Kundkännedom

Här kan du uppdatera dina uppgifter hos Lannebo.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Varför vi ställer frågor till dig?

Det är lagen om penningtvätt som ställer krav på att vi som fondbolag gör det. Svaren hjälper oss att bedöma risken för att utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering. Med en god kundkännedom kan vi bidra till att minska problemen.

OBS! När du som kund uppdaterar din kundkännedom kommer det på din bekräftelse att stå “Anmälan ny fondsparare”. Detta innebär inte att du har blivit ny kund.

Vad frågar vi om?

Nedan är exempel på frågor som vi ställer till dig utifrån lagen om penningtvätt:

  • Hur du har tänkt använda ditt konto hos oss på Lannebo
  • Hur mycket pengar du har tänkt investera hos oss
  • Om du är skatteskyldig i ett land utöver Sverige
  • Om du eller en anhörig är PEP (Political Exposed Person)

Regelverk som styr

Regelverket ställer höga krav på fondbolag att ha god kännedom om sina kunder. Vi som fondbolag måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med dina olika transaktioner. Därför måste du svara på ett antal frågor när du ska bli kund, men också med jämna mellanrum under tiden som kundförhållandet pågår för att hålla din kundkännedom aktuell. Detta gäller även om du varit kund hos oss under en längre tid eller kanske till och med sedan start. I vissa fall behöver du även svara på eventuella följdfrågor som vi ställer. Dessa kan behöva kompletteras med eventuella avtal, kvitton eller andra handlingar som styrker de svar som du har lämnat.

För det fall du inte inkommer med svar på de frågor som vi ställer för att uppnå kundkännedom om dig, kan följden bli att vi måste avsluta affärsförbindelsen med dig.

Här kan du läsa mer information från Fondbolagens Förening.

 

Institutioner och företag

Blanketter för att uppdatera personuppgifter för juridiska personer och kopia av giltig ID-handling måste skrivas ut, fyllas i och skickas till Lannebo Fonder.

OBS! Vänligen notera att vi på grund av lag inte kan placera era medel i fondandelar innan fullständigt ifylldanmälningsblankett, uppgifter för kundkännedom samt vidimerad kopia av ID-handling och registreringsbevis (ej äldre än 3 månader) har ingivits till Lannebo Fonder.

Uppdatera kunduppgifter för juridiska personer

ID Mall

Begreppslista

Ibland kan det vara svårt att hänga med i alla finansiella begrepp. Vi har samlat en begreppslista för att hjälpa er institut och företagare på vägen.

Begreppslista

Uppdatera kontaktuppgifter

Följ länken nedanför för att ändra kontaktuppgifter såsom mobilnummer, adress och email. Vi tar inte emot kontaktuppgiftsändringar via mejl.

Uppdatera kontaktuppgifter

Vanliga frågor

Jag har varit kund under lång tid, måste jag verkligen uppdatera min kundkännedom?

Ja, enligt lagen om penningtvätt ställs det krav på oss som fondbolag att med jämna mellanrum inhämta kundkännedomsuppgifter från våra befintliga kunder.

Jag har redan fyllt i dessa uppgifter tidigare år, måste jag verkligen göra det igen?

Ja, det måste du. Precis som banker och andra finansiella institut måste vi som fondbolag med jämna mellanrum ställa frågor för att hålla din kundkännedom aktuell.

Jag har inte Mobilt BankID, hur ska jag fylla i mina kundkännedomsuppgifter?

Har du inte Bank-ID? Skicka ett mejl till info@lannebo.se med ditt ärende, namn och adress eller ring oss på 08-5622 5222 så skickar vi ut en blankett till dig.

Varför måste jag skicka med en giltig bevittnad ID-kopia om jag inte har Mobilt BankID?

Vi som fondbolag måste kunna identifiera dig och din underskrift på något sätt.

Vad händer om jag inte svarar på kundkännedomsfrågor?

Vi som fondbolag har krav på oss att inneha tillräckligt god kundkännedom om våra kunder. Om vi inte får in dessa uppgifter behöver vi spärra ditt konto. Det är då inte längre möjligt att köpa eller sälja fondandelar. Har du blivit spärrad av denna anledning kan du enkelt uppdatera din kundkännedom längst upp på denna sida.

Jag har fått brev om att jag blivit spärrad, hur öppnar jag upp mitt konto?

Enklast är att gå längst upp på denna sida och trycka på ”Uppdatera personuppgifter”. Har du inte Bank-ID? Skicka ett mejl till info@lannebo.se med ditt ärende, namn och adress eller ring oss på 08-5622 5222 så skickar vi ut en blankett till dig.

Vad är PEP och varför vill ni veta om jag är det?

Enligt penningtvättslagen måste vi som fondbolag veta vilka av våra kunder som är en PEP (Politically Exposed Person). En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott. Det gäller även anhöriga och medarbetare till PEP.

Jag är bosatt utomlands, vad gäller?

Om du är skatteskyldig i både Sverige och i ett annat land måste du ange skatteregisteringsnummer (TIN) i din kundkännedom.

Eftersom Skatteverket i de flesta fall saknar uppgifter om din utländska postadress måste du skicka med styrkande dokument som visar din postadress utomlands, exempelvis en elräkning, telefonräkning etc.

För tillfället kan du som är bosatt utomlands inte fylla i din kundkännedomsblankett digitalt. Du får i stället fylla i den fysiskt. Skicka ett mejl till info@lannebo.se med ditt ärende, namn och adress eller ring oss på 08-5622 5222 så skickar vi ut en blankett till dig. Blanketten och eventuella styrkande dokument kan du sedan skanna in och skicka till info@lannebo.se alternativt posta enligt nedan.

Anmälan skickas portofritt (inom Sverige) till:
FRISVAR, Kundnr 203 274 87, Lannebo Fonder, 110 07 Stockholm.