Köpa fonder

Vill du som direktkund göra en engångsinsättning eller lägga upp ett regelbundet sparande i våra fonder?

Köpa fonder

Så gör du för att köpa fonder

Det är lätt att handla med fonder, mycket enklare än att köpa enskilda aktier. Så här lätt är det att köpa fonder hos Lannebo:

 1. Starta ett investeringssparkonto (ISK). Du registrerar dig snabbt via Bank-ID.
 2. Sätt in pengar på ditt ISK. 
 3. Hitta en fond som du vill spara pengar i. Du hittar alla våra fonder här.
 4. Ange vilket belopp du vill köpa fondandelar för och bekräfta köpet.
 5. Klart! Vanligtvis ser du dina nya fondinnehav inom en bankdag.

Om du inte har ett konto hos Lannebo sedan tidigare kan du öppna ett på sidan Bli kund.

Vill du starta ett månadssparande med autogiro hittar du det på sidan Starta månadssparande.

Innan du köper en fond ber vi dig ta del av fondernas faktablad och informationsbroschyr.

Du kan också läsa mer om respektive fond under menyfliken fonder.

Månadsspara i fonder

Du kan månadsspara i alla Lannebos fonder. Genom att lägga upp ett månadssparande behöver du inte fundera på när det är bäst att köpa fonder. Du får en jämnare avkastning och kan bygga upp ett stort sparkapital utan att själv behöva göra särskilt mycket.

Läs mer om att månadsspara i fonder

Så väljer du fonder att köpa

Fonder består av ett stort antal olika värdepapper.

Det finns i huvudsak fyra typer av fonder:

 • Aktiefonder
 • Räntefonder
 • Blandfonder
 • Hedgefonder

Aktiefonder

Aktiefonder består av aktier. I Sverige måste en aktiefond innehålla minst 16 olika aktier, men i praktiken innehåller de ofta fler. Vår aktiefond Lannebo Sverige innehåller till exempel vanligtvis 20-30 olika bolag.

Aktiefonder har en mycket god utvecklingspotential på sikt. På kort sikt är risken därför också störst i denna typ av fonder. Aktiefonder passar dig som har en sparhorisont på minst 5 år.

När du investerar i aktiefonder hos Lannebo kan du välja mellan olika inriktningar som exempelvis teknik, hållbara aktiefonder, småbolagsfonder, Sverigefonder och Europafonder. 

Räntefonder

Räntefonder innehåller en eller flera typer av räntebärande tillgångar. Det kan vara statsobligationer och statsskuldväxlar, kommunobligationer, bostadsobligationer eller företagsobligationer.

Räntefonder har oftast lägre risk än aktiefonder. Den förväntade avkastningen är därför också lägre. Denna sparform passar dig som tror att du kan komma att sälja dina fonder inom de närmsta åren.

En kort räntefond som t.ex. Lannebo Räntefond Kort, har kort löptid och har därmed lägre risk än en lång räntefond.

Fonder med företagsobligationer som  Lannebo High Yield och Lannebo Corporate Bond har högre risk men samtidigt bättre avkastningspotential. 

Samtliga Lannebos räntefonder innehåller företagsobligationer vilket är ett tillgångsslag vars utveckling liknar aktiemarknadens med där svängningarna är lägre, såväl i upp- som nedgång. 

Blandfonder

En blandfond innehåller både aktier och räntebärande papper. De kan ses som en gyllene medelväg för dig som vill ha det bästa av två världar. Blandfonder har god tillväxtpotential samtidigt som risken är lägre än i rena aktiefonder.

Det finns blandfonder där förhållandet mellan aktier och räntepapper är fast och fonder där fondförvaltaren kan bestämma hur stor respektive andel ska vara.

Vår Lannebo Mixfond är ett exempel på en blandfond där förvaltarna har full frihet att bestämma aktieandelen som kan variera mellan 0 och 100 procent beroende på hur marknaden ser ut för tillfället.

Blandfonder passar dig som inte själv vill allokera dina innehav mellan aktiefonder och räntefonder.

Hedgefonder

I en hedgefond har fondförvaltaren lite friare tyglar att bestämma hur kapitalet ska allokeras jämfört med i värdepappersfonder.

En hedgefond kan exempelvis innehålla aktier, räntepapper, derivatinstrument och penningsmarknadsinstrument.

Inte sällan ligger fokus på absolut avkastning istället för att förhålla sig till ett jämförelseindex.

Lannebo förvaltar inte några rena hedgefonder. Däremot finns det fonder med friare placeringsmandat. Lannebo Sverige Plus är exempelvis en fond där förvaltarna genom att “blanka” aktier även kan få avkastning när aktier sjunker i värde.

Vilken typ av fond ska jag välja?

Hur ska man då tänka kring vilken fond som är bäst att köpa? Utgångspunkten i valet mellan aktiefonder och räntefonder är tidsperspektivet och din riskvilja.

En enkel tumregel kan vara att spara pengar som du vet att du ska använda inom 1-3 år i exempelvis en kort räntefond. Pengar som du ska använda inom 3-5 år passar för antingen en företagsobligationsfond eller en blandfond. Pengar som du ska spara under en längre tid än 5 år lämpar sig för att spara i en aktiefond. 

Hur mycket risk du vill ta i ditt sparande är också individuellt och beror på din livssituation i stort. Lannebo ger ingen ekonomisk rådgivning och om du är osäker rekommenderar vi dig att ta kontakt med en pensionsrådgivare eller bankrådgivare. 

