Kundkännedom

Här kan du som direktkund enkelt uppdatera dina uppgifter hos Lannebo.

Kundkännedom

ID-handling och kundkännedom

Enligt lagen mot penningtvätt och terrorismfinansiering är fondbolag skyldiga att kontrollera kunders identitet för att uppnå kundkännedom i de fall detta inte har gjorts tidigare. Denna skyldighet gäller även om en kund har varit andelsägare hos fondbolaget under lång tid.

Via detta formulär uppdaterar du enkelt dina kundkännedomsuppgifter med hjälp av Bank-ID. Om uppdateringen rör omyndig person använd detta formulär istället.

Måste jag verkligen uppdatera mina uppgifter?

Ja, det måste du. De åtgärder mot penningtvätt som vi måste vidta bygger på EU:s tredje penningtvättsdirektiv som implementerades i svensk lag 2009 genom lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt i särskilda föreskrifter från Finansinspektionen. Det är alltså en viktig del i att förebygga finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet.

Vad händer om jag inte uppdaterar mina uppgifter?

Om vi inte får in uppdaterade kunduppgifter kommer vi att tvingas pausa ditt konto hos oss. Det innebär att du inte kommer att kunna köpa eller sälja fondandelar tills dess att du uppdaterat dina kunduppgifter.

Kan ni hjälpa mig att uppdatera mina uppgifter?

Självklart! Hör av dig till oss och fråga om någonting är oklart. Vi vet att det kan vara bökigt och hjälper mer än gärna till!

För vidare information om fondbolagens skyldigheter se https://www.lannebo.se/darfor-staller-vi-fragor/