Lannebo Mixfond

En blandfond för dig som inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor beroende på marknadsläget.
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Risk/avkastningsprofil
5
Sedan start
159,73%
Föregående dag
0,22%
I år
2,60%
5 år
36,86%

Översikt

Lannebo Mixfond - Aktivt förvaltad blandfond

Det är svårt att veta när man ska gå in eller ut ur aktiemarknaden. Lannebo Mixfond riktar sig till dig som inte själv vill fatta de besluten. Förvaltarna beslutar hur stor aktiedelen i fonden ska vara vid olika tidpunkter beroende på deras syn på aktiemarknaden.

Placeringsinriktning

Lannebo Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond som huvudsakligen investerar i svenska aktier och räntebärande värdepapper. I de fall där intressanta möjligheter identifieras sker investeringar även utanför Sveriges gränser. Till skillnad från många andra blandfonder kan Lannebo Mixfond investera upp till 100 procent i aktier men har även möjlighet att gå ur aktiemarknaden helt. Fondens ränteplaceringar görs främst i företagsobligationer med rörlig ränta.

Fonden riktar sig till dig som

  • tror på aktiv förvaltning med en flexibel investeringsstrategi mellan aktier och räntor och ett aktivt aktieval
  • inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor

Förvaltare

No description

Charlotta Faxén

Charlotta Faxén arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar och Lannebo Nordic Equities. Hon har varit anställd på Lannebos sedan 2009.

No description

Peter Lagerlöf

Peter Lagerlöf arbetar som fondförvaltare för Lannebo Mixfond, Lannebo Mixfond Offensiv, Lannebo Sverige Hållbar, Lannebo Nordic Equities och Lannebo Komplett. Han har varit anställd på Lannebo sedan 2014.

Förvaltarstil

Vi beslutar hur stor aktie- respektive ränteandelen i fonden ska vara beroende på vår syn på aktiemarknaden. Därefter väljer vi ut de bolag vi vill investera i. En gemensam nämnare för bolag vi föredrar att investera i är de som över tid ökar försäljningen, antingen via marknadstillväxt eller via förvärv. Även bolagens balansräkning är viktig i vår analys. Bolag med starka balansräkningar och goda kassaflöden ger möjlighet till höga aktieutdelningar samt innebär låg kreditrisk vid investeringar i obligationer. Genom att aktivt växla mellan aktier och räntor samt ett aktivt bolagsval är vårt mål att fonden ska generera god avkastning över tid.

Månadsrapporter

Mer

Hållbarhet

Lannebo Mixfond bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen ser vi det som en möjlighet till värdeskapande i och med att förvaltarna blir delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen.

Lannebo Mixfond investerar inte i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från produktion och/eller distribution av vapen, tobak, alkohol, spel, pornografi eller cannabis, eller där mer än fem procent av omsättningen kommer från utvinning av fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som bryter mot internationella konventioner eller i bolag som är involverade i kontroversiella vapen.

Mer om Lannebos hållbarhetsarbete finns att läsa här.

Utmärkelser

Prospera Fund Advisors
2020

Lannebo högst rankade fondbolag i Sverige av fondrådgivare.

Riskinformation

1
2
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk

Resultat

Vanliga frågor om Lannebo Mixfond

Vad är en blandfond?

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan aktier och räntepapper skiljer sig mellan olika blandfonder och styrs ofta av marknadsläget.

Varför investera i en blandfond?

Att investera i en blandfond passar bra för de som inte själv vill bestämma hur besparingarna ska fördelas mellan aktier och räntebärande värdepapper. Förvaltarna för en aktiv förvaltad blandfond bestämmer allokering mellan aktier och räntor utifrån marknadsläget. En blandfond har vanligtvis högre risk än räntefonder men lägre risk än aktiefonder. Det kan därför vara ett bra alternativ för sparande på medellång sikt, det vill säga 3-5 år.

Var kan man köpa Lannebo Mixfond?

Lannebo Mixfond finns tillgänglig via flertalet banker, försäkringsbolag och nätmäklare. Här finns en fullständig lista över var du kan köpa Lannebo Mixfond.

Går det att månadsspara i Lannebo Mixfond?

Ja, det går att månadsspara i fonden. Antingen via din bank eller som direktkund hos Lannebo.

Finns Lannebo Mixfond i PPM?

Ja, Lannebo Mixfond finns i PPM. Här finns en lista över samtliga Lannebos fonder i PPM.

Passar Lannebo Mixfond på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Mixfond är en blandfond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Det innebär att fonden har hög risk. Historiskt har det varit lönsamt att ta hög risk för långsiktigt sparande. Insvesteringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder och blandfonder.

Går det att placera tjänstepensionen i Lannebo Mixfond?

Det beror på vilken leverantör du har av din tjänstepension. Här kan du se vilka fonder som finns hos respektive tjänstepensionsleverantör. Lannebo Fonder tjänstepension.

Fondfakta

Startdatum2000-08-04
Bankgiro5563-4612
ISINSE0000740706
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.