Aktivt och passivt förvaltade fonder

Utöver de olika fondtyperna finns det även en skillnad mellan hur fonder förvaltas. I en aktivt förvaltad fond bestämmer fondförvaltaren vilka värdepapper som ska köpas och säljas och när detta ska ske. Fondförvaltaren är också engagerad i bolagen som fonden äger genom att de till exempel är med och tar fram förslag på styrelse och för dialog med bolagets ledning. 

En passivt förvaltad fond eller indexfond som det också heter försöker istället följa ett förutbestämt index.

Lannebos fonder är äkta aktivt förvaltade. Vi förvaltar endast fonder inom branscher och områden där vi har mycket hög förvaltarkompetens. Under bolagets 20-åriga historia har Lannebo bevisat att vi kan leverera god riskjusterad avkastning. Med det menas att vi åstadkommit en hög avkastning i förhållande till den risk du som kund tar.

Bryttiden avgör när ditt köp går igenom

Fonder skiljer sig från aktier genom att det inte kostar någonting att köpa eller sälja dem samt att de bara handlas en gång om dagen.

Du som sparar i fonder kan givetvis lägga din order när som helst under dygnet men själva köpet går igenom först efter den så kallade stopptiden. Detta kallas även för bryttid.

I regel är bryttiden för Lannebos fonder 15.55 på vardagar och 11.55 halvdagar. För Lannebos räntefonder är bryttiden 14.00. Om du lägger en order innan stopptiden genomförs köpet samma dag. Köper du fondandelar efter bryttiden registreras ditt köp nästa bankdag.

När ser jag mina fondandelar på kontot?

När du handlar med fonder hos Lannebo ser du dina nya innehav på kontot redan nästa bankdag. Tänk på att det förutsätter att du lagt din order innan bryttiden. I annat fall dröjer det ytterligare en bankdag innan dina nya innehav syns på ditt konto.

Tips – saker att tänka på när du ska investera i fonder

Det är egentligen inte svårt att investera i fonder så länge som du investerar hos en erfaren, seriös fondförvaltare. Här är några tips som kan hjälpa dig på vägen:

Välj risknivå

Börja med att fundera på din risknivå. Är du långsiktig tjänar du ofta på att ta en högre risk genom att köpa aktiefonder. Behöver du pengarna snart är det bättre att välja en lägre risk genom en räntefond eller blandfond.

Var långsiktig

Det bästa sättet att tjäna pengar i fonder är genom att vara långsiktig. Sikta på att behålla dina fonder så länge som möjligt!

Försök inte tajma marknaden

Många småsparare gör misstaget att de försöker tajma marknaden. Det är mer regel än undantag att sådana försök misslyckats. Då har det historiskt varit en mycket bättre strategi att vara långsiktig och att köpa regelbundet, gärna genom att månadsspara i fonder.

Det räcker med några få fonder

Varje fond innehåller ett stort antal värdepapper. Därför behöver du inte köpa särskilt många fonder för att få en god riskspridning på ditt sparande.

Om fonden är mycket bred kan det räcka med en enda. Annars är det rimligt att sikta på två eller tre, upp till fem olika fonder i portföljen.

Köp fonder direkt av Lannebo

Om du är intresserad av att köpa Lannebos fonder (vilket vi tror och hoppas att du är) kan vi tipsa om att köpa dem direkt av oss.

När du köper fonder direkt via Lannebo får du flera fördelar:

 • Du kan köpa alla våra fonder, även våra specialfonder.
 • Gratis prenumeration på Lannebo Magasin. Du får den en gång per år i din brevlåda.
 • Inbjudan till vår årliga sparträff.
 • Läs nyhetsbrevet Lannebo Marknad & Strategi varje månad.
 • Automatiskt månadssparande genom autogiro.
 • Inga extra kostnader förutom själva fondavgiften.

Det är enkelt att öppna ett ISK eller traditionellt fondkonto hos Lannebo. Det är gratis och det tar inte mer än några minuter med BankID!

Frågor och svar

Vad är en fond?

En fond består av många värdepapper som tillsammans ägs av dem som har andelar i fonden. Det finns fonder med aktier (aktiefonder), räntepapper (räntefonder) och så finns det fonder med en blandning av värdepapper (blandfonder).

Hur fungerar fonder?

Fonder innehåller många värdepapper. Du blir delägare i samtliga värdepapper på en gång när du köper en andel i en viss fond.

Vilka fonder ska man köpa?

Köp en fond som har en risknivå som du känner dig bekväm med. Aktiefonder ger högst avkastning på sikt men har högst risk. Räntefonder har låg risk men också lägre avkastning.

Hur många fonder bör man köpa?

Det räcker med att köpa några få fonder. Välj fond efter din risktolerans och beroende på vilka sektorer, vilken bolagsstorlek eller vilka marknader du vill ha exponering mot.

När ska man köpa fonder?

Det bästa sättet att investera i fonder på är genom att månadsspara. Då köper du fondandelar automatiskt med överföring via autogiro.

Vad är en fondandel?

När du köper fonder får du andelar i fonden, dessa kallas fondandelar. Tillsammans utgör alla fondandelar hela fondens värde.

Varför är det bra att köpa fonder från Lannebo?

Våra fonder har i 20 års tid givit god riskjusterad avkastning. Finansiella rådgivare har fem år i rad 2016-2020 utsett Lannebo till Sveriges främsta fondbolag. 

Lannebo har förvaltat fonder aktivt till en god riskjusterad avkastning i tjugo år.