Information

Fusionen mellan E. Öhman J:or Fonder AB och Lannebo Fonder AB

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vi har glädjen att meddela att Öhmankoncernen i februari 2024 blev ny huvudägare i Lannebo Fonder AB. Tidigare ägare av Lannebo är fortfarande delägare i den sammanslagna verksamheten. Genom denna sammanslagning stärker vi vår position och kan erbjuda ett ännu bredare utbud av kvalitativa tjänster som kompletterar varandra väl.

I syfte att effektivisera och förenkla verksamheten kommer en fusion att genomföras mellan de två fondbolagen Öhman Fonder och Lannebo. Fusionen innebär att Öhman övertar samtliga tillgångar och skulder i Lannebo, vilket medför att Öhman kommer att träda in i Lannebos ställe gentemot er samt att Lannebo upplöses. Det nya bolagsnamnet kommer att vara Lannebo Kapitalförvaltning AB.

För dig som kund innebär fusionen i praktiken inga förändringar; dina nuvarande tjänster erbjuds precis som tidigare.

På vår dedikerade informationssida hittar du all relevant information om fusionen. Vi har samlat alla viktiga dokument och uppdateringar här för att du ska kunna följa utvecklingen och förstå vad fusionen innebär för dig. Vi uppdaterar sidan frekvent för att säkerställa att du alltid har tillgång till den senaste informationen.

Vad behöver du göra?

För dig som kund innebär fusionen inga förändringar i dina nuvarande tjänster. Du kan fortsätta använda dem precis som tidigare. Eventuella uppdateringar kan du läsa här på sidan, och finna dokument som förändras. Vi laddar upp de dokumenten här och har en frågor och svar-sektion längre ner.

Viktiga dokument och nya versioner/ Important documents and new versions

Vi rekommenderar att du läser igenom dessa dokument för att förstå de förändringar som träder i kraft den 16 september 2024.

 

Vi har även bifogat ändringsmarkerade dokument nedan, så att du som kund tydligt kan se vilka förändringar som har gjorts.

Frågor och svar

Vi har sammanställt en FAQ-sektion där vi besvarar de vanligaste frågorna om fusionen. Om du har ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Varför genomförs fusionen mellan Öhman och Lannebo?

Fusionen mellan Öhman och Lannebo genomförs för att skapa en starkare och mer diversifierad aktör inom kapitalförvaltning. Genom att kombinera våra resurser och expertis kan vi erbjuda dig, vår kund, ett ännu bredare utbud av högkvalitativa tjänster och produkter. Detta samarbete kommer att förbättra vår förmåga att möta dina investeringsbehov och stärka vår position på marknaden.

Hur påverkar fusionen mig som kund?

För dig som kund innebär fusionen att du kommer att få tillgång till ett bredare spektrum av tjänster och en ännu starkare förvaltning. Dina befintliga konton och investeringar kommer att fortsätta som vanligt, och du behöver inte vidta några åtgärder. Vi strävar efter att göra övergången så smidig som möjligt, så att du kan fortsätta dra nytta av våra tjänster utan avbrott.

Hur behandlas mina personuppgifter?
Du som registrerad hos Lannebo Fonder AB

Uppgifter om dig kommer efter fusionen att behandlas av Lannebo Kapitalförvaltning AB i syfte att möjliggöra för fondbolagen att gå samman. Laglig grund för överföringen är berättigat intresse[1]. Lannebo Kapitalförvaltning AB kommer vara ny personuppgiftsansvarig.

I integritetspolicyn finner du närmare information om:

 

– Vilka personuppgifter som behandlas,
– Hur länge dina personuppgifter sparas,
– Vilka som mottar dina personuppgifter,
– Dina rättigheter och information om hur du utövar dem.

 

Du behöver inte göra något i samband med detta, men om du vill läsa integritetspolicyn i dess helhet återfinns den här.

 

Har du frågor, vill ha ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill använda någon av dina rättigheter enligt GDPR, är du välkommen att kontakta oss på dpo@lannebo.se.

 


Du som registrerad hos E. Öhman J:or Fonder AB

Efter fusionen kommer dina personuppgifter behandlas på samma sätt som tidigare av Lannebo Kapitalförvaltning AB (tidigare E. Öhman J:or Fonder AB).

Du behöver inte göra något i samband med detta, men om du vill läsa integritetspolicyn i dess helhet återfinns den här.

Har du frågor, vill ha ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill använda någon av dina rättigheter enligt GDPR, är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@ohman.se

 

[1] I intresseavvägningen har vi bedömt att du som kund och andelsägare har ett intresse av att fortsätta erhålla de tjänster och produkter som nu tillhandahålls av Lannebo Fonder AB och att kundförhållandet hanteras på ett tillfredställande sätt. Vi har även bedömt att du som har en relation till oss, men som inte är kund eller andelsägare, har ett intresse av att fortsätta ha relation med oss och att den hanteras på ett tillfredställande sätt.

Vilka dokument har uppdaterats och var kan jag hitta dem?
 • De uppdaterade dokumenten inkluderar och du hittar alla på sidan högre upp
  • Nya allmänna villkor för ISK
  • Förhandsinformation om ISK
  • Underrättelse om överlåtelse av fonder och nya fondbestämmelser
  • Integritetspolicy
  • Handelsvillkor
Vad är fördelarna med denna fusion för mig som kund?

Genom fusionen får du tillgång till ett bredare utbud av fonder och investeringsmöjligheter, förbättrade kundtjänstlösningar och starkare ekonomisk förvaltning. Vår kombinerade expertis och resurser gör att vi kan erbjuda mer innovativa och anpassade lösningar för dina investeringsbehov.

Kommer mina kontaktpersoner att ändras?

Dina befintliga kontaktpersoner och kundtjänstteam kommer att finnas kvar för att assistera dig. Om det sker några förändringar i våra kontaktpersoner eller kundtjänstarrangemang, kommer vi att informera dig i god tid och säkerställa att du får den support du behöver.

Hur ofta kommer denna sida att uppdateras?

Vi kommer att uppdatera denna sida frekvent för att säkerställa att du alltid har tillgång till den senaste informationen om fusionen och dess påverkan. Besök sidan regelbundet för att hålla dig informerad om de senaste nyheterna och uppdateringarna.

Vem kan jag kontakta om jag har fler frågor eller behöver hjälp?

Om du har ytterligare frågor eller behöver hjälp, är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefonnummer 08-5622 522 eller via e-post på info@lannebo.se. Vårt kundtjänstteam finns här för att assistera dig och svara på alla dina frågor.

Kundservice Lannebo Fonder

 

För att nå Lannebos kundtjänst kan du antigen ringa eller mejla. Våra öppettider är kl. 9-17 på vardagar.

Kundservice Öhman Fonder

För att nå Öhmans kundtjänst kan du antigen ringa eller mejla. Våra öppettider är kl. 9-17 på vardagar.

020 52 53 00

fonder@ohman.se