Byta fonder

Här kan du läsa om vad som gäller vid fondbyte och hur du går tillväga

Riskinformation

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondbyte kan göras med Bank-ID nedan. Observera att ett byte räknas som en försäljning och ett köp och leder till kapitalvinst/förlust som ska beskattas.

Har du inte Bank-ID? Skicka ett mejl till info@lannebo.se med ditt ärende, namn och adress eller ring oss på 08-5622 5222 så skickar vi ut en blankett till dig.

Frågor och svar om fondbyte

Vad innebär det att byta fonder?

Ett fondbyte innebär att du ersätter delar av en fond, en hel fond eller flera fonder med andra fonder. Det kan till exempel bli aktuellt om du vill återställa fördelningen mellan dina innehav eller om du vill höja eller sänka risken i din fondportfölj.

Att byta fonder här på ditt konto hos Lannebo kostar dig inget extra. Om du vill kan du även byta till eller mellan Lannebos fonder hos din bank, nätmäklare, i din tjänstepension eller inom ramarna för PPM.

Så fungerar ett fondbyte hos Lannebo

Hur du genomför ett fondbyte beror på var du har dina fonder. Det finns olika alternativ:

Byt fonder på ditt konto hos Lannebo

Om du har fonder här hos Lannebo kan du enkelt byta dem genom att logga in. Gå därefter till den fond du vill byta och klicka på ”byt fond”. Sedan väljer du vilken eller vilka andra av Lannebos fonder du vill köpa andelar i istället. Efter att du godkänt bytet tar det vanligtvis en bankdag innan du ser din nya fördelning på ditt konto.

Har du inget konto hos Lannebo? Du kan öppna ett konto gratis. Det tar inte mer än några minuter! Anmäl dig via Bank-ID eller via blankett.

Byt fonder hos nätmäklare eller bank

Ifall du har Lannebos fonder hos en nätmäklare eller bank sker bytet på motsvarande sätt. Exakt hur bytet går till skiljer sig mellan olika aktörer. Ibland kan du välja att byta innehav genom att välja nya fonder. I andra fall kan du behöva sälja dina andelar innan du köper nya andelar i en annan fond.

Byt fonder inom PPM

Flera av Lannebos fonder finns inom PPM. För att byta fond där loggar du in med e-legitimation. Därefter tar du bort de fonder du vill byta ut och lägger till de nya Lannebo-fonderna som du vill byta till. Ifall du vill ändra fördelningen mellan olika fonder anger du den som en procentsats i rutorna till höger. Därefter godkänner du fondbytet.

Byt fonder inom din tjänstepension

Lannebo samarbetar med flera pensionsrådgivare och pensionsbolag i Sverige. Vart och ett har sina egna rutiner för hur du byter mellan olika fonder. Här hänvisar vi dig till kundtjänsten hos det pensionsbolag som du använder dig av.

När bör man byta en fond?

En vanlig fråga som dyker upp är hur ofta man bör byta sina fonder. Det finns inget egenvärde i att byta fonder. Lannebos fonder är samtliga aktivt förvaltade vilket innebär att det är fondförvaltarens jobb att köpa, sälja, vikta om och återinvestera utdelningar i fonden.

Här är några vanliga skäl till varför det kan bli aktuellt med ett fondbyte:

Balansera om fondportföljen

En av de främsta anledningarna till att se över sina fondinnehav är för att återställa balansen i fondportföljen.

Vi kan föreställa oss att du valt att ha en del av ditt sparkapital i aktiefonder och en del i räntefonder. Du har valt en fördelning som återspeglar din riskvilja och syn på marknaden. Låt oss säga att du exempelvis valt 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder.

Vidare antar vi att börsen går in i en starkare period och att dina aktiefonder utvecklas starkt. Räntefonderna går också framåt, men långt ifrån så bra som aktiefonderna, vilket är naturligt.

Efter ett år märker du att dina aktiefonder utgör 75 procent av fondportföljen och räntefonderna endast utgör 25 procent. Då kan det vara läge att balansera om för att återställa risken i portföljen till den ursprungliga nivån.

Hur ofta ska man byta fonder genom att balansera om portföljen? Det kan vara bra att se över ditt fondsparande en gång om året och eventuellt oftare om det rör sig kraftigt på börsen.

Tips – vill du slippa balansera om din fondportfölj? Lannebo Mixfond är en blandfond där vi sköter fördelningen mellan aktier och räntebärande papper åt dig.

Om du vill öka eller minska risken i portföljen

Alla fonder som finns att köpa har olika risknivå. Aktiefonder har hög risk men också den högsta potentiella avkastningen på sikt. I räntefonder är risken låg men du kan inte heller förvänta dig samma avkastning som i en aktiefond. Blandfonder ligger någonstans mittemellan – en kompromiss mellan risk och avkastning.

Din inställning till den risk du vill ta, din riskvilja, är något som styr vilka fonder du ska välja. Förr eller senare kanske du bestämmer dig för att öka risken för att få bättre avkastning eller sänka den för att känna dig tryggare. I ett sådant läge är det dags att byta fonder.

Ett typiskt scenario är när pensionen närmar sig. Då kan det vara klokt att successivt minska andelen aktiefonder till fördel för blandfonder eller räntefonder då det är kortare tid tills du ska använda pengarna.

Ändrad inriktning på dina investeringar

Slutligen kan det bli aktuellt med en förändring av dina fondplaceringar om du ändrar syn på marknaden.

Kanske tycker du att teknikbolag har framtiden framför sig och väljer att byta till Lannebo Teknik. Eller så tror du att småbolag är extra gynnade just nu och har god utvecklingspotential. Då kan du till exempel byta till Lannebo Småbolag.

Dessa är bara två exempel. Det kan finnas mängder med anledningar till varför du väljer att allokera om ditt fondsparande utifrån din marknadssyn.

Byt inte för ofta

En annan fråga är hur ofta man kan byta fond. Oavsett som du har fonder här hos oss eller via din bank, nätmäklare, tjänstepension eller premiepension kan du byta fonder hur ofta du vill! Tänk bara på att det sällan finns någon anledning att byta fonder allt för ofta. Lannebos fonder förvaltas alltid med fokus på riskmedvetenhet och långsiktighet.

När ska man byta fonder?

När det är dags att byta fonder beror på vad du har för syn på dina innehav. Många genomför fondbyten för att återställa balansen mellan de olika innehaven eller för att höja eller sänka risken i fondportföljen.

Hur ofta kan man byta fonder?

Hos Lannebo kan du byta fonder hur ofta du vill. Däremot är det sällan en god idé att byta fonder allt för ofta.

Hur ofta ska man byta fonder?

Det finns ingen regel för hur ofta man ska byta fonder men ofta räcker det med att se över sitt sparande någon gång per år. Många av Lannebos direktsparare har sparat i samma fonder sedan starten för 20 år sedan.

Hur lång tid tar ett fondbyte?

Ett fondbyte hos Lannebo tar normalt en bankdag under förutsättning att förändringen görs innan 13.00.

Får man betala skatt när man byter fond?

 

Om du har ett ISK eller en kapitalförsäkring betalar du ingen vinstskatt vid fondbyte. Har du dina fonder i ett traditionellt fondkonto betalar du 30 procent i skatt på eventuell vinst.