Mixfond

Mixfond – Blandfond

En blandfond för dig som inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor beroende på marknadsläget.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Historisk avkastning

1 dag

-0,34%

Sedan start

313,05%

I år

5,53%

5 år

41,96%

Fondfakta

Startdatum2000-08-04
Bankgiro5563-4612
ISINSE0000740706
Öppen för handelDagligen
Förvaltningsavgift1,6%
Löpande kostnader *1,7%
Risk3/7

*Löpande kostnader utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

Om fonden

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot såväl aktier som räntebärande värdepapper. Lannebo Mixfond är en aktivt förvaltad blandfond där det erfarna förvaltarteamet beroende på sin marknadssyn växlar fördelningen mellan tillgångsslagen. Aktieandelen tillåts variera mellan 0 till 100 procent.

Fonden passar dig som: 

  • Har en placeringshorisont på minst tre år.
  • Tror på aktiv förvaltning med en flexibel investeringsstrategi mellan aktier och räntor och ett aktivt aktieval
  • Inte själv vill allokera dina besparingar mellan aktier och räntor

Varför investera i en blandfond?

Att investera i en blandfond passar bra för de som inte själv vill bestämma hur besparingarna ska fördelas mellan aktier och räntebärande värdepapper. Förvaltarna för en aktiv förvaltad blandfond bestämmer allokering mellan aktier och räntor utifrån marknadsläget. En blandfond har vanligtvis högre risk än räntefonder men lägre risk än aktiefonder. Det kan därför vara ett bra alternativ för sparande på medellång sikt, det vill säga 3-5 år.

Varför Investera i Lannebo Mixfond?

Lannebo Mixfond förvaltas utifrån Lannebos investeringsfilosofi om aktiv förvaltning. Det innebär att vi fokuserar på fundamental bolagsanalys och värdering av enskilda aktier i bolag vars affärsmodeller vi förstår. Vi beslutar hur stor aktie- respektive ränteandelen i fonden ska vara beroende på vår aktiemarknadssyn.

Hållbarhet

Lannebo Mixfond bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i.

Vanliga frågor om Lannebo Mixfond

Vad är en blandfond?

En blandfond är en fond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fördelningen mellan aktier och räntepapper skiljer sig mellan olika blandfonder och styrs ofta av marknadsläget.

Var kan man köpa Lannebo Mixfond?

Lannebo Mixfond finns tillgänglig via flertalet banker, försäkringsbolag och nätmäklare. Här finns en fullständig lista över var du kan köpa Lannebo Mixfond.

Går det att månadsspara i Lannebo Mixfond?

Ja, det går att månadsspara i fonden. Antingen via din bank eller som direktkund hos Lannebo.

Finns Lannebo Mixfond i PPM?

Ja, Lannebo Mixfond finns i PPM. Här finns en lista över samtliga Lannebos fonder i PPM.

Passar Lannebo Mixfond på ett investeringssparkonto, ISK?

Ja, Lannebo Mixfond är en blandfond som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Investeringssparkonto, ISK, är en sparform som lämpar sig väl för sparande i aktiefonder och blandfonder.

Går det att placera tjänstepensionen i Lannebo Mixfond?

Det beror på vilken leverantör du har av din tjänstepension. Här kan du se vilka fonder som finns hos respektive tjänstepensionsleverantör. Lannebo Fonder tjänstepension.