ID-handling och kundkännedom

Enligt lagen mot penningtvätt och terrorismfinansiering är fondbolag skyldiga att kontrollera kunders identitet för att uppnå kundkännedom i de fall detta inte har gjorts tidigare. Denna skyldighet gäller trots att en kund kan ha varit andelsägare hos fondbolaget under lång tid.

Om du önskar att göra en identifikation med hjälp av Bank-ID kan du göra det i detta formulär.
Önskar du hellre skicka in en fysisk kundanmälan så använd den blankett samt mall för kopia av ID-handling som bifogades i utskicket. Returnera de ifyllda och signerade dokumenten till oss i bifogat svarskuvert.

För vidare information om fondbolagens skyldigheter se https://www.lannebo.se/darfor-staller-vi-fragor/