Linda Lundberg Rosén

Back Office


Linda arbetar inom fondadministrationen. Innan hon anslöt till Lannebo arbetade hon i fyra år på SEB inom fondadministration och rådgivare på bankkontor.

Linda har en kandidatexamen i företagsekonomi och en i nationalekonomi från Stockholms Universitet, 2014 respektive 2015.