Tisdagen den 6 juni är våra fonder stängda för handel till följd av Sveriges nationaldag.

Till handelskalender

Lannebo High Yield – Högräntefond

En högräntefond för dig som vill ha högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande.
Öppen för handelDagligen
Löpande kostnader 1,5%
Översikt

Lannebo High Yield – Högräntefond

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot högavkastande företagsobligationer i Norden. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam som analyserar bolag och investerar där de ser bäst avkastning i förhållande till risk. Målsättningen är att skapa möjlighet till god avkastning men till lägre risk än aktier. Högavkastande obligationer, även kallade High Yield, är obligationer utgivna av företag med låg kreditvärdighet. Den genomsnittliga löptiden i fonden är i normalfallet 3-5 år men kan under perioder vara längre eller kortare. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden.

Fonden passar dig som:

  • Vill ha en högre avkastning än traditionellt räntesparande och kan tänka dig att ta något högre risk
  • Tror på aktiv förvaltning där noggrann företagsanalys skapar långsiktig avkastning
  • Vill ha en väl diversifierad portfölj av nordiska företagsobligationer

 

Lannebo High Yield tillämpar partiell Swing Pricing för att skydda långsiktiga sparare från kostnader vid större in- och utflöden ur fonden. Här hittar du mer information om Swing Pricing.

 

Varför investera i en Högräntefond?

En högräntefond är en fond som placerar merparten av kapitalet i obligationer utgivna av bolag där kreditrisken är högre, så kallade high yield obligationer. Risken i en högräntefond är därmed högre än i andra företagsobligationsfonder men det innebär också att fonden förväntas ge en högre avkastning över tid. En högräntefond passar dig som har en medellång horisont och sparar på 3-5 års sikt.

Varför investera i Lannebo High Yield - Högräntefond?

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot företagsobligationer utgivna av företag i Norden. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam som analyserar bolag och investerar där de ser bäst avkastning i förhållande till risk. Historiskt har företagsobligationer varit ett bra komplement till sparande i en aktiefond.

Förvaltare

No description
Katarina Ponsbach Carlsson

Katarina Ponsbach Carlsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Sustainable Corporate Bond och Lannebo High Yield. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

No description
Karin Haraldsson

Karin Haraldsson arbetar som fondförvaltare för Lannebo Räntefond Kort, Lannebo Sustainable Corporate Bond och Lannebo High Yield. Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2001.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Hållbarhet Lannebo High Yield

Lannebo High Yield bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. Några exempel är:

  • Vapen
  • Alkohol
  • Tobak
  • Kommersiell spelverksamhet
  • Pornografi
  • Fossila bränslen
  • Cannabis

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Resultat

10 största innehav Lannebo High Yield

Vilken risk har Lannebo High Yield - Högräntefond?

Fonden har riskfaktor 2 av 7, vilket är en låg riskklass. Det betyder att fonden har en låg nivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Vanliga frågor om högräntefonden High Yield

Hur stor del av sparandet bör jag placera i Lannebo High Yield?

Pengar som du ska använda inom 3-5 år  kan vara lämpliga att spara i en högräntefond såsom Lannebo High Yield. För sparande med längre horisont passar det sannolikt bättre med till exempel en teknikfond eller en globalfond.

Var kan jag köpa Lannebo High Yield?

Här ser du var det går att köpa Lannebo High Yield.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondfakta

Startdatum2015-01-30
Bankgiro584-9369
ISINSE0006421855
Öppen för handelDagligen
Löpande kostnader 1,5%