Fonder

Lannebos fonder förvaltas av erfarna team som aktivt väljer ut och följer upp investeringarna. Vi är övertygade om att detta ger de bästa förutsättningarna för en långsiktigt god riskjusterad avkastning.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Laddar…