Välkommen till Lannebo

Lannebo är ett av Sveriges främsta fristående fondbolag. Samtliga Lannebos fonder är äkta aktivt förvaltade fonder med målet att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning för andelsägarna.

Lannebo Sverige Plus, Sverigefond

Som oberoende fondförvaltare agerar vi utan kompromisser med ett enda fokus: Att leverera ansvarsfulla sparlösningar med god avkastning.

Vår historia

Lannebo grundades år 2000 av Anders Lannebo tillsammans med en grupp fondförvaltare och branschkollegor. Grundarna såg en brist på den svenska fondmarknaden som i slutet av 90-talet helt dominerades av storbankerna och indexnära förvaltning. Lannebo grundades som oberoende fondbolag för att utmana storbankerna med äkta aktiv förvaltning.

Anders Lannebo var under 80- och 90-talet en starkt drivande kraft inom svensk fondsparande. Han var förespråkare för månadssparande i aktiefonder och var pådrivande i att få tiotusentals svenskar att spara i allemansfonder. Långsiktighet, månadssparande och enkla sparprodukter som vanligt folk förstår är fortfarande grunden för Lannebos verksamhet i dag.

Under de 20 år som Lannebo verkat på fondmarknaden har flera krascher passerat. Först IT-bubblan kring millennieskiftet följt av finanskrisen. Det har blivit tydligt att Lannebos övergripande investeringsfilosofi inneburit att fonderna varken går bäst i kraftiga uppgångar eller sämst vid nedgångar – men över tid har samtliga fonder placerat sig i det absoluta toppskiktet vad gäller avkastning i förhållande till risk.

Lannebo förvaltar i dag cirka 80 miljarder kronor åt privatsparare, institutioner och företag. Lannebos fonder finns tillgängliga för direktsparare men också på flera olika fondplattformar för sparande i till exempel tjänstepension eller PPM.

Fortfarande år 2022 ser vi en stor möjlighet att växa för en oberoende fondförvaltare som agerar utan kompromisser med ett enda fokus: Att leverera ansvarsfulla sparlösningar med god avkastning.

Lannebos styrelse: Sara Mattsson, Svante Forsberg, Anna-Karin Celsing, Johan Lannebo och Göran Espelund.

Aktivt ägande - ansvarsfull förvaltning

När du investerar i Lannebos fonder ska du känna dig trygg med att du alltid får vad du betalar för.

  • Lannebos fonder är aktivt förvaltade – på riktigt.
  • Lannebos förvaltare analyserar varje bolag innan de investerar och styrs varken av börsindex eller en ägare i form av en storbank eller ett försäkringsbolag.
  • Lannebos förvaltare och analytiker besöker fabriker, undersöker konkurrenter och genomför egna hållbarhetsanalyser.
  • Lannebo är en aktiv ägare i svenska börsbolag och för spararnas talan såväl i slutna rum som på bolagsstämmor.
  • Lannebo är ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och betalar skatt i Sverige.
  • Lannebo investerar inte i branscher som belastar samhället så som tobak-, alkohol- och oljeindustrin.
  • Alla Lannebos förvaltare sparar själva i fonderna de förvaltar.

Vi tror på investeringar som gör världen bättre

Att spara innebär att lägga grunden till en friare och tryggare framtid både för sig själv och för världen i stort.  Därför står hållbarhet i fokus i Lannebos fondförvaltning.

Varje enskilt bolag utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv som en integrerad del i processen innan vi gör en investering. År 2013 anslöt vi oss till FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar (PRI). Lannebo har sedan 2017 varje år fått högsta möjliga hållbarhetsbetyg, A+, av PRI.

Som stor ägare i många svenska bolag har vi goda möjligheter, och ett stort ansvar, att påverka bolagen. Vi träffar regelbundet bolagens ledande befattningshavare för dedikerade hållbarhetsmöten. Vi deltar också i valberedningsarbetet i cirka 30 bolag per år för att nominera ledamöter till bolagsstyrelserna. Vi är övertygade om att vi som aktiva ägare kan bidra till att skapa värde i bolagen vi investerar i och därmed också för spararna i våra fonder. Vårt mål är att få kapital att växa och företag att lyckas.

Våra fondförvaltare

I Lannebos förvaltarteam arbetar förvaltare och analytiker som förenas i tron på äkta aktiv förvaltning. Vi är övertygade om att fundamental analys av bolag och affärsmodeller lönar sig över tid – i motsats till det blinda fondkapital som placeras enbart baserat på indexsammansättningar. Vi spekulerar inte i aktier, vi investerar i företag.

Lannebos förvaltare är självständiga i sin process och sina beslut, men utgår ifrån en gemensam strategi baserad på ingående kunskap om branscherna och marknaderna samt egna analyser av varje enskilt bolag och dess långsiktiga möjligheter framöver.

Möt förvaltarna här nedan, läs om deras erfarenheter och personliga motton.


 

Lannebos fondförvaltare