Specialfonder

Här samlar vi information om specialfonder och hur du går till väga för att köpa och sälja fondandelar i våra specialfonder.

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Vad är en specialfond?

En specialfond har friare placeringsregler än en traditionell aktiefond vilket ger förvaltaren större möjligheter. Det innebär bland annat att fonden får koncentrera innehaven till ett mindre antal bolag än vad som gäller för en vanlig aktiefond.

Investera i en specialfond

Vill du investera ett större kapital eller har frågor om våra specialfonder, event eller andra direktkundsförmåner? Varmt välkommen att höra av dig till Karin Jilkén, direktkundsansvarig.

08 5622 52 47
karin.jilken@lannebo.se

Sälj fondandelar i en specialfond

Nedan kan du sälja fondandelar i någon av våra specialfonder.

Handelsinformation

Fastighetsfond Select

Lägsta investeringsbeloppet i Lannebo Fastighetsfond Select är 100 000 kronor vid nya investeringar. Om du redan är andelsägare i fonden går det bra med insättningar från 100 kr.

Vid köp måste pengarna vara oss tillhanda senast två bankdagar innan sista bankdagen i månaden. Bryttiden är 16.00

Vid sälj måste ordern vara oss till handa minst 15 bankdagar innan sista bankdagen. Bryttiden är 16.00

MicroCap

Fonden är stängd för insättningar.

NanoCap

Handlas 1 ggr/mån (sista bankdagen). Fonden stänger för nyinsättningar vid en fondförmögenhet på 2 miljarder kr

Småbolag Select

Lägsta investeringsbeloppet i Lannebo Småbolag Select är 100 000 kronor vid första investeringstillfället och därefter 20 000 kronor per köptillfälle.