Fastighetsfond Select

Fastighetsfond Select

En fokuserad fastighetsfond för dig som tror på nordiska bygg- och fastighetsbolag.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

Historisk avkastning

1 dag

0,42%

Sedan start

-25,69%

I år

-2,77%

Fondfakta

Startdatum2021-09-30
Bankgiro5729-8523
ISINSE0016797823
Öppen för handelVarje månad
Förvaltningsavgift1% + 20% rörlig på eventuell överavkastning
Löpande kostnader *1,4%
Risk6/7

*Löpande kostnader utgörs av förvaltningsavgifter, andra administrations- eller driftskostnader och transaktionskostnader.

Om fonden

En investering i fonden ger dig en fokuserad inriktning på svenska och nordiska börsbolag inom bygg- och fastighetssektorn. Fonden förvaltas av ett förvaltarteam som till skillnad från en vanlig aktiefond har möjlighet att ta korta positioner som balanseras med ytterligare långa positioner. Målsättningen är att skapa meravkastning genom att förstärka över- och undervikter gentemot jämförelseindex.

Fonden passar dig som:

  • Har en placeringshorisont på minst fem år.
  • Vill ta del av utvecklingen på den nordiska fastighetsmarknaden.
  • Tror på aktiv förvaltning och investeringar baserade på en tydlig uppfattning om varje enskilt bolag.
  • Vill ha en spetsig fond med stora möjligheter för förvaltarna.
  • Vill investera minst 100 000 kronor.

Varför investera i en fastighetsfond?

Att investera i en fastighetsfond innebär att du indirekt investerar i en rad olika börsnoterade bygg- och fastighetsbolag, vilket i sin tur gör att du får en bra riskspridning från start. Historiskt har det varit lönsamt att spara i fastighetsfonder, särskilt när du sparar på längre sikt. En fastighetsfond som Lannebo Fastighetsfond Select passar dig som söker ett fokuserat alternativ och har en investeringshorisont på minst fem år. 

Varför investera i Lannebo Fastighetsfond Select?

Lannebo Fastighetsfond Select är en specialfond vilket innebär att den kan ha en mer koncentrerad portfölj jämfört med en traditionell aktiefond. Fondens förvaltare har också möjlighet att ta korta positioner i sektorn och därigenom förstärka sin avvikelse från snittet (180/80). Lannebo Fastighetsfond Select har också möjlighet att placera upp till 20 procent av fondens kapital i onoterade aktier, till exempel i bolag som är på väg mot en börsnotering.

Hållbarhet

Lannebo Fastighetsfond Select bedriver ett aktivt ägarstyrningsarbete med fokus på långsiktighet, lönsamhet och hållbarhet. Inför varje ny investering till fonden genomför förvaltarna en hållbarhetsanalys av bolaget, och kontrollerar att det inte berörs av Lannebos exkluderingskriterier. Förvaltarna träffar även bolagsledningar regelbundet för att följa utvecklingen och diskutera hållbarhet. I de bolag där Lannebos ägande är tillräckligt stort för att ge en plats i valberedningen blir Lannebos förvaltare även delaktiga i att utse kandidater till bolagsstyrelsen. I fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet och vilka branscher fonden inte investerar i. 

Risk

Lannebo Fastighetsfond Select har risknivå 6/7, vilket är en medelhög riskklass. Det betyder att fonden har en medelhög nivå på risken för upp- och nedgångar i andelsvärdet.

Vanliga frågor om Lannebo Fastighetsfond Select

När är bryttiden för handel i Fastighetsfond Select?

För köp:

Pengarna måste vara oss tillhanda senast två bankdagar innan sista bankdagen i månaden. Bryttiden är 16.00

För sälj:

Ordern måste vara oss till handa minst 15 bankdagar innan sista bankdagen. Bryttiden är 16.00

Vad är skillnaden mellan Lannebo Fastighetsfond och Lannebo Fastighetsfond Select?

Båda fonderna är aktivt förvaltade aktiefonder som placerar i bygg- och fastighetsbolag i Norden. Lannebo Fastighetsfond Select är en specialfond och har friare placeringsregler vilket ger förvaltarna större möjligheter. Det innebär att fonden kan koncentrera innehaven till färre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

Finns det något lägsta investeringsbelopp i Lannebo Fastighetsfond Select?

Ja, lägsta investeringsbeloppet i Lannebo Fastighetsfond Select är 100 000 kronor vid nya investeringar. Om du redan är andelsägare i fonden går det bra med insättningar från 100 kr.

vad innebär 20% rörlig avgift på eventuell överavkastning?

Om fonden ger en högre avkastning än sitt jämförelseindex VINX Real Estate NI kommer en avgift på 20% tas ut på den del som överstiger index.

Den prestationsbaserade avgiften beräknas kollektivt i fonden och tas ur fonden månadsvis. Om fonden en dag uppvisar värdeutveckling som understiger avkastningströskeln, utgår framöver ingen prestationsbaserad avgift förrän denna
underavkastning kompenserats.

Relaterade artiklar

Fastighetsförvaltarna bygger nytt

Toppanalytikerna Tobias Kaj och Philip Hallberg anslöt i höstas till Lannebos förvaltarteam. Med en helt egen filosofi och mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen har de startat Lannebo Fastighetsfond. ...

Läs mer