Sälja fonder

Funderar du på att sälja fonder? Här har vi samlat information om fondförsäljning – hur du går till väga, vilken kurs du får och när du får pengarna.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Stad bred

Så här gör du för att sälja fonder

1. Välj antingen det antal fondandelar som du önskar sälja eller ett belopp du vill sälja för. Om du väljer ett belopp beräknas antalet andelar som går till försäljning utifrån detta.

2. När bryttiden har passerat räknas den aktuella fondkursen ut och din fondförsäljning kommer att gå igenom till denna kurs.

3. Inom tre dagar har du normalt sett pengarna på kontot. Ofta tar det inte mer än en eller två handelsdagar. Ibland kan det dock ta längre tid, beroende på vilket fondbolag du säljer fonder genom.

Vill du sälja en specialfond? Läs mer här.

Lannebo Flex

Lannebos flexlösning gör det möjligt att sälja kontinuerligt under en längre tidsperiod. Med Lannebo Flex kan du automatiskt få utbetalningar från dina fonder.

Du kan välja ett visst belopp per månad eller att få det utbetalt under en viss period. Du kan stoppa det när du vill eller fylla på med nya pengar. Du kan också byta automatiskt mellan dina fonder. Det fungerar inte att ha automatiska utbetalningar eller byten från investeringssparkonto (ISK).

När ska man sälja sina fonder?

Att köpa fondandelar är lätt – du hittar en fond som du gillar och trycker helt enkelt på köpknappen. Men när ska du sälja dina fonder och när är det bättre att behålla dem?

Funderar du på att sälja fonder som inte ger den avkastning som du har förväntat dig? Eller vill du sälja fondandelar för att du hittat andra fonder som verkar mer lockande att investera i? Innan du säljer fonder, försök tänka igenom om skälen bakom försäljningen är rationella.

Ibland kan det uppstå kraftiga fall på aktiemarknaden som leder till stort säljtryck i fonder och aktier. Det är lätt att ryckas med och börja sälja fonder instinktivt. Vid börsfall kan det vara klokt att ta ett steg tillbaka och tänka igenom din ekonomiska situation och hur din fondportfölj ser ut. Säljer du för att du behöver pengarna, för att byta fond eller av någon annan anledning?

Du bör inte sälja dina fonder i syfte att tajma marknaden

Det är viktigt att förstå att fonder skiljer sig från aktier. Därför behöver inte en nedgång i aktiemarknaden innebära att det är dags att börja sälja fonder. Aktier är nämligen enskilda värdepapper vars kortsiktiga utveckling är starkt knuten till sentimentet på marknaden. Aktieinvesterare bör göra sitt bästa för att försöka köpa billigt och sälja dyrare. Därför drabbas många investerare av panik när stora fall sker på aktiemarknaden och många småsparare känner sig då nödgade att avyttra sina aktierelaterade tillgångar.

Fonder fungerar inte riktigt på samma sätt som aktier. En fond bör snarare ses som en komplett portfölj med värdepapper, såsom aktier och obligationer. Dessa har med omsorg valts ut av en professionell fondförvaltare enligt en förutbestämd strategi. Vid kraftiga förändringar på aktiemarknaden så agerar fondens förvaltare för att utnyttja möjligheterna och hantera riskerna – så trots att du själv inte gör något så arbetar förvaltarna åt dig för att skapa bästa möjliga avkastning.

En av de stora fördelarna med att spara i fonder är att de ger en bred diversifiering. Så även om enskilda aktier i en fond går ned finns det vanligtvis andra värdepapper som istället ökar i värde. Till och med en fond som Lannebo Teknik Småbolag, som kan låta smal är ändå relativt bred. Den ger exponering mot mindre teknikbolag i flera olika länder, främst svenska och amerikanska sådana. Detta är ett lysande exempel på hur en fond med tydlig branschinriktning samtidigt kan vara väldiversifierad.

Fonder är dessutom tänkta att ge en långsiktig avkastning. Därför bör du inte nödvändigtvis sälja dina aktiefonder bara för att de inte ger önskad avkastning under det första året eller så. Ha hellre en längre sparhorisont och sitt lugnt i båten när det stormar – det lönar sig ofta att ha lite is i magen och låta fondförvaltarna jobba åt dig.

Skatt vid försäljning

Skatt på försäljning av fonder via en aktie- och fonddepå

Om du sparar i fonden via en aktie- och fonddepå betalar du 30 procent skatt på den vinst som realiseras när du säljer dina andelar i fonden. Denna skatt betalar du i samband med den årliga deklarationen året efter försäljningen. Fondbolaget skickar in kontrolluppgifter till Skatteverket så du behöver bara kontrollera de uppgifter som finns förtryckta på din deklaration. Beskattningen sker som inkomst av kapital.

Skatt på försäljning av fonder via ett investeringssparkonto

Om du sparar via ett investeringssparkonto (ISK) betalar du en schablonskatt istället för en vinstskatt. Därmed betalar du ingen skatt när du säljer fondandelar utan istället en schablonmässig avkastningsskatt på årsbasis. Även detta sker i samband med deklarationen. Skatten på ISK är 0,375 % för 2022, densamma som under 2021.

Skatt på försäljning av fonder via en kapitalförsäkring

Om du sparar via en kapitalförsäkring (KF) betalar du en schablonskatt som liknar den avkastningsskatt som debiteras för sparande på ett investeringssparkonto. Det innebär att du även i detta fall betalar en procentuell skatt som baseras på kontots värde istället för vinstskatt på de vinster som du gör vid försäljning.

Läs mer om skatt på fonder för att fördjupa din kunskap om skatt på försäljning av fonder.

Frågor och svar

Hur säljer man fonder?

Det är lika lätt att sälja andelar i fonder som att köpa dem. Precis som när du köpte dina fondandelar kan du sälja dina fonder via din mäklare eller bank. Det finns några begrepp relaterade till fondförsäljning som kan vara bra att känna till, däribland bryttid, transaktionskurs och likviddag.

Vad är bryttid?

Köp och sälj av fonder görs alltid till en okänd kurs, det vill säga fondkursen är okänd just när du lägger en säljorder. Kursen bestäms i efterhand, vid den så kallade bryttiden. Bryttiden för en fond kan till exempel vara klockan 16.00 på eftermiddagen. Säljer du fonder före 16.00, så bestäms alltså säljkursen 16.00 samma dag. Säljer du fonder efter 16.00, så bestäms kursen nästa handelsdag klockan 16.00.

Vad är andelskurs och hur räknas den ut?

Andelskurs (eller fondkurs) är den kurs till vilken andelar i fonden köps eller säljs.

Själva kursen räknas ut genom att fondens alla tillgångar summeras och fondens avgifter dras av. Därefter delas detta med antalet andelar i fonden. Resultatet blir andelskursen, ibland även kallad NAV-kurs.

Vad är stopptid?

Stopptiden är den senaste tidpunkten på dagen då fondorder behöver läggas för att köp/sälj ska kunna genomföras under samma dag. Denna är ibland samma som bryttiden, men kan också ligga tidigare på dagen.

Vad är likviddag?

Likviddagen är dagen då du får in pengarna på kontot efter en fondförsäljning. I fondbeskrivningarna kallas detta ofta något i stil med “Syns på kontot” och är angivet i dagar. För aktiefonder är det vanligaste att likviddagen är dagen efter försäljningen, för företagsobligationsfonder är det oftast två dagar efter försäljningen.

Vilken kurs får jag när jag ska sälja fonder?

Fondkurser varierar på ett liknande sätt som aktiekurser och fonder kan såväl öka som minska i värde. Så vilken kurs får du när du väljer att sälja dina fonder?

Den summa pengar som du får genom en fondförsäljning motsvarar antalet fondandelar som du har sålt multiplicerat med fondkursen, minus eventuella avgifter. Det är alltså den aktuella kursen som gäller den dag då din säljorder verkställs som bestämmer till vilken kurs du får sälja fonderna.

Hur lång tid tar det att sälja fonder och när får man pengarna?

Vid en fondförsäljning omvandlas dina fondandelar till pengar. Det tar upp till tre bankdagar innan pengarna finns på ditt konto. Ibland kan det dock ta längre tid innan pengarna är dig tillhanda på kontot. I det aktuella fondbolagets fondbestämmelser ska det framgå hur lång tid det tar att sälja fondandelar. Utifrån denna information kan du bilda dig en uppfattning om när du får in pengarna på ditt konto.

Vad gäller kring skatt på försäljning av fonder?

Hur det fungerar med skatt på försäljning av fonder varierar beroende på vilken typ av konto du använder för ditt fondsparande. Längre upp på sidan går vi igenom vad som gäller kring beskattning och att sälja fonder, för olika kontotyper.