Johan Nilke

Förvaltare


Johan Nilke förvaltar, tillsammans med Helen Broman, Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag. Johan har 13 års erfarenhet från finansbranschen och kommer närmast från Öhman Fonder där han jobbade i 11 år, dels som förvaltare av fonderna Global Growth och Global Sustainable Brands, dels med tech-investeringar inom övriga globala mandat. Innan det jobbade han på SEB.

Född 1979 tillhör Johan generationen Xennial, alltså den mellan Generation X och Millennials (1977-1983). Xennials har upplevt en tid utan IT och social media men varit tvungna att anpassa sig till den. Xennials kan fungera som brygga mellan Millennials som är digitala infödingar och den mer skeptiska Generation X. Med den profilen i botten är Johan särskilt intresserad av teknikdriven tillväxt.

Civilekonomutbildning med inriktning på finans/redovisning på magisternivå från Stockholms Universitet, Örebro Universitet, Kansai Gaidai Universitet i Osaka, Japan.


Personligt motto

Var nyfiken, positiv, ödmjuk och stå för det du tror på. Då löser sig resten.

Artiklar

_DSC6790 1600x900

11 juni 2021

Elefanterna i rummet

En handfull amerikanska teknikbolag har vuxit till dominanter i branschen. Frågan om bolagens dominerande ställning är central, särskilt ur ett hållbarhetsperspektiv. Lannebos teknikförvaltare Helen Broman och Johan Nilke ser bolagens hållbarhetsutmaningar som centrala för framtida värdeskapande.

_DSC6079 1600x900

10 aug. 2021

Teknikfondernas innehav inom hållbarhet

Lannebos båda teknikfonder, Lannebo Teknik och Lannebo Teknik Småbolag investerar utifrån sex utvalda fokusområden. Här ger förvaltarna exempel på innehav inom ett av dessa områden – hållbarhet.