanskrisen 2007/08. Det har blivit tydligt att Lannebos övergripande investeringsstrategi inneburit att fonderna varken går bäst i kraftiga uppgångar eller sämst vid nedgångar – men över tid har samtliga fonder placerat sig i det absoluta toppskiktet vad gäller avkastning i förhållande till risk.

Lannebo förvaltar i dag cirka 80 miljarder kronor åt privatsparare, institutioner och företag. Lannebos fonder finns tillgängliga för direktsparare men också på flera olika fondplattformar för sparande i till exempel tjänstepension eller PPM.

Fortfarande år 2020 ser vi ett stort behov av en svensk fristående fondförvaltare som för småspararnas talan i börsbolagen, som tar ansvar i hållbarhetsfrågor och som levererar god riskjusterad avkastning utan att krångla till det.

Göran Espelund och Anders Lannebo, två av Lannebos grundare som fått tiotusentals svenskar att spara långsiktigt i aktiefonder.

Vi tror på hållbara investeringar

Hållbarhet står i fokus i Lannebos fondförvaltning. Varje enskilt bolag utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv som en integrerad del i processen innan vi gör en investering. År 2013 anslöt vi oss till FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar (PRI). Lannebo har sedan 2017 varje år fått högsta möjliga hållbarhetsbetyg, A+, av PRI.

Som stor ägare i många svenska bolag har vi goda möjligheter, och ett stort ansvar, att påverka bolagen och vi träffar regelbundet bolagens ledande befattningshavare för dedikerade hållbarhetsmöten. Vi deltar också i valberedningsarbetet i cirka 30 bolag per år för att nominera ledamöter till bolagsstyrelserna. Vi är övertygade om att vi som aktiva ägare kan bidra till att skapa värde i bolagen vi investerar i och därmed också för spararna i våra fonder.

Aktiv förvaltning - ansvarsfullt ägande

När du investerar i Lannebos fonder ska du känna dig trygg med att du alltid får vad du betalar för.

  • Lannebos fonder är aktivt förvaltade – på riktigt.
  • Lannebos förvaltare analyserar varje bolag innan de investerar och styrs varken av börsindex eller en ägare i form av en storbank eller ett försäkringsbolag.
  • Lannebos förvaltare och analytiker besöker fabriker, undersöker konkurrenter och genomför egna hållbarhetsanalyser.
  • Lannebo är en aktiv ägare i svenska börsbolag och för småspararnas talan såväl i slutna rum som på bolagsstämmor.
  • Lannebo är ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och betalar skatt i Sverige.
  • Lannebo investerar inte i branscher som belastar samhället så som tobak-, alkohol- och oljeindustrin.
  • Alla Lannebos förvaltare sparar själva i fonderna de förvaltar.

Våra fondförvaltare

I Lannebos förvaltarteam arbetar förvaltare och analytiker som förenas i tron på äkta aktiv förvaltning. Vi är övertygade om att fundamental analys av bolag och affärsmodeller lönar sig över tid – i motsats till det blinda fondkapital som placeras enbart baserat på indexsammansättningar.

Lannebos förvaltare är självständiga i sin process och sina beslut, men utgår ifrån en gemensam strategi baserad på ingående kunskap om branscherna och marknaderna samt egna analyser av varje enskilt bolag och dess långsiktiga möjligheter framöver.

Möt förvaltarna här nedan, läs om deras erfarenheter och personliga motton.