High Yield

High Yield – Högräntefond

En högräntefond för dig som vill ha högre avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Historisk avkastning

1 dag

0,14%

Sedan start

39,31%

I år

4,78%

5 år

18,91%

Fondfakta

Startdatum2015-01-30
Bankgiro584-9369
ISINSE0006421855
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift0,9%
Löpande kostnader *1,3%
Risk2/7

*Löpande kostnader utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

Om fonden

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot högavkastande företagsobligationer i Norden. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam som analyserar bolag och investerar där de ser bäst avkastning i förhållande till risk. Målsättningen är att skapa möjlighet till god avkastning men till lägre risk än aktier.

Högavkastande obligationer, även kallade High Yield, är obligationer utgivna av företag med låg kreditvärdighet. Den genomsnittliga löptiden i fonden är i normalfallet 3-5 år men kan under perioder vara längre eller kortare. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid. Fonden får placera mer än 35 procent av fondmedlen i obligationer och andra skuldförbindelser som givits ut eller garanterats av en stat eller kommun i Norden.

Fonden passar dig som:

  • Har en placeringshorisont på minst tre år.
  • Vill ha en högre avkastning än traditionellt räntesparande och kan tänka dig att ta något högre risk.
  • Tror på aktiv förvaltning där noggrann företagsanalys skapar långsiktig avkastning.
  • Vill ha en väl diversifierad portfölj av nordiska företagsobligationer.

Lannebo High Yield tillämpar partiell Swing Pricing för att skydda långsiktiga sparare från kostnader vid större in- och utflöden ur fonden. Här hittar du mer information om Swing Pricing.

Varför investera i en högräntefond?

En högräntefond är en fond som placerar merparten av kapitalet i obligationer utgivna av bolag där kreditrisken är högre, så kallade high yield obligationer. Risken i en högräntefond är därmed högre än i andra företagsobligationsfonder men det innebär också att fonden förväntas ge en högre avkastning över tid. En högräntefond passar dig som har en medellång horisont och sparar på 3-5 års sikt.

Varför investera i Lannebo High Yield?

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot företagsobligationer utgivna av företag i Norden. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam som analyserar bolag och investerar där de ser bäst avkastning i förhållande till risk. Historiskt har företagsobligationer varit ett bra komplement till sparande i en aktiefond.

Hållbarhet

Lannebo High Yield bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i.

Risk

Fonden har riskfaktor 2 av 7, vilket är en låg riskklass. Det betyder att fonden har en låg nivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Vanliga frågor om högräntefonden High Yield

Hur stor del av sparandet bör jag placera i Lannebo High Yield?

Pengar som du ska använda inom 3-5 år  kan vara lämpliga att spara i en högräntefond såsom Lannebo High Yield. För sparande med längre horisont passar det sannolikt bättre med till exempel en teknikfond eller en globalfond.

Var kan jag köpa Lannebo High Yield?

Här ser du var det går att köpa Lannebo High Yield.

Relaterade artiklar

Lannebo Live: Så kan stigande räntor ge dig högre avkastning

Med stigande räntor så får man nu hög avkastning på räntesparande. Lyssna på våra förvaltare Karin Haraldsson och Katarina Ponsbach Carlsson som berättar om hur våra företagsobligationsfonder plötsligt avkastar i nivå med aktier. ...

Läs mer

Ränteläget skapar attraktiva investeringsmöjligheter

Marknadsräntorna rusar, och så även förräntningstakten i Lannebos företagsobligationsfonder. Lannebo High Yield har en förräntningstakt på cirka 8,5 procent efter avgift. Det är en nivå vi inte sett på många år för ränteinvesteringar....

Läs mer

Comeback för räntor – så mycket avkastar räntefonderna

Stigande marknadsräntor innebär stigande förräntningstakt i företagsobligationsfonder. Se förräntningstakten för Lannebos fonder....

Läs mer