Flytta fonder

Högriskfonder

Här kan du som direktkund hos Lannebo flytta fonder från traditionellt fondkonto till investeringssparkonto, ISK. Observera att en flytt kan utlösa skatteeffekter.