Barnsparande

Att spara till barn eller barnbarn är ett kraftfullt sätt att bygga upp en ekonomiskt trygg framtid. Hos Lannebo går det att spara till omyndiga via ISK eller traditionellt fondkonto.

Om barnsparande

De flesta som vill barnspara väljer att öppna ett ISK i eget namn eftersom det dels är en sparform med enkel administration, dels har du som vuxen kontroll över pengarna. Men det är också möjligt att starta ett ISK eller ett fondkonto i barnets namn, vilket till exempel kan vara lämpligt om det är någon annan än barnets vårdnadshavare som sätter upp sparandet. Det innebär att barnet får tillgång till sparandet på sin 18-årsdag.

Tips: Spara till barn – 6 saker att tänka på

Starta ett barnsparande hos Lannebo

Du kan enkelt öppna ett konto hos oss med BankID.

Om du inte har BankID är du välkommen att kontakta kundservice via telefon 08-5622 5222 eller genom att skicka ett mail till info@lannebo.se så hjälper vi dig.

För att starta ett ISK eller fondkonto i barnets namn krävs underskrifter från båda barnets vårdnadshavare.

Vill du sälja fondandelar?

För att sälja fondandelar åt minderårig krävs underskrift från samtliga vårdnadshavare.

Sälj fondandelar här