Dödsbo

Här samlar vi information som kan vara till hjälp för dig om dödsbodelägare

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Frågor och svar

Vad är ett dödsbo?

När en person går bort uppstår ett dödsbo. Ett dödsbo är en juridisk person som tar över tillgångar och skulder som den avlidne hade. Dödsboet hanteras av alla dödsbodelägare gemensamt i alla ärenden. Det kan vara efterlevande make/maka, sambo, arvingar enligt lag och/eller på grund av testamente.

Hur hanteras konton hos Lannebo vid dödsfall?

Vi får i de allra flesta fall automatisk information från Skatteverket om att ett dödsfall har inträffat, som anhörig behöver du alltså inte anmäla dödsfallet till oss.

Vi skickar ut ett brev till dödsboet efter att vi fått kännedom om dödsfallet. Brevet innehåller all information som behövs för att kunna göra ett arvskifte hos oss på Lannebo.

Vad händer med en persons konto hos Lannebo vid dödsfall?

Fondkonto – Fondinnehavet tillfaller dödsboet och dödsbodelägarna. Dödsbodelägare får välja om fondandelarna ska säljas eller överlåtas.

ISK (investeringssparkonto) – Fondinnehavet tillfaller dödsboet och dödsbodelägarna. Dödsbodelägare får välja om fondandelar ska säljas eller överlåtas.

Kan arvskiftet ske innan bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket?

Nej, bouppteckningen måste vara registrerad för att vi ska kunna se vem som har rätt att representera dödsboet. En registrerad bouppteckning fungerar som en legitimationshandling för dödsboet.

Hur går man till väga som dödsbodelägare när det gäller ett dödsbokonto hos Lannebo?

För dödsbon har ni som dödsbodelägare två olika val. Antigen säljs dödsboets innehav, eller så ärver ni som dödsbodelägare innehavet. Ni som dödsbodelägare behöver göra följande:

  • Skicka in en stämplad bouppteckning från Skatteverket samt testamente om sådana finns.
  • Ni behöver även fylla i en arvskifteshandling (om ni inte har en sedan tidigare). Blanketten går att finna under “dokument” längre ner på sidan.
  • Ni som dödsbodelägare behöver även bifoga vidimerade ID-kopior på samtliga dödsbodelägare.
  • Vid arv av fondandelar måste samtliga dödsbodelägare vara direktkunder hos oss på Lannebo. Detta kan ni enkelt bli här.
   Alla handlingar kan skannas in och skickas till info@lannebo.se alternativt postas till:

Lannebo Fonder AB
Box 7854
Kungsgatan 5
103 99 Stockholm

Vem belastas med skatt vid eventuell försäljning?

Om fondandelarna säljs direkt i dödsboets namn belastas dödsboet med skatt till nästkommande deklaration. Om fondandelarna i första hand överlåts till en dödsbodelägare som i sin tur säljer innehavet belastas dödsbodelägaren. Viktigt att tänka på är att hela marknadsvärdet följer med vid en överlåtelse.

Kan man ta över fondandelar från dödsboets fondkonto direkt till ett ISK?

Nej, detta ses då som ett köp och ett sälj vilket utlöser skatt och belastar dödsboets konto.

Måste man ha samma kontotyp som dödsboet (ISK eller fondkonto) för att kunna ärva fondandelarna?

Ja, om du önskar att få andelarna överlåtna utan att det blir en skatteeffekt måste du ha samma kontotyp. Vid överlåtelse följer hela marknadsvärdet med. Om du sedan väljer att sälja innehavet i ditt eget namn kommer detta att utlösa skatt.

Dödsboet hade en selectfond, vad gäller vid arvskifte för andelar?

Lannebo Småbolag Select och Lannebo Fastighetsfond Select är månadshandlade fonder, detta innebär att arvskiftet sker vid ett månadsskifte. Handlingarna måste vara oss till handa samma månad som skiftet önskas ske.

Dödsboet hade en selectfond, vad gäller vid försäljning?

Lannebo Småbolag Select och Lannebo Fastighetsfond Select har olika bryttider. För att se mer information om Lannebo Småbolag Select samt dess bryttider, läs här. För att se mer information om Lannebo Fastighetsfond Select samt dess bryttider, läs här.

Jag sparar i mitt eget namn men åt någon annan. Vad händer när jag går bort?

Om du sparar i ditt eget namn men åt någon annan som inte enligt lag är dödsbodelägare är det viktigt att tänka på att testamentera bort tillgångarna.

Dokument

Kundservice

 

Som kund hos Lannebo är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Våra öppettider är kl. 9-17 på vardagar.