Lannebo.se genomgår just nu en större uppdatering. Det innebär att vissa funktioner kan vara långsamma eller tillfälligt ur funktion. Vi jobbar så snabbt vi kan för att bli klara med uppdateringen -->

Läs mer

Om Lannebo

Lannebo är ett fristående, kundorienterat fondbolag som bedriver aktiv förvaltning inom områden och branscher där vi har ytterst hög förvaltarkompetens.

Om Lannebo

Lannebo grundades år 2000 av Anders Lannebo tillsammans med en grupp förvaltare från bankernas fondbolag. Grundarna såg en potential i att kunna bedriva äkta aktiv förvaltning genom att vara helt oberoende och startade Lannebo för att fullt ut kunna vara aktiva, långsiktiga och självständiga.

“Kombinationen av riskmedvetenhet, avkastning och aktivitet gör oss till äkta aktiva förvaltare. För att överleva på den här marknaden måste du ligga högt i alla jämförelser över tid. Utan bra avkastning finns du inte – det kommer alltid vara vårt främsta fokus”, säger Martin Öqvist, VD.

Lannebo förvaltar i dag cirka 80 miljarder kronor åt privatsparare, institutioner och företag. Lannebos fonder finns tillgängliga för direktkunder men också på flera olika fondplattformar för sparande i till exempel tjänstepension eller PPM.

Ansvarsfulla investeringar

Hållbarhet står i fokus i Lannebos fondförvaltning. Varje enskilt bolag utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv som en integrerad del i processen innan vi gör en investering. År 2013 anslöt vi oss till FN:s direktiv för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Som stor ägare i många svenska bolag har vi goda möjligheter, och ett stort ansvar, att påverka bolagen och vi träffar regelbundet bolagens ledande befattningshavare för dedikerade hållbarhetsmöten. Vi deltar också i valberedningsarbetet i cirka 30 bolag per år för att nominera ledamöter till bolagsstyrelserna.

Förvaltarteamet

I Lannebos förvaltarteam arbetar förvaltare och analytiker som förenas i tron på äkta aktiv förvaltning. De är självständiga i sin process och sina beslut, men utgår ifrån en gemensam strategi baserad på ingående kunskap om branscherna och marknaderna samt egna analyser av varje enskilt bolag och dess långsiktiga möjligheter framöver. Läs mer om om vår investeringsfilosofi. Möt förvaltarna här nedan, läs om deras erfarenheter och personliga motton. Du kan också prenumerera på vårt månadsvisa nyhetsbrev Lannebo Marknad & Strategi för att ta del av förvaltarnas syn på marknaden.