ID-handling och kundkännedom

Enligt lagen mot penningtvätt och terrorismfinansiering är fondbolag skyldiga att kontrollera kunders identitet för att uppnå kundkännedom i de fall detta inte har gjorts tidigare. Denna skyldighet gäller trots att en kund kan ha varit andelsägare hos fondbolaget under lång tid.

Via detta formulär uppdaterar du enkelt dina kundkännedomsuppgifter med hjälp av Bank-ID.

För vidare information om fondbolagens skyldigheter se https://www.lannebo.se/darfor-staller-vi-fragor/