Egenskaper hos de bästa fondförvaltarna

Bästa fondförvaltarna

En fond är aldrig bättre än det team som den förvaltas av – det är deras strategier och arbete som ligger bakom resultaten. Men hur kan du som sparare avgöra vilken fond som har de bästa förvaltarna? Här berättar Lannebo vilka egenskaper som förekommer hos framgångsrika fondförvaltare.

Vilka egenskaper delar de bästa fondförvaltarna?

1. Stor expertis och lång yrkeserfarenhet

De mest framgångsrika fondförvaltarna tycks ha utvecklat en speciell känsla för hur vissa marknader fungerar och vilka faktorer som gör att vissa bolag lyckas bättre än andra. Detta har ingenting med magi att göra utan är resultatet av en lång erfarenhet av att investera tillgångar. Dessa fondförvaltare har varit i branschen så pass länge att de har hunnit göra de flesta misstagen – och lärt sig av dem.

2. Håller sig till sin strategi

Alla investerare, såväl småsparare som fondförvaltare, stöter då och då på attraktiva möjligheter som kan göra att man överväger att frångå sin ursprungliga investeringsplan. De fondförvaltare som lyckas bäst över tid har dock disciplinen att hålla sig till sin strategi, och undviker därmed att fatta subjektiva och förhastade beslut.

3. Vet att bra aktier inte är tillräckligt

För att en fond ska prestera så bra som möjligt räcker det inte att bara välja rätt aktier, de bästa fondförvaltarna är medvetna om att investeringsprocess, portföljkonstruktion och riskhantering går hand i hand. Endast genom att förstå och behärska samtliga delar av fondförvaltningen kan fonden överprestera på lång sikt.

4. De har ett bra team

Investeringsteamet är förmodligen den viktigaste nyckeln för framgångsrik fondförvaltning. Alla enskilda fondförvaltare besitter unik kunskap om sektorer, branscher, bolag och varningstecken. Ett väl sammansvetsat team där förvaltarnas styrkor inte bara kommer till sin rätt, utan även kompletterar varandra, är en förutsättning för att fonden ska generera hög riskjusterad avkastning. Hos Lannebo består förvaltningsorganisationen av knappt 20 förvaltare som delar insikter med varandra.

5. De är själva investerade i fonden

Fondförvaltare som själva är investerade i den egna fonden tenderar att prestera bättre än förvaltare som inte investerat sina egna pengar i fonden. Hos Lannebo är alla fondförvaltare investerade i de egna fonderna.

Hur hittar man de bästa fondförvaltarna?

När du ska jämföra olika fonder är det viktigt att du inte bara tittar på hur fonderna har presterat historiskt. Undersök även vilka som förvaltar dem, hur länge de har gjort det och vad de har för investeringsstrategi. Endast då kan du få en rimlig uppfattning om fondernas verkliga karaktär, eftersom den bygger på teamet bakom.

Vanliga frågor om bästa fondförvaltare

Vilken betydelse har fondförvaltaren för en fonds prestation?

Fondförvaltarna är personerna som analyserar, riskbedömer och väljer ut de bolag som fonden investerar i. Deras arbete ligger därför till grund för fondens framgång.

Hur bedöms fondförvaltare?

Ett företag som betygsätter fondförvaltare utifrån prestation är Citywire.

Vad är Lannebos målsättning?

Lannebos målsättning är att skapa så hög riskjusterad avkastning som möjligt.

Vad kännetecknar Lannebos förvaltarstil?

Långsiktighet, självständighet, hållbarhet och riskmedvetenhet